KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Działanie 8.1 PO IG – ogłoszenie I konkursu w 2013 r.

05 - 02 - 2013
Informujemy, iż w dniu 4 lutego 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach Działania 8.1 PO IG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.   http://poig.parp.gov.pl/index/more/31143
czytaj więcej

Wizyta przedsiębiorców z Wilna (Litwa)

30 - 01 - 2013
W dniu 29 stycznia 2013r. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. miała przyjemność gościć delegację przedstawicieli Konfederacji Prywatnych Przedsiębiorców i Pracodawców z Litwy  (z okręgu Wileńskiego), reprezentujących następujące branże: finanse, ubezpieczenia, budowlana oraz IT. Dla grupy przedsiębiorców z Wilna zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Regionalnego Związku Pracodawców Ziemi Łódzkiej Lewiatan oraz Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Spotkanie miało na celu rozeznanie możliwości i warunków współpracy gospodarczej, wymiany handlowej pomiędzy Polską a Litwą oraz zachęcenie zagranicznych gości do inwestowania na terenie województwa łódzkiego. Planowana jest rewizyta polskich przedsiębiorców  w Wilnie w maju 2013r..
czytaj więcej

Uwaga! Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

28 - 01 - 2013
W związku z wydłużeniem czasu realizacji projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer” do 31 grudnia 2013 r , informujemy o zmianie do Regulaminu uczestnictwa w projekcie.   Obowiązujący Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania na stronie projektu: www.larr.lodz.pl/pl/kobieta-skuteczny-lider-i-menedzer..
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą 04.02.2013

28 - 01 - 2013
Zapraszamy przedsiębiorców i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na spotkanie informacyjne w dniu 04.02.2013r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Konstantynowie Łódzkim Program spotkania w załączeniu,   Zgłoszenia na spotkanie proszę kierować na mail rpk@larr.lodz.pl   do pobrania: program spotkania program spotkania
czytaj więcej

Targi i wystawy w Sankt Petersburgu 2013

25 - 01 - 2013
Zapraszamy do udziału  w międzynarodowych targach i wystawach  w Sankt-Petersburgu w 2013 r. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu  zapewnia  przedsiębiorcom BEZPŁATNY udział w organizowanych przez siebie stoiskach promocyjno-informacyjnych. Wykaz międzynarodowych targów/wystaw, ma których Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Sankt-Petersburgu będzie organizował swoje stoiska promocyjno-informacyjne: l.p. wydarzenie data, miejsce inne 1. M.W. „Międzynarodowe Targi Techniczne” + Kongres „Petersburski Parteirat (współpraca MSP)+ spotkania regionów Polski i Rosji 12-14 marca 2013 r.                          Sankt-Petersburg www.ptfair.ru   2. M.W. „Energetyka i Elektrotechnika” 17-20 kwietnia 2013 r.                             Sankt-Petersburg www.energetika.lenexpo.ru   3. M.W. „Architektura. Budownictwo miejskie. Konserwacja” + wystawa projektów architektonicznych 26-28 czerwca 2013 r.                             Sankt-Petersburg www.old.restec.ru/exhibitions/ featured/restoration/index.ru.html   4. M.W. „Agroruś” (przemysł rolno-spożywczy) 26-31 sierpnia 2013 r.                            
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.