KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Uzupełniająca lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do projektu „Młodzi w biznesie”

09 - 05 - 2013
W związku z trwającym procesem rekrutacji zamieszczamy uzupełniającą listę rezerwową osób w  projekcie „Młodzi w biznesie”    UZUPEŁNIAJĄCA LISTA REZERWOWA OSÓB W PROJEKCIE "Młodzi w biznesie" 44 POKL6.2/P10/ 78 Wiktor Drewniak 63,00 45 POKL6.2/P10/ 95 Maciej Abramowicz 62,50 46 POKL6.2/P10/ 100 Damian Radowicz 62,00  
czytaj więcej

Międzynarodowy Kongres Biznesowy w Łodzi 22 maja 2013

08 - 05 - 2013
Nowe możliwości współpracy biznesowej między Azją a Europą to temat tegorocznego, międzynarodowego Kongresu Biznesowego. Wydarzenie odbędzie się 22 maja 2013 roku w hotelu Novotel w Łodzi. Swoją wiedzą w tym zakresie podzielą się zaproszeni goście z Azji i Europy posiadający ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Podczas Kongresu odbędą się spotkania B2B między firmami azjatyckimi i europejskimi w sektorach: informatyki, chemii, farmacji, energii odnawialnej i budownictwa, które pozwolą na nawiązanie nowych i zacieśnienie dawnych, kontaktów biznesowych..
czytaj więcej

Zamknięcie naboru wniosków na I konkurs w 2013 r. w ramach Działania 8.2

08 - 05 - 2013
Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na I konkurs w 2013 r. do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B ” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem 6 maja 2013 r. W ramach Działania wpłynęło 1029 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  688 961 466,66 PLN..
czytaj więcej

,,PPP – Partnerstwo Pilnie Potrzebne’’ konferencja poświęcona formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w województwie łódzkim

07 - 05 - 2013
W dniu 9 maja 2013 r., odbędzie się konferencja poświęcona formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w województwie łódzkim. Celem konferencji ,,PPP - Partnerstwo Pilnie Potrzebne’’ jest zwiększenie świadomości przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z regionu łódzkiego na temat możliwości realizacji zadań publicznych, w tym zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich, w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Wydarzenie jest kontynuacją działań podjętych w dniu 7 stycznia 2013 r. poprzez podpisane przez przedstawicieli Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, w obecności Marszałka Województwa Łódzkiego ,,Porozumienia na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w regionie łódzkim’’. Ponadto, mając
czytaj więcej

Wyniki naboru firm do udziału w wyjeździe na międzynarodowe targi SIAL China w Szanghaju

30 - 04 - 2013
Informacja o wyborze firm biorących udział w wyjeździe na  międzynarodowe targi SIAL China w Szanghaju w dniach 4-10  maja 2013 r. organizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego SA w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ra mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Łódzka Agencja  Rozwoju  Regionalnego SA w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na  światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007  -  2013, Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.