KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

OFERTA MISJI GOSPODARCZEJ DO MOSKWY (ROSJA) 2013

15 - 01 - 2013
Regionalna Izba Gospodarcza – Łódź zaprasza do udziału  w misji gospodarczej do  Moskwy (Rosja )   Termin misji: Wylot z Warszawy w dniu  11 Lutego 2013 roku  (poniedziałek ) Przylot do Warszawy w dniu  15Lutego 2013 roku  (piątek  )   KOSZT UDZIAŁU W MISJI 4400,00 PLN  (koszt  za 1 uczestnika)   W RAMACH OPŁATY ZA UDZIAŁ  W MISJI ZAPEWNIAMY: -  Bilet lotniczy -  Pośrednictwo  i opłatę za uzyskanie wizy do Rosji . -  Udział w Targach Pro Expo  w Moskwie. -  Spotkania z kontrahentami  zainteresowanymi współpracą z Polską (spotkania B2B). -  Spotkania z władzami Izby  Przemysłowo   Handlowej w Moskwie  i innymi organizacjami wspierania biznesu. -  Wizyty u kontrahentów  w Moskwie . -  Spotkanie z kierownictwem Ambasady
czytaj więcej

Termin zgłaszania projektów do Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030 – wydłużony

14 - 01 - 2013
Firma Deloitte działająca we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem projektem RSI 2030, termin nadsyłania projektów do Strategii został wydłużony do dnia 20 stycznia br. Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: k_herman@larr.lodz.pl.   Do pobrania: - formularz zgłaszania projektów do RSI 2030
czytaj więcej

Konsultacje RSI LORIS 2030

10 - 01 - 2013
Szanowni Państwo, Przypominamy, że w dniu dzisiejszym tj. 10 stycznia 2013r od godziny 9:00 w Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, ul. Tadeusza Kościuszki 14 odbywają się konsultacje społeczne, podczas których dyskutowany będzie projekt RSI 2030. Kolejne spotkanie odbędą się: Sieradz – 11 stycznia 2013r., Starostwo Powiatowe w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, sala nr 113, godz. 9.00; Łódź – 14 stycznia 2013r., duża sala konferencyjna Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Dubois 114/116, godz. 9.00; Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy..
czytaj więcej

Harmonogram naborów wniosków w ramach Działania 8.4 POIG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

10 - 01 - 2013
Władza Wdrażająca Programy Europejskie opublikowała harmonogram planowanych  naborów wniosków w ramach Działania 8.4 POIG w 2013r. Ogłoszenie I naboru planowane jest już na 25 lutego 2013r.   W ramach działania 8.4 POIG przewiduje się projekty polegające na dofinansowaniu budowy dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej i mające na celu stworzenie możliwości bezpośredniego dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili tzn. bezpośrednio do użytkownika, poprzez wsparcie MŚP zamierzających dostarczać tę usługę na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. Zapraszamy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe non-profit zainteresowane aplikowaniem w ramach planowanych konkursów do skorzystania z
czytaj więcej

Nabór kandydatów na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ (Psychologa)

09 - 01 - 2013
   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko   DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ (Psychologa) w projekcie realizowanym w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą  „Młodzi w biznesie” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Podstawowe obowiązki:  Weryfikacja predyspozycji osób do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w II etapie rekrutacji – weryfikacja wyników testów predyspozycji osobowościowych oraz udział w Rozmowie Kwalifikacyjnej.   Określenie wykonywanej pracy: Doradca zawodowy/ doradczyni zawodowa (psycholog), umowa cywilno prawna, maksymalnie 140h  w terminie wskazanym przez Menedżera Projektu (przewidywany termin pracy do końca maja 2013 r. z możliwością przedłużenia)   Zakres zadań:   - przygotowanie oraz ocena testów predyspozycji osobowościowych - udział w pracach Komisji
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.