KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w misji do Brukseli

19 - 07 - 2013
W związku z realizowanym przez Departament ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności  przedsiębiorstw, zapraszamy przedsiębiorców z województwa łódzkiego do udziału w misji do Brukseli, która odbędzie się w dniach 16-18 września 2013 r.    W ramach organizowanego wyjazdu Województwo Łódzkie pokrywa następujące koszty:   • Przelotów na trasie Warszawa-Bruksela-Warszawa. • Noclegów.   Pozostałe koszty pokrywają uczestnicy misji.   Ponadto zapewniamy salę oraz organizację  spotkań B2B.   Do udziału w misji zapraszamy średnie i małe przedsiębiorstwa produkujące odzież wysokiej jakości, działające na rynku ponad 2 lata, posiadające katalogi w
czytaj więcej

KOREKTA ZAPYTANIA Nr 1/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym przygotowania kreacji graficznej

19 - 07 - 2013
W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym numer Nr 1/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym przygotowania kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych na potrzeby organizowanych przez zleceniodawcę eventów uprzejmie informujemy, że dokonujemy korekty  w punkcie 5.1. d) (wykreślono słowo „rzutu”) Prawidłowy zapis brzmi: d. Stoisko promocyjne o wymiarach 3x2 m oparte na mobilnym systemie promocyjnym     Korekta zapytania TUTAJ..
czytaj więcej

KOREKTA zapytania Nr 4/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym organizacji przelotu dla uczestników wyjazdu na targi Expo Real w Monachium

18 - 07 - 2013
W związku z ogłoszonym zapytaniem numer Nr 4/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym organizacji przelotu dla uczestników wyjazdu na targi Expo Real w Monachium w dniach 5-9 października 2013 r. na trasie Warszawa-Monachium-Warszawa uprzejmie informujemy, że w zapytaniu pojawił się błąd w punkcie 5a) (błędnie podany miesiąc lotu) Prawidłowy zapis brzmi: a) Przelot na linii Warszawa-Monachium-Warszawa - wylot z Warszawy: 5 października 2013r. - wylot z Monachium: 9 października 2013r.   Korekta zapytania TUTAJ
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ NOCLEGU DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU NA TARGI EXPO REAL w MONACHIUM

18 - 07 - 2013
Zapytanie ofertowe na organizację noclegu dla uczestników wyjazdu na Targi Expo Real w Monachium w dniach 5-9 października r. w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw..
czytaj więcej

Informacje i dokumenty do podpisania umowy o wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe podstawowe w projekcie „Młodzi w biznesie”

17 - 07 - 2013
W związku z ogłoszeniem wstępnej listy osób, które uzyskały dofinansowanie prosimy o przygotowanie i po ogłoszeniu ostatecznej listy o dostarczenie najpóźniej do dnia 30 lipca 2013r. w przypadku osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w sierpniu 2013r. bądź do dnia 20 sierpnia 2010r. w przypadku osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w terminie późniejszym (nie później jednak niż do 02 września 2013 r. (ostateczny termin rozpoczęcia – nie mylić z rejestracją działalności gosp.)  następujących dokumentów: 1)      kopii dokumentu o nadaniu numeru REGON (oryginał do wglądu); 2)      oświadczenie o numerze wyodrębnionego dla obsługi wsparcia finansowego rachunku bankowego (umowa rachunku bankowego firmowego oraz wyodrębnionego do obsługi
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.