KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Uwaga! Nie współpracujemy z firmami komercyjnymi sprzedającymi jakiekolwiek wydawnictwa książkowe lub płytowe poświęcone tematyce dotacji

18 - 03 - 2013
W związku z nasileniem się działań firm, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertami odpłatnej sprzedaży książek oraz płyty mających rzekomo łatwo i szybko doprowadzić do zdobycia dotacji unijnych, powołując się przy tym na współpracę z PARP (lub jednostkami współpracującymi z PARP np. Regionalnymi Instytucjami Finansującymi) albo podszywając się pod pracowników PARP, stanowczo oświadczamy, że nigdy nie współpracowaliśmy i nie współpracujemy z takimi firmami. Powoływanie się tych firm na współpracę, czy podszywanie się pod pracowników
czytaj więcej

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 6.1 POIG-III konkurs w 2012 roku

14 - 03 - 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach III rundy aplikacyjnej w roku 2012 roku dla Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania: http://poig.parp.gov.pl/index/more/31711
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 9/MEN/2013)

13 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloków Szkoleniowych: „Umiejętności menedżerskie” i „Rozwój Osobisty” w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” (nr sprawy: 9/MEN/2013), zawiadamia w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1) – 4) Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty  w zakresie Zadania nr 2 pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz indywidualnego coachingu w ramach Bloku Szkoleniowego: „Rozwój Osobisty”, w projekcie „Kobieta – skuteczny lider menedżer” realizowanym przez Łódzką
czytaj więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 10/MEN/2013)

13 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Kompleksowa obsługa szkoleń w zakresie zapewnienia sali szkoleniowej, obsługi hotelowej oraz cateringowej  w ramach projektu: „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” zawiadamia w trybie art. 92 ust. 2 Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 10/MEN/2013)..
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Opocznie

13 - 03 - 2013
W dniu 20.03.2013r. o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami w Starostwie Powiatowym w Opocznie /ul. Kwiatowa 1A /. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres rpk@larr.lodz.pl lub telefonicznie nr 42 664 30 44. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.   Do pobrania: - program spotkania
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.