KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego „LORIS 2030”

31 - 12 - 2012
Pragniemy poinformować, że firma Deloitte Business Consulting S.A. działająca we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zakończyła kolejny etap prac nad Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, czego efektem jest wstępny projekt Strategii. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu oraz zgłaszania uwag i sugestii na adres: lukasz.siekiera@lodzkie.pl lub agata.sarzala@lodzkie.pl. Jednocześnie informujemy, że w styczniu 2013r. odbędzie się cykl konsultacji społecznych, podczas których dyskutowany będzie projekt RSI 2030. Podregion Północny: Skierniewice – 8 stycznia 2013r., mała aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, ul. Batorego 64, godz. 9.00; Podregion Wschodni: Piotrków Trybunalski – 9 stycznia 2013r., Dom Nauczyciela w Piotrkowie
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

20 - 12 - 2012
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A." zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp o wyborze najkorzystniejszej oferty..
czytaj więcej

Odbyło się kolejne spotkanie informacyjne na temat funduszy UE dla studentów z województwa łódzkiego

19 - 12 - 2012
W dniu 14.12.2012 r. na Politechnice Łódzkiej odbyło się kolejne z cyklu funduszowych spotkań informacyjnych dla studentów z województwa łódzkiego. Spotkanie było prowadzone przez ekspertów z Głównego Punktu Informacyjnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania studenci mieli okazję zapoznać się z informacjami dotyczącymi programów operacyjnych finansowanych ze środków unijnych.Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się informację o konkursach organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Eksperci przekazali informacje także o innych trwających konkursach oraz omówili możliwości związane z
czytaj więcej

Działanie 8.1 POIG – zamknięcie naboru wniosków – III konkurs w 2012 r.

17 - 12 - 2012
Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na III konkurs w 2012 r. do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 14 grudnia br. W ramach Działania wpłynęło 1 221 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  535 200 946, 36 zł..
czytaj więcej

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dla studentów z województwa łódzkiego

11 - 12 - 2012
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym dla studentów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych finansowanych ze środków unijnych, które odbędzie się dnia 14 grudnia br. o godz. 10.15 na Politechnice Łódzkiej na ul. Bohdana Stefanowskiego 18/22 (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) aula E5. Podczas spotkania eksperci z Głównego Punktu Informacyjnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przekażą informacje o trwających konkursach w ramach POKL oraz POIG, a także omówią możliwości związane z założeniem działalności gospodarczej czy też
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.