KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

UZUPEŁNIAJĄCY nabór firm z Łódzkiem do udziału w wyjeździe na Międzynarodowe Targi SIAL CHINA 2013

30 - 04 - 2013
Uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego tj. 04.04.2013 do dnia 11.04.2013 prowadzimy UZUPEŁNIAJĄCY nabór firm z terenu Województwa Łódzkiego do udziału w wyjeździe na Międzynarodowe Targi SIAL CHINA 2013, które odbędą się w dniach 7-9 maja 2013r. w Szanghaju (Chiny) Istnieje możliwość dofinansowania do 50% kosztów udziału w wydarzeniu, w związku z realizowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektem „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013.                                                            W ramach organizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wyjazdu oferujemy: Kompleksową organizację przelotu i
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 3/RPO WŁ/2013

25 - 04 - 2013
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 3/RPO WŁ/2013
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/RPO WŁ/2013

25 - 04 - 2013
Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/RPO WŁ/2013
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO WŁ/2013 – korekta

25 - 04 - 2013
W związku z korektą zapytania ofertowego nr 3/RPO WŁ/2013 (korekta dotyczy pkt. 5 – Wycena powinna także zawierać koszty niezbędnych usług technicznych (takich jak: prąd, sprzątanie itp.)) informujemy, iż termin złożenia oferty uległ wydłużeniu do 22 kwietnia do godz. 15:00. 
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO WŁ/2013

25 - 04 - 2013
Zapytanie ofertowe: organizacja stoiska targowego na targach Sial China w Shanghaju w dniach 7-9 maja 2013 r. Stoisko targowe o wymiarach 24 m2 , narożne, otwarte z dwóch stron w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.    
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.