KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG – 29.04.2013r.

19 - 04 - 2013
    Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają  na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.1 Wspieranie działalności  w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 29 kwietnia 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, -
czytaj więcej

Działanie 8.1 PO IG – ogłoszenie II konkursu projektów w 2013 r.

19 - 04 - 2013
Informujemy, iż w dniu 18 kwietnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 8.1 PO IG. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 6 maja 2013 r. i potrwa do dnia 17 maja 2013 r Jednocześnie informujemy, ze nastąpiły zmiany w dokumentacji konkursowej związane są z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 412), jak również wynikają z
czytaj więcej

Spotkanie w Smardzewicach nt. zagospodarowania turystycznego Zbiornika Sulejów i Dorzecza Pilicy

16 - 04 - 2013
W Smardzewicach 15 kwietnia 2013 roku odbyło się spotkanie nt. „Zagospodarowanie turystyczne Zbiornika Sulejów i Dorzecza Pilicy”. Spotkanie zorganizowała Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. a uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek samorządowych skupionych wokół Zalewu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Pan Artur Stelmach dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Pan Ryszard Kaliński dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Pani Ewa Paturalska dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Pan Dionizy Smoleń z firmy Deloitte. W trakcie spotkania zostały omówione zagadnienia związane z kluczowymi elementami potencjału Zbiornika Sulejów i dorzecza Pilicy, współpracy samorządów, a także główne wyzwania związane z wykorzystaniem potencjału tego regionu. Pan
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/RPO WŁ/2013

15 - 04 - 2013
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/RPO WŁ/2013
czytaj więcej

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Młodzi w Biznesie”

15 - 04 - 2013
ŁARR S.A. przedstawia wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Młodzi w biznesie”. Informujemy jednocześnie, iż od wyników rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej.  Ostateczna lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia listy wstępnej.    do pobrania: - WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Młodzi w Biznesie”
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.