KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Konkurs ofert na kompleksowy nadzór inwestorski, inwestycji na Narutowicza 34

13 - 03 - 2013
Informujemy, że od dnia 13 marca br. do dnia 27 marca do godz. 10.00 ogłoszony został konkurs ofert na  pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, zgodnie z art 25 i art 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w fazie realizacji robót budowlano – instalacyjnych pn. „Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01”, objętych dokumentacją projektową na obiekcie będącym w ewidencji zabytków nieruchomych.   Do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu   Pytanie: W związku z ogłoszonym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. konkursem ofert o wartości mniejszej niż 14.000 euro na pełnienie nadzoru
czytaj więcej

Listy rankingowe projektów w ramach III naboru w 2012 roku dla Działania 8.2 POIG

12 - 03 - 2013
Informujemy, że w dniu 6 marca 2013 r.  Instytucja Zarządzająca zatwierdziła listy rankingowe projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru przeprowadzonego w 2012 roku dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania http://poig.parp.gov.pl/index/more/31692
czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach działania 8.4 POIG – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

11 - 03 - 2013
Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.4 PO IG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” dla wszystkich województw. W ramach tego działania Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.   Zapraszamy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe non-profit zainteresowane aplikowaniem w ramach niniejszego konkursu do skorzystania z usług ŁARR S.A. w celu uzyskania dodatkowych Informacji i
czytaj więcej

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w 2013 r. w ramach Działania 8.1 PO IG

06 - 03 - 2013
Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na I konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 został zamknięty z dniem 1 marca br. W ramach Działania wpłynęło 768 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  337 462 495.30 PLN..
czytaj więcej

Wyniki I etapu rekrutacji w projekcie „Młodzi w Biznesie”

05 - 03 - 2013
W związku z zakończeniem I etapu rekrutacji do projektu „Młodzi w biznesie” publikujemy listę osób zakwalifikowanych oraz listę osób niezakwalifikowanych do II etapu rekrutacji. Zgodnie z Regulaminem projektu do II etapu rekrutacji dopuszczone zostały osoby, które otrzymały co najmniej 26 pkt. Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji będą informowane telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.    LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI W PROJEKCIE „MŁODZI W BIZNESIE”   Osoby, które zostały zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane indywidualnie o terminach rozmów kwalifikacyjnych.   LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU REKRUTACJI W PROJEKCIE „MŁODZI W BIZNESIE”  
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.