KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/RPO WŁ/2013

25 - 04 - 2013
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/RPO WŁ/2013
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO WŁ/2013 – korekta

25 - 04 - 2013
W związku z korektą zapytania ofertowego nr 3/RPO WŁ/2013 (korekta dotyczy pkt. 5 – Wycena powinna także zawierać koszty niezbędnych usług technicznych (takich jak: prąd, sprzątanie itp.)) informujemy, iż termin złożenia oferty uległ wydłużeniu do 22 kwietnia do godz. 15:00. 
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO WŁ/2013

25 - 04 - 2013
Zapytanie ofertowe: organizacja stoiska targowego na targach Sial China w Shanghaju w dniach 7-9 maja 2013 r. Stoisko targowe o wymiarach 24 m2 , narożne, otwarte z dwóch stron w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.    
czytaj więcej

Harmonogram szkoleń dla uczestników projektu „Młodzi w biznesie”

24 - 04 - 2013
Przedstawiamy harmonogram oraz tematykę szkoleń dla uczestników projektu „Młodzi w biznesie”. Zajęcia odbędą się w godz. od 8:30/9:00 do 16:30/17:00 (w zależności od dnia), przy czym godziny te mogą ulec zmianie.     TEMATYKA SZKOLENIA  GRUPA 1  GRUPA 2    1  Jak rozpocząć własny biznes- zasady, cele tworzenia biznesplanu, rejestracja działalności 18.05.2013  20.05.2013  1 dzień szkoleniowy 2  Problematyka przedsiębiorczości w oparciu o planszową grę symulacyjną – symulacja prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiające przećwiczenie zagadnień teoretycznych, naukę skutecznych metod zarządzania, powoli doskonalić proces planowania 23-24.05.2013 25-26.05.2013 2 dni szkoleniowe 3 Problematyka przedsiębiorczości z elementami rachunkowości (zarządzanie strategiczne, wynik finansowy firm, podatki), zasady tworzenia biznesplanu 25-26.05.2013 28-29.05.2013 2 dni szkoleniowe 4 Marketing własnej firmy,
czytaj więcej

Ostateczna lista uczestników w projekcie „Młodzi w biznesie”

24 - 04 - 2013
Prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu "Młodzi w biznesie". Jednocześnie informujemy, iż z każdym uczestnikiem zakwalifikowanym do projektu będziemy kontaktować się telefonicznie.   do pobrania: - ostateczna lista uczestników w projekcie „Młodzi w biznesie”
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.