KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Wyjaśnienia w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie dotyczące postępowania przetargowego nr 4/N/2013

24 - 07 - 2013
Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Pytania i odpowiedzi:     Sprawozdania finansowego za I kw. 2013 r. oraz za ostatni pełny miesiąc 2013 r. i analogiczny okres roku 2012. Odpowiedź: Bilans za okres 01.01. 2013 – 30.06. 2013 stanowi załącznik nr 36 do SIWZ   Harmonogram finansowo-rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego. Odpowiedź: Harmonogram finansowo – rzeczowy zostanie przedłożony do Banku nie później niż miesiąc od podpisania umowy z generalnym wykonawcą   Strukturę finansową inwestycji wraz z dokumentami potwierdzające źródła finansowania inwestycji – wkład własny, dotacje, pożyczki Odpowiedź: Sposób pokrycia nakładów inwestycyjnych opisano na
czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w Targach Wielobranżowych w Izmirze (Turcja)

23 - 07 - 2013
W ramach programu promocji polskiej gospodarki w Turcji w roku 2013 PAIiIZ S.A. jako Wykonawca programu wskazany przez Ministerstwo Gospodarki organizuje udział polskich przedsiębiorców w  następującej imprezie targowej:  82. Międzynarodowe Targi Wielobranżowe w Izmirze „Izmir International Fair 2013”, 29 sierpnia – 8 września (lub 2. września). Branże (m.in.): meblarska, budowlana, art. dekoracyjnych i wyposażenia mieszkań, AGD, materiałów i maszyn budowlanych, produkty i technologie chemiczne i petrochemiczne, części, zespołów i akcesoriów motoryzacyjnych, maszyn i urządzeń rolniczych, urządzeń elektrycznych i elektroniki użytkowej, sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i sportowego, jachtowa, kosmetyczna, przetworzonych art. spożywczych, odzieżowa, usługowa, finansowa, wydawnicza. W ramach programu istnieje możliwość dofinansowania udziału przedsiębiorcy w
czytaj więcej

Zaproszenie na spotkania B2B z chińskimi firmami

22 - 07 - 2013
Centrum Współpracy Gospodarczej Polska – Chiny ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z przedsiębiorcami z Chin. Tym razem będziemy gościć delegację z prowincji Jilin.    Spotkanie odbędzie się 25 lipca br. w godz. 10.00-12.00 w siedzibie PAIiIZ S.A. przy ulicy Bagatela 12 w Warszawie.   W skład delegacji wejdą przedstawiciele firm reprezentujący przemysł meblarski, spożywczy, materiałów budowlanych, petrochemiczny oraz kolejowy.   Pełną listę firm wraz z opisem działalności, oraz wszelkie szczegóły spotkania znajdują się na stronie: http://www.gochina.gov.pl/Aktualnosci/20130715/Zaproszenie_na_spotkania_B2B_z_firmami_chinskimi
czytaj więcej

KOREKTA ZAPYTANIA Nr 2/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym wykonania projektu architektonicznego stoiska targowego

22 - 07 - 2013
W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym numer Nr 2/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym wykonania projektu architektonicznego stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dniach 7-9 października 2013r. wraz z dokładnym opisem technicznym warunków zabudowy, uprzejmie informujemy, że dokonujemy korekty  w punkcie 7. Zmieniony zapis brzmi: 7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień na terenie Europy dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) lub innych instytucji w tym z sektora biznesowego (udokumentowane referencjami – minimum 3),     Korekta zapytania TUTAJ (zapytanie + załącznik)
czytaj więcej

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania w projekcie „Młodzi w biznesie”

22 - 07 - 2013
W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków sporządzona została ostateczna lista uczestników projektu „Młodzi w biznesie”, którzy otrzymają dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej. W razie pytań prosimy o kontakt z: - P. Tomaszem Piestrakiem - tel. 042 664 37 60, - P. Pauliną Chmielewską – Tel. 042 291 78 91..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.