KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 10/MEN/2013)

13 - 03 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn.: „Kompleksowa obsługa szkoleń w zakresie zapewnienia sali szkoleniowej, obsługi hotelowej oraz cateringowej  w ramach projektu: „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, realizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.” zawiadamia w trybie art. 92 ust. 2 Pzp., o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy: 10/MEN/2013)..
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Opocznie

13 - 03 - 2013
W dniu 20.03.2013r. o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami w Starostwie Powiatowym w Opocznie /ul. Kwiatowa 1A /. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres rpk@larr.lodz.pl lub telefonicznie nr 42 664 30 44. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.   Do pobrania: - program spotkania
czytaj więcej

Konkurs ofert na kompleksowy nadzór inwestorski, inwestycji na Narutowicza 34

13 - 03 - 2013
Informujemy, że od dnia 13 marca br. do dnia 27 marca do godz. 10.00 ogłoszony został konkurs ofert na  pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie, zgodnie z art 25 i art 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w fazie realizacji robót budowlano – instalacyjnych pn. „Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01”, objętych dokumentacją projektową na obiekcie będącym w ewidencji zabytków nieruchomych.   Do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu   Pytanie: W związku z ogłoszonym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. konkursem ofert o wartości mniejszej niż 14.000 euro na pełnienie nadzoru
czytaj więcej

Listy rankingowe projektów w ramach III naboru w 2012 roku dla Działania 8.2 POIG

12 - 03 - 2013
Informujemy, że w dniu 6 marca 2013 r.  Instytucja Zarządzająca zatwierdziła listy rankingowe projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru przeprowadzonego w 2012 roku dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania http://poig.parp.gov.pl/index/more/31692
czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach działania 8.4 POIG – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

11 - 03 - 2013
Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.4 PO IG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” dla wszystkich województw. W ramach tego działania Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a użytkownikiem końcowym w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej i zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.   Zapraszamy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe non-profit zainteresowane aplikowaniem w ramach niniejszego konkursu do skorzystania z usług ŁARR S.A. w celu uzyskania dodatkowych Informacji i
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.