KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapraszamy na spotkanie informacyjne pn: „Fundusze zwrotne – alternatywne źródła finansowania przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej”

09 - 04 - 2013
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „Fundusze zwrotne – alternatywne źródła finansowania przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej”. Spotkanie dotyczyć będzie możliwości pozadotacyjnego wsparcia projektów realizowanych przez przedsiębiorców, podmioty ekonomii społecznej oraz osoby planujące rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przy pomocy instrumentów inżynierii finansowej w postaci pożyczek, kredytów czy poręczeń.   Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres punktinformacyjny@lodzkie.pl,  bądź przesłanie zgłoszenia na nr fax:  42 663 30 94.  Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.  W przypadku
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/RPO WŁ/2013

08 - 04 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup noclegów w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
czytaj więcej

Misja gospodarcza do Turcji – 2-7 czerwca 2013

08 - 04 - 2013
Regionalna Izba Gospodarcza – Łódź zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Turcji (Mersin, Adana, Tarsus, Gaziantep, Istambul) Termin misji: Wylot z Warszawy w dniu 2 czerwca 2013 roku (niedziela ) Przylot do Warszawy w dniu 7 czerwca 2013 roku (piątek ) Koszt udziału w misji: 4 500,00PLN (koszt za 1 uczestnika)   W RAMACH OPŁATY ZA UDZIAŁ W MISJI ZAPEWNIAMY:                  Bilet lotniczy                  5 noclegów                  Logistyka pobytu w Turcji (transfer z lotniska i na lotnisko,                 przejazdy lokalne).Wycieczki.                  Spotkania z kontrahentami tureckimi zainteresowanymi                 współpracą z Polską (spotkania B2B).                  Spotkania z władzami Izby Przemysłowo Handlowej w Mersin i                 Adanie, Gaziantep i innymi
czytaj więcej

Działanie 8.2 PO IG – ogłoszenie I konkursu projektów w 2013 r.

08 - 04 - 2013
Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 8.2 PO IG. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 18 kwietnia 2013 r. i potrwa do dnia 6 maja 2013 r.   Jednocześnie informujemy, że nastąpiły zmiany w dokumentacji konkursowej, które związane są z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 412), jak również wynikają
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/RPO WŁ/2013

05 - 04 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.