KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Ostateczna lista uczestników w projekcie „Młodzi w biznesie”

24 - 04 - 2013
Prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do projektu "Młodzi w biznesie". Jednocześnie informujemy, iż z każdym uczestnikiem zakwalifikowanym do projektu będziemy kontaktować się telefonicznie.   do pobrania: - ostateczna lista uczestników w projekcie „Młodzi w biznesie”
czytaj więcej

Przetarg ograniczony na remont i adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura (numer sprawy 2/N/2013)

22 - 04 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Łodzi ogłasza przetarg ograniczony na: Remont i adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura. Kompleks zlokalizowany jest w Łodzi przy ul. Narutowicza 34.   do pobrania: - Ogłoszenie o Zamówieniu - Formulkarz wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu - Załącznik nr 1 i 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 4 - Załącznik nr 5 i 6   2013-04-30 Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści SIWZ - Odpowiedzi na pytania   2013-05-09   Lista Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na roboty budowlane pn.  Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34,
czytaj więcej

Radcy handlowi ambasad w Łódzkiem

22 - 04 - 2013
Na zaproszenie Witolda Stępnia, marszałka województwa łódzkiego oraz Przemysława Andrzejaka, prezesa zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do naszego regionu przyjechali radcy handlowi ambasad oraz przedstawicie izb gospodarczych. Podczas dwudniowej wizyty goście mieli okazję zapoznać się z potencjałem gospodarczym województwa łódzkiego oraz odwiedzili działające w regionie firmy. - Chcemy pozyskać partnerów do rozmów gospodarczych, a zarazem znaleźć przyjaciół, którzy chcieliby z nami być i do nas przyjeżdżać. Ziemia Łódzka to nowoczesne i przyjazne miejsce, to także ludzie tu mieszkający, samorządy lokalne, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, którzy są otwarci na kontakty z przedsiębiorcami zagranicznymi. Każda inicjatywa, każde zapytanie z państwa strony spotka się
czytaj więcej

PROMOCYJNE OPROCENTOWANIE POŻYCZEK – TYLKO 1% W SKALI ROKU

22 - 04 - 2013
Od dnia 22.04.2013 r. zmianie ulega oprocentowanie pożyczek udzielanych przez ŁARR w ramach programu Inicjatywa JEREMIE. Maksymalna stawka zostaje obniżona do 1% w skali roku..
czytaj więcej

Europejski Kongres Gospodarczy – najważniejsza impreza gospodarcza Europy

22 - 04 - 2013
W dniach 13- 15 maja 2013 r. odbędzie się w Katowicach najważniejsza impreza gospodarcza Europy Centralnej - Europejski Kongres Gospodarczy. Partnerem merytorycznym jednej z sesji  Partnerzy sesji: BPO, shared services, centra R&D jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, promująca Region Łódzki. Podczas sesji jednym z panelistów będzie Pan Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu.   Wiodące nurty tematyczne tegorocznej edycji to: wzrost gospodarczy, przyszłość strefy euro, globalizacja, polityka energetyczno-klimatyczna i rola Europy Centralnej, a także najistotniejsze kwestie dla przyszłości takich dziedzin gospodarki i życia publicznego, jak: finanse, górnictwo, samorządy i polityka regionalna, infrastruktura, transport, budownictwo i nieruchomości, motoryzacja oraz innowacje.     W agendzie Europejskiego Kongresu
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.