KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA 9.000.000,00 ZŁ nr 1/N/2013

02 - 04 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 130.000 euro w myśl art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem przetargu jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego do wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych), zwanego dalej w treści SIWZ – Kredytem, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01”.Ogłoszenie o przetargu umieszczono w: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dyrektywa 2004/18/WE)   do pobrania: - Ogłoszenie o Zamówieniu - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dokumenty
czytaj więcej

Zaproszenie przedsiębiorcy SIAL Chiny

28 - 03 - 2013
W związku z przygotowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektem unijnym pt. „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województwa łódzkiego do udziału w wyjeździe na Międzynarodowe Targi SIAL CHINA 2013, które odbędą się w dniach 7-9 maja 2013r. w Szanghaju (Chiny). SIAL CHINA to największe w Azji i jedne z najważniejszych i największych imprez targowych branży Food & Beverage na świecie. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła ponad 1 900 międzynarodowych wystawców i 40 000 odwiedzających. Tegoroczne, 14 już targi SIAL CHINA 2013 przywitają zwiedzających jeszcze większym rozmachem. Ponad
czytaj więcej

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG – III konkurs w 2012 r.

25 - 03 - 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III konkursu w roku 2012 dla Działania 8.1 " Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej " Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania http://poig.parp.gov.pl/index/more/31852
czytaj więcej

Konkurs Lider Nowoczesnych Technologii 2013

24 - 03 - 2013
Ruszyła  dziewiąta edycja  Konkursu Lider Nowoczesnych Technologii 2013 w którym wybiera się i promuje innowacyjne firmy z Łodzi i regionu łódzkiego. Konkurs adresowany jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw i w tych kategoriach przyznawany jest tytuł Lidera i statuetka UMŁ. Organizatorami Konkursu są Instytut Nowych Technologii  z Łodzi oraz  Urząd Miasta Łodzi. Partnerzy w tym przedsięwzięciu  to : Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna , Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Politechnika Łódzka Kapituła składająca się z przedstawicieli świata  nauki , biznesu i mediów  wybierze spośród nominowanych firm i instytucji trzech laureatów. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Uroczystej Gali Konkursu 28
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (numerr sprawy 9/MEN/2013)

21 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloków Szkoleniowych: „Umiejętności menedżerskie” i „Rozwój Osobisty” w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” (nr sprawy: 9/MEN/2013), zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) – 4) Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr 1 pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloku Szkoleniowego: „Umiejętności menedżerskie”, w projekcie „Kobieta – skuteczny lider menedżer” realizowanym przez Łódzką
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.