KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Kolejna pr贸ba podbicia Dalekiego Wschodu- 艁ARR S.A. Kolejne sukcesy handlowe

17 - 05 - 2013
Znaczenie gospodarki Chin stale ro艣nie, co budzi ogromne zainteresowanie w艣ród polskich firm. Wed艂ug danych Ministerstwa Gospodarki w 2011 roku na chi艅skim rynku dzia艂a艂o ponad 200 firm z udzia艂em polskiego kapita艂u. Wi臋kszo艣膰 z nich nale偶a艂a do sektora MSP.  Pomimo tak wysokiej liczby firm z polskim kapita艂em na rynku chi艅skim, a tak偶e rosn膮cej wielko艣ci eksportu, przedsi臋biorcy wci膮偶 musz膮 liczy膰 si臋 z konieczno艣ci膮 przezwyci臋偶enia wielu trudno艣ci. Problemów mo偶na napotka膰 wiele - k艂opoty zwi膮zane z regulacjami prawnymi, chi艅ski system cyfryzacji, czy chocia偶by bariery kulturowe. Pomimo tych licznych niedogodno艣ci jest to rynek warty uwagi, z wielkim potencja艂em dla polskich przedsi臋biorców. Doskona艂ym przyk艂adem potencja艂u rynku chi艅skiego s膮
czytaj wi臋cej

艁贸dzcy producenci na targach Sial China w Szanghaju 鈥 14-05-2013

14 - 05 - 2013
W dniach 7-9 maja 2013r. odby艂y si臋 najwi臋ksze w Azji targi bran偶y Food & Beverage - Sial China w Szanghaju. Nie mog艂o na nich zabrakn膮膰 przedsi臋biorc贸w z naszego wojew贸dztwa. Na stoisku przygotowanym przez 艁贸dzk膮 Agencj臋 Rozwoju Regionalnego S.A., swoje produkty zaprezentowa艂y 3 firmy: Cornelis Asia&Pacific , Mir-Kar oraz Gust-food. Produkty naszych przedsi臋biorc贸w spotka艂y sie z olbrzymim zainteresowaniem ze strony azjatyckich partner贸w, 聽a tak偶e przedstawicieli innych kraj贸w bior膮cych udzia艂 w targach. Udzia艂 w wydarzeniu mo偶liwy by艂 dzi臋ki realizacji projektu鈥濸romocja przedsi臋biorstw z Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego poprzez organizacj臋 targ贸w i misji 聽gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne鈥, w ramach RPO W艁-O艣 Priorytetowa III, Gospodarka,
czytaj wi臋cej

Zmiana terminu sk艂adania ofert w przetargu nieograniczonym na us艂ug臋 udzielenia d艂ugoterminowego kredytu bankowego na 9.000.000,00 Z艁 nr 1/N/2013

13 - 05 - 2013
Dzia艂aj膮c w oparciu art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówie艅 publicznych Zamawiaj膮cy dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów sk艂adania ofert, wniesienia wadium i terminu otwarcia ofert.   Termin sk艂adania ofert i wniesienia wadium up艂ywa w dniu 29.05.2013 o godz. 12.00. Termin otwarcia ofert: 29.05.2013 o godz. 13.00.   do pobrania: - informacja o modyfikacji SIWZ
czytaj wi臋cej

Uzupe艂niaj膮ca lista rezerwowa os贸b zakwalifikowanych do projektu 鈥濵艂odzi w biznesie鈥

09 - 05 - 2013
W zwi膮zku z trwaj膮cym procesem rekrutacji zamieszczamy uzupe艂niaj膮c膮 list臋 rezerwow膮 osób w  projekcie „M艂odzi w biznesie”    UZUPE艁NIAJ膭CA LISTA REZERWOWA OSÓB W PROJEKCIE "M艂odzi w biznesie" 44 POKL6.2/P10/ 78 Wiktor Drewniak 63,00 45 POKL6.2/P10/ 95 Maciej Abramowicz 62,50 46 POKL6.2/P10/ 100 Damian Radowicz 62,00  
czytaj wi臋cej

Mi臋dzynarodowy Kongres Biznesowy w 艁odzi 22 maja 2013

08 - 05 - 2013
Nowe mo偶liwo艣ci wspó艂pracy biznesowej mi臋dzy Azj膮 a Europ膮 to temat tegorocznego, mi臋dzynarodowego Kongresu Biznesowego. Wydarzenie odb臋dzie si臋 22 maja 2013 roku w hotelu Novotel w 艁odzi. Swoj膮 wiedz膮 w tym zakresie podziel膮 si臋 zaproszeni go艣cie z Azji i Europy posiadaj膮cy ogromne do艣wiadczenie w tej dziedzinie. Podczas Kongresu odb臋d膮 si臋 spotkania B2B mi臋dzy firmami azjatyckimi i europejskimi w sektorach: informatyki, chemii, farmacji, energii odnawialnej i budownictwa, które pozwol膮 na nawi膮zanie nowych i zacie艣nienie dawnych, kontaktów biznesowych..
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.