KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Konferencja „Regionalne aspekty polskiej strategii Go China” Bruksela, Parlament Europejski 6 marca 2013

13 - 02 - 2013
Województwo Łódzkie we współpracy z regionami: mazowieckim, podkarpackim oraz świętokrzyskim jest współorganizatorem konferencji zatytułowanej „Regionalne aspekty polskiej strategii Go China”, która odbędzie się w Parlamencie Europejskim w Brukseli w dniu 6 marca 2013 r. z inicjatywy Posłów do Parlamentu Europejskiego, członków Delegacji PE              ds. współpracy z ChRL – Wojciecha Olejniczaka, Elżbiety Łukacijewskiej, Czesława Siekierskiego oraz Danuty Jazłowieckiej. Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego Polski  i jej regionów oraz pogłębienie bezpośrednich relacji gospodarczych z partnerami chińskimi. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali wysokiej rangi przedstawiciele placówek dyplomatycznych, instytucji europejskich i władz regionalnych, a także przedsiębiorcy z Chin i z Polski..
czytaj więcej

Targi SIAL CHINA 2013, 7-9 maja 2013r. w Szanghaju

12 - 02 - 2013
W związku z przygotowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektem unijnym pt. „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województwa łódzkiego do udziału w wyjeździe na Międzynarodowe Targi SIAL CHINA 2013, które odbędą się w dniach 7-9 maja 2013r. w Szanghaju (Chiny). SIAL CHINA to największe w Azji i jedne z najważniejszych i największych imprez targowych branży Food & Beverage na świecie. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła ponad 1 900 międzynarodowych wystawców i 40 000 odwiedzających. Tegoroczne, 14 już targi SIAL CHINA 2013 przywitają zwiedzających jeszcze większym rozmachem. Ponad
czytaj więcej

Szkolenie z zakresu zasad ubiegania sie o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG – 18.02.2013r.

08 - 02 - 2013
  Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.1 Wspieranie działalności  w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 18 lutego 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria oceny
czytaj więcej

Szkolenie z zakresu zasad ubiegania sie o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG – 18.02.2013r.

08 - 02 - 2013
  Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.1 Wspieranie działalności  w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 18 lutego 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria oceny
czytaj więcej

Terminy dotyczące procesu rekrutacji „Młodzi w biznesie”

08 - 02 - 2013
Wyniki I etapu rekrutacji w projekcie będą ogłoszone na koniec miesiąca lutego lub w pierwszych dniach marca 2012 roku.  
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.