KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Druga edycja Gali Nagród BGK „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”

21 - 06 - 2013
19 czerwca br. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim odbyła się druga Gala Nagród Banku Gospodarstwa Krajowego „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”. Kapituła konkursowa już po raz drugi wyróżniła pośredników finansowych, którzy efektywnie wspierają regionalną przedsiębiorczość w ramach inicjatywy JEREMIE oraz wyróżniła także osoby i instytucję za promowanie instrumentów finansowych w ramach tego projektu. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. otrzymała po raz drugi z rzędu nagrodę za „wyróżniającą się realizację projektu JEREMIE w regionie łódzkim i wspieranie z sukcesem lokalnej  przedsiębiorczości” Statuetki otrzymali także: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, , Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina, Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych. Instytucje te
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na zakup noclegów

21 - 06 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup noclegów w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw..
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG – 21.06.2013r.

14 - 06 - 2013
  Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 21 czerwca 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.2 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria oceny wniosków, formalne,
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG – 21.06.2013r.

14 - 06 - 2013
  Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 21 czerwca 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.2 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria oceny wniosków, formalne,
czytaj więcej

IV Konferencja ABSL w Łodzi za nami

13 - 06 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. była jednym z głównych partnerów IV Konferencji dla Liderów Sektora Usług Biznesu (ABSL), która odbyła się w dn. 6-7 czerwca 2013r. w Łodzi.   Motywem przewodnim konferencji – największej w Europie Środkowej dotyczącej branży BPO było  hasło “INNOWACJE i RÓŻNORODNOŚĆ jako główne czynniki odpowiadające za rewolucyjny rozwój sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.”   Wśród blisko 400 uczestników spotkania, na sali znaleźli się m.in. Marek Belka – Prezes Narodowego Banku Polskiego,  Jan Krzysztof Bielecki – Przewodniczący Rady Gospodarki, przedstawiciele i analitycy światowych firm consultingowych: Everest Group, NelsonHall i Alsbridge oraz przedstawiciele największych firm z branży outsourcingu i nowoczesnych usług
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.