KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Działanie 6.1 PO IG – ogłoszenie konkursu w 2013 r.

01 - 07 - 2013
Informujemy, że ogłoszony został konkurs z Działania 6.1 „Paszport do eksportu” PO IG w 2013 r. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach bieżącego konkursu rozpocznie się w dniu 15 lipca i potrwa do dnia 31 lipca br. do godziny 16:30. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy aplikacyjnej w roku 2013 wynosi  97 500 000,00 PLN.   Link: http://poig.parp.gov.pl/index/more/33808
czytaj więcej

IV ustawa deregulacyjna – konsultacje z przedsiębiorcami

28 - 06 - 2013
Szanowny Przedsiębiorco! Jeśli chciał(a)by Pan(i) mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP. Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej. Test MSP to gwarancja tego, że Pana(i) odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych. Pierwszą zmianą prawną, do której może Pan(i) się odnieść już
czytaj więcej

Nowy Dyżurny Punkt Konsultacyjny w województwie łódzkim

27 - 06 - 2013
W dniu 03.07.br zostanie otwarty Dyżurny Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług w Skierniewicach. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji z zakresu prowadzenia firmy oraz rozpoczynania działalności gospodarczej a także możliwości uzyskania dofinansowania ze środków publicznych. Dyżur w Punkcie Konsultacyjnym KSU w Skierniewicach będzie prowadzony w każdą pierwsza środę miesiąca w godz. 10:00-14:00 w siedzibie Skierniewickiej Izby Gospodarczej, ul. Reymonta 18, 96-100 Skierniewice pokój 210
czytaj więcej

Działanie 8.1 PO IG – ogłoszenie III konkursu w 2013 r.

25 - 06 - 2013
Informujemy, że ogłoszony został III konkurs z Działania 8.1 PO IG w 2013 r (link). Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach bieżącego konkursu rozpocznie się w dniu 8 lipca i potrwa do dnia 19 lipca br. Budżet środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 49 mln PLN.   W bieżącym konkursie nie wprowadzono zmian w sposobie aplikowania i zasadach oceny projektów. Nowością w zasadach organizacji konkursu jest reguła tworzenia listy projektów oczekujących spośród projektów, które w wyniku oceny merytorycznej fakultatywnej uzyskają minimum 60 punktów, jednak nie otrzymają wsparcia ze względu na wyczerpanie budżetu konkursu..
czytaj więcej

Druga edycja Gali Nagród BGK „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”

21 - 06 - 2013
19 czerwca br. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim odbyła się druga Gala Nagród Banku Gospodarstwa Krajowego „Instrumenty zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości”. Kapituła konkursowa już po raz drugi wyróżniła pośredników finansowych, którzy efektywnie wspierają regionalną przedsiębiorczość w ramach inicjatywy JEREMIE oraz wyróżniła także osoby i instytucję za promowanie instrumentów finansowych w ramach tego projektu. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. otrzymała po raz drugi z rzędu nagrodę za „wyróżniającą się realizację projektu JEREMIE w regionie łódzkim i wspieranie z sukcesem lokalnej  przedsiębiorczości” Statuetki otrzymali także: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, , Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina, Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych. Instytucje te
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.