KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Wstępna Lista osób, którzy otrzymali dofinansowanie w projekcie „Młodzi w biznesie”

12 - 07 - 2013
W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista uczestników projektu „Młodzi w biznesie”, którzy otrzymają dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej.    do pobrania: - lista osób
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 5.4.1 POIG – 24.07.2013r.

12 - 07 - 2013
Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają  na spotkanie informacyjne poświęcone  zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania   5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 24  lipca 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach poddziadziałania 5.4.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria oceny wniosków, formalne, merytoryczne.     Udział w spotkaniu jest
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU do udziału w misji gospodarczej do Kazachstanu wraz z udziałem w Polskiej Wystawie Narodowej w Aktobe

10 - 07 - 2013
Informacja o wyborze firm z Województwa Łódzkiego biorących udział w misji gospodarczej do Kazachstanu wraz z udziałem w Polskiej Wystawie Narodowej w Aktobe, Kazachstan w dniach 29.09-04.10.2013 r. organizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
czytaj więcej

Delegacja z Kazachstanu w regionie łódzkim

07 - 07 - 2013
W dniach 3- 4.07.2013r. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. miała przyjemność gościć przedstawicieli Agencji Inwestycji i Exportu Narodowego KAZNEX INVEST z Kazachstanu. Województwo Łodzkie odwiedzili: Nurlan Sydykov – Wiceprezes Nuriddin Amankul – Dyrektor Departamentu Koordynacji Aidos Izmagambetov – p.o. Dyrektora Departamentu Analitycznego Madi Kanafin – Specjalista z Departamentu Przemysłu Assel Ahumanova – Specjalista ds. krajów Europejskich Goście z Kazachstanu zainteresowani byli przede wszystkim polskimi doświadczeniami zdobytymi w czasie kontaktów i współpracy z zagranicznymi inwestorami, działaniem  i efektami w naszym kraju Specjalnych Stref Ekonomicznych, odwiedzeniem terenów inwestycyjnych oraz nawiązaniem kontaktów z inwestorami.  Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w czasie pobytu w województwie łódzkim delegacja odbyła
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 POIG – 15.07.2013r.

03 - 07 - 2013
Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają  na spotkanie informacyjne poświęcone  zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania   8.1 Wspieranie działalności  w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 15 lipca 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.