KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

WST臉PNA LISTA OS脫B ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 鈥濵艂odzi w Biznesie鈥

15 - 04 - 2013
艁ARR S.A. przedstawia wst臋pn膮 list臋 rankingow膮 osób zakwalifikowanych do projektu „M艂odzi w biznesie”. Informujemy jednocze艣nie, i偶 od wyników rekrutacji przys艂uguje prawo odwo艂ania w terminie i trybie okre艣lonym w Regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej.  Ostateczna lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwo艂a艅, jednak nie pó藕niej ni偶 14 dni od daty og艂oszenia listy wst臋pnej.    do pobrania: - WST臉PNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „M艂odzi w Biznesie”
czytaj wi臋cej

Rekrutacja oraz listy zakwalifikowanych os贸b do edycji X-XII projektu „Kobieta – skuteczny lider i mened偶er”

09 - 04 - 2013
Uprzejmie informujemy, i偶 lista osób zakwalifikowanych do Edycji X-XII, które rozpoczynaj膮 szkolenia w kwietniu 2013r. zosta艂a ustalona, a uczestniczki poinformowane mailowo i telefonicznie. Jeste艣my w trakcie podpisywania stosownych umów szkoleniowych. W przypadku rezygnacji której艣 z uczestniczek przed rozpocz臋ciem szkole艅, udzia艂 w projekcie zostanie zaproponowany osobom z listy rezerwowej, które wyrazi艂y zainteresowanie udzia艂em w szkoleniach – zgodnie z kolejno艣ci膮 zg艂oszenia. Rekrutacja do projektu ma charakter ci膮g艂y. Osoby które z艂o偶膮 formularz zg艂oszeniowy zostan膮 wpisane na list臋 rezerwow膮 z mo偶liwo艣ci膮 udzia艂u w szkoleniach w 2013r. Przypominamy, i偶 zgodnie z regulaminem decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅 oraz wynik testu kwalifikuj膮cego do 艢cie偶ki Rozwój albo Doskonalenie. 
czytaj wi臋cej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn: 鈥濬undusze zwrotne 鈥 alternatywne 藕r贸d艂a finansowania przy wykorzystaniu 艣rodk贸w Unii Europejskiej鈥

09 - 04 - 2013
G艂ówny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie 艂ódzkim b臋d膮cy cz臋艣ci膮 ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udzia艂u w spotkaniu pt. „Fundusze zwrotne – alternatywne 藕ród艂a finansowania przy wykorzystaniu 艣rodków Unii Europejskiej”. Spotkanie dotyczy膰 b臋dzie mo偶liwo艣ci pozadotacyjnego wsparcia projektów realizowanych przez przedsi臋biorców, podmioty ekonomii spo艂ecznej oraz osoby planuj膮ce rozpocz臋cie prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przy pomocy instrumentów in偶ynierii finansowej w postaci po偶yczek, kredytów czy por臋cze艅.   Potwierdzenie udzia艂u nast臋puje poprzez wys艂anie formularza zg艂oszeniowego na adres punktinformacyjny@lodzkie.pl,  b膮d藕 przes艂anie zg艂oszenia na nr fax:  42 663 30 94.  Z uwagi na ograniczon膮 ilo艣膰 miejsc o udziale w spotkaniu decydowa膰 b臋dzie kolejno艣膰 zg艂osze艅.  W przypadku
czytaj wi臋cej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/RPO W艁/2013

08 - 04 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup noclegów w zwi膮zku z realizacj膮 projektu „Promocja przedsi臋biorstw z Województwa 艁ódzkiego poprzez organizacj臋 targów i misji gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO W艁, Gospodarka, Innowacyjno艣膰, Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂anie III.2 Podnoszenie innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw. 
czytaj wi臋cej

Misja gospodarcza do Turcji – 2-7 czerwca 2013

08 - 04 - 2013
Regionalna Izba Gospodarcza – 艁ód藕 zaprasza do udzia艂u w misji gospodarczej do Turcji (Mersin, Adana, Tarsus, Gaziantep, Istambul) Termin misji: Wylot z Warszawy w dniu 2 czerwca 2013 roku (niedziela ) Przylot do Warszawy w dniu 7 czerwca 2013 roku (pi膮tek ) Koszt udzia艂u w misji: 4 500,00PLN (koszt za 1 uczestnika)   W RAMACH OP艁ATY ZA UDZIA艁 W MISJI ZAPEWNIAMY:                 飪 Bilet lotniczy                 飪 5 noclegów                 飪 Logistyka pobytu w Turcji (transfer z lotniska i na lotnisko,                 przejazdy lokalne).Wycieczki.                 飪 Spotkania z kontrahentami tureckimi zainteresowanymi                 wspó艂prac膮 z Polsk膮 (spotkania B2B).                 飪 Spotkania z w艂adzami Izby Przemys艂owo Handlowej w Mersin i                 Adanie, Gaziantep i innymi
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.