KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Rewizyta z Kazachstanu

07 - 12 - 2012
W dniach 19-23 listopada 2012, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. miała przyjemność gościć delegację przedsiębiorców z Kazachstanu (z miasta Almaty i Aktobe). Grupa przedsiębiorców z Kazachstanu reprezentowała branże: spożywcze, elektroniczną oraz IT. Podczas niniejszej wizyty udało się odwiedzić i spotkać się z 19 przedsiębiorcami z regionu łódzkiego (Roja Grupa Producentów Owoców, Ciacholandia, Chemipack, Eko-Vit, Pelion Healthcare Group, Miwi Urmet, Ania Elektronika, Innovatika, LSI Software, Fast Informatyka, Skomur, Pharma Point, Lady Kama, IcoPal, Hatrans Logistics, Jamir, Drop Bogs, Mitmar, Jutrzenka). Spotkania miały miejsce na terenie województwa łódzkiego  (Skierniewice, Łowicz, Łódź, Wieluń, Wolbórz, Lutomiersk, Uniejów). Dzięki konstruktywnym spotkaniom, przedsiębiorcom udało się zawiązać obiecujące
czytaj więcej

Razem dla środowiska „ – Spotkanie informacyjne Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przedsiębiorcami

07 - 12 - 2012
Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, które odbędzie się 12 grudnia o godz. 14:00 w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w Sali Kolumnowej. Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdą Państwo w załączniku. Bardzo prosimy o pomoc w dystrybucji informacji o spotkaniu, w celu umożliwienia dotarcia do jak najszerszego grona przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prowadzone są w formie elektronicznej pod adresem: ekoc@wfosigw.lodz.pl i trwają do poniedziałku, 10 grudnia 2012 r. do godz. 15:00. 
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

06 - 12 - 2012
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik 1A Załącznik 1B Załącznik 1C Załącznik 2 i 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6     Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.   Pytanie: Mam dwa pytania odnośnie pkt 7.1.3. SIWZ na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej ŁARR S.A.. W punkcie tym Zamawiający ustanawia obowiązek posiadania "doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa prawnego na rzecz instytucji zajmującej się obsługą programów współfinansowanych ze środków z
czytaj więcej

KONKURS „Moja inNOWAcja – Pokaż co Ci siedzi w głowie”

05 - 12 - 2012
Informujemy, że etap nadsyłania prac został zakończony. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem (największym wśród uczniów szkół podstawowych). Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim Uczestnikom oraz ich Opiekunom i Nauczycielom za okazanie zainteresowania oraz za zaangażowanie. Nadesłane prace plastyczne są bardzo ciekawe i zaskakujące w swojej innowacyjności. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18.01.2013 r. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni do 20.01.2013 r. Informacje dotyczące wyników zostaną również umieszczone na naszej stronie..
czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż elementów metalowych znajdujących się w Łodzi przy ulicy Narutowicza 34

04 - 12 - 2012
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż elementów metalowych znajdujących się w Łodzi przy ulicy Narutowicza 34   Nazwa i siedziba sprzedającego:   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA, 90-002 Łódź ul. Tuwima 22/26 Tel. 42 664 37 88, Fax 42 664 37 50 www.larr.lodz.pl, e-mail: t_cebertowicz@larr.lodz.pl   Przedmiot przetargu:   Sprzedaż elementów metalowych ( zgodnie z Załącznikiem nr 1), stanowiących odpad porozbiórkowy w kompleksie fabryczno – produkcyjnym, położonym na wyżej wskazanej nieruchomości.  Warunki przetargu:   W ramach kupna w/w elementów, Kupujący zobowiązany jest do: 1. demontażu elementów, jeśli zajdzie taka potrzeba, w celu ich zważenia przed złożeniem oferty, 2.  posiadania wagi, niezbędnej do oszacowania wagi elementów, 3. pozostawienia miejsca demontażu w stanie nie zagrażającym życiu ludzi i konstrukcji budynków, 4..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.