KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO STOISKA TARGOWEGO NA TARGACH EXPO REAL 2/PR/RPO WŁ/2013

15 - 07 - 2013
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu architektonicznego stoiska targowego na targach EXPO REAL w Monachium w dniach 7-9 października 2013r. wraz z dokładnym opisem technicznych warunków zabudowy w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego  
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYGOTOWANIE KREACJI GRAFICZNEJ 1/PR/RPO WŁ/2013

15 - 07 - 2013
Zapytanie ofertowe na przygotowanie kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych na potrzeby organizowanych eventów w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw..
czytaj więcej

Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej EU-Chiny, 21-23.10.2013 Syczuan-Chengdu (Chiny)

15 - 07 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców z województwa łódzkiego do udziału w VIII Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE- Chiny, które odbędzie się w stolicy prowincji Syczuan- Chengdu. Do udziału w tegorocznej edycji wydarzenia zapraszamy szczególnie przedsiębiorców reprezentujących branże: - biofarmaceutyczną - ochronę środowiska - rolno-spożywczą - nowej energii - IT Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej będzie odbywać się po raz ósmy. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 1000 przedsiębiorstw, organizacji, samorządów uczelni oraz instytutów badawczych z Unii Europejskiej. Ze strony chińskiej ta liczba sięga 2500. Dzisiaj Forum stanowi platformę współpracy pomiędzy EU a Chinami. Ósma edycja nosi
czytaj więcej

Wstępna Lista osób, którzy otrzymali dofinansowanie w projekcie „Młodzi w biznesie”

12 - 07 - 2013
W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista uczestników projektu „Młodzi w biznesie”, którzy otrzymają dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej.    do pobrania: - lista osób
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 5.4.1 POIG – 24.07.2013r.

12 - 07 - 2013
Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają  na spotkanie informacyjne poświęcone  zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania   5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 24  lipca 2013 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia: - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach poddziadziałania 5.4.1 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria oceny wniosków, formalne, merytoryczne.     Udział w spotkaniu jest
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.