KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Kolejna próba podbicia Dalekiego Wschodu- ŁARR S.A. Kolejne sukcesy handlowe

17 - 05 - 2013
Znaczenie gospodarki Chin stale rośnie, co budzi ogromne zainteresowanie wśród polskich firm. Według danych Ministerstwa Gospodarki w 2011 roku na chińskim rynku działało ponad 200 firm z udziałem polskiego kapitału. Większość z nich należała do sektora MSP.  Pomimo tak wysokiej liczby firm z polskim kapitałem na rynku chińskim, a także rosnącej wielkości eksportu, przedsiębiorcy wciąż muszą liczyć się z koniecznością przezwyciężenia wielu trudności. Problemów można napotkać wiele - kłopoty związane z regulacjami prawnymi, chiński system cyfryzacji, czy chociażby bariery kulturowe. Pomimo tych licznych niedogodności jest to rynek warty uwagi, z wielkim potencjałem dla polskich przedsiębiorców. Doskonałym przykładem potencjału rynku chińskiego są
czytaj więcej

Łódzcy producenci na targach Sial China w Szanghaju – 14-05-2013

14 - 05 - 2013
W dniach 7-9 maja 2013r. odbyły się największe w Azji targi branży Food & Beverage - Sial China w Szanghaju. Nie mogło na nich zabraknąć przedsiębiorców z naszego województwa. Na stoisku przygotowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., swoje produkty zaprezentowały 3 firmy: Cornelis Asia&Pacific , Mir-Kar oraz Gust-food. Produkty naszych przedsiębiorców spotkały sie z olbrzymim zainteresowaniem ze strony azjatyckich partnerów,  a także przedstawicieli innych krajów biorących udział w targach. Udział w wydarzeniu możliwy był dzięki realizacji projektu„Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji  gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, w ramach RPO WŁ-Oś Priorytetowa III, Gospodarka,
czytaj więcej

Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na 9.000.000,00 ZŁ nr 1/N/2013

13 - 05 - 2013
Działając w oparciu art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminów składania ofert, wniesienia wadium i terminu otwarcia ofert.   Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa w dniu 29.05.2013 o godz. 12.00. Termin otwarcia ofert: 29.05.2013 o godz. 13.00.   do pobrania: - informacja o modyfikacji SIWZ
czytaj więcej

Uzupełniająca lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do projektu „Młodzi w biznesie”

09 - 05 - 2013
W związku z trwającym procesem rekrutacji zamieszczamy uzupełniającą listę rezerwową osób w  projekcie „Młodzi w biznesie”    UZUPEŁNIAJĄCA LISTA REZERWOWA OSÓB W PROJEKCIE "Młodzi w biznesie" 44 POKL6.2/P10/ 78 Wiktor Drewniak 63,00 45 POKL6.2/P10/ 95 Maciej Abramowicz 62,50 46 POKL6.2/P10/ 100 Damian Radowicz 62,00  
czytaj więcej

Międzynarodowy Kongres Biznesowy w Łodzi 22 maja 2013

08 - 05 - 2013
Nowe możliwości współpracy biznesowej między Azją a Europą to temat tegorocznego, międzynarodowego Kongresu Biznesowego. Wydarzenie odbędzie się 22 maja 2013 roku w hotelu Novotel w Łodzi. Swoją wiedzą w tym zakresie podzielą się zaproszeni goście z Azji i Europy posiadający ogromne doświadczenie w tej dziedzinie. Podczas Kongresu odbędą się spotkania B2B między firmami azjatyckimi i europejskimi w sektorach: informatyki, chemii, farmacji, energii odnawialnej i budownictwa, które pozwolą na nawiązanie nowych i zacieśnienie dawnych, kontaktów biznesowych..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.