KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Wizyta Ambasadora RP w Indiach

01 - 08 - 2013
Na zaproszenie Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., w dniu 31 lipca 2013r. gościliśmy w Łodzi Pana Profesora Piotra Kłodkowskiego- Ambasadora RP w Indiach, wraz z delegacją. W programie wizyty znalazły się między innymi spotkania z władzami regionu łódzkiego- Panem Witoldem Stępniem, Marszałkiem Województwa Łódzkiego, Panem Pawłem Bejdą, Wicewojewodą Łódzkim, Panem Markiem Cieślakiem, Wiceprezydentem Miasta Łodzi, wizyta w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., spotkania z reprezentantami łódzkich uczelni wyższych, oraz z przedstawicielami łódzkiego biznesu i instytucji około biznesowych. Wizyta Pana Ambasadora wpisała się w cykl wizyt przedstawicieli władz samorządowych Województwa Łódzkiego oraz Miasta Łodzi
czytaj więcej

Rekrutacja oraz listy zakwalifikowanych osób do edycji XIII-XV projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

01 - 08 - 2013
Uprzejmie informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych do Edycji XIII-XV, które rozpoczynają szkolenia w sierpniu/wrześniu 2013r. została ustalona, a uczestniczki poinformowane mailowo i telefonicznie. Jesteśmy w trakcie podpisywania stosownych umów szkoleniowych. W przypadku rezygnacji którejś z uczestniczek przed rozpoczęciem szkoleń, udział w projekcie zostanie zaproponowany osobom z listy rezerwowej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w szkoleniach – zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby, które złożą formularz zgłoszeniowy zostaną wpisane na listę rezerwową. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik testu kwalifikującego do Ścieżki Rozwój albo Doskonalenie. 
czytaj więcej

Misja gospodarcza dla branży elektronicznej oraz IT/ICT do Hongkongu, 13-16.10.2013 r.

01 - 08 - 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na misję gospodarczą dla przedsiębiorstw z branży elektronicznej oraz IT/ICT. Głównym elementem misji będzie udział w Międzynarodowych Targach Elektroniki – Hong Kong Electronics Fair. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów udziału w misji w ramach pomocy de minimis udzielanej przez Ministerstwo Gospodarki.   Wyjazd został zaplanowany z myślą o przedsiębiorcach z branż: elektronicznej, IT oraz ICT.   Wstępny program zakłada przylot do Hongkongu 12 października br. i obejmuje m.in.: -udział w targach Hong Kong Electronics Fair,  -bezpłatne wejściówki na targi oraz karty VIP do Dragon Lounge w centrum wystawienniczym (dostęp do business centre na targach), -spotkania b2b z firmami z HK,  -seminarium na
czytaj więcej

Przedłużenie terminu oceny ofert zapytania ofertowego numer 2/PR/RPO WŁ/2013

31 - 07 - 2013
W związku z wpłynięciem 10 ofert w ramach zapytania ofertowego numer 2/PR/RPO WŁ/2013 informujemy, że przedłużamy termin na ocenę ofert. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 6 sierpnia br..
czytaj więcej

Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

31 - 07 - 2013
Uprzejmie informujemy o zmianie do Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Obowiązujący Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania na stronie projektu: www.larr.lodz.pl/pl/kobieta-skuteczny-lider-i-menedzer..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.