KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

KOREKTA ZAPYTANIA Nr 1/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym przygotowania kreacji graficznej

19 - 07 - 2013
W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym numer Nr 1/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym przygotowania kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych na potrzeby organizowanych przez zleceniodawcę eventów uprzejmie informujemy, że dokonujemy korekty  w punkcie 5.1. d) (wykreślono słowo „rzutu”) Prawidłowy zapis brzmi: d. Stoisko promocyjne o wymiarach 3x2 m oparte na mobilnym systemie promocyjnym     Korekta zapytania TUTAJ..
czytaj więcej

KOREKTA zapytania Nr 4/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym organizacji przelotu dla uczestników wyjazdu na targi Expo Real w Monachium

18 - 07 - 2013
W związku z ogłoszonym zapytaniem numer Nr 4/PR/RPO WŁ/2013 dotyczącym organizacji przelotu dla uczestników wyjazdu na targi Expo Real w Monachium w dniach 5-9 października 2013 r. na trasie Warszawa-Monachium-Warszawa uprzejmie informujemy, że w zapytaniu pojawił się błąd w punkcie 5a) (błędnie podany miesiąc lotu) Prawidłowy zapis brzmi: a) Przelot na linii Warszawa-Monachium-Warszawa - wylot z Warszawy: 5 października 2013r. - wylot z Monachium: 9 października 2013r.   Korekta zapytania TUTAJ
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ NOCLEGU DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU NA TARGI EXPO REAL w MONACHIUM

18 - 07 - 2013
Zapytanie ofertowe na organizację noclegu dla uczestników wyjazdu na Targi Expo Real w Monachium w dniach 5-9 października r. w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw..
czytaj więcej

Informacje i dokumenty do podpisania umowy o wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe podstawowe w projekcie „Młodzi w biznesie”

17 - 07 - 2013
W związku z ogłoszeniem wstępnej listy osób, które uzyskały dofinansowanie prosimy o przygotowanie i po ogłoszeniu ostatecznej listy o dostarczenie najpóźniej do dnia 30 lipca 2013r. w przypadku osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w sierpniu 2013r. bądź do dnia 20 sierpnia 2010r. w przypadku osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w terminie późniejszym (nie później jednak niż do 02 września 2013 r. (ostateczny termin rozpoczęcia – nie mylić z rejestracją działalności gosp.)  następujących dokumentów: 1)      kopii dokumentu o nadaniu numeru REGON (oryginał do wglądu); 2)      oświadczenie o numerze wyodrębnionego dla obsługi wsparcia finansowego rachunku bankowego (umowa rachunku bankowego firmowego oraz wyodrębnionego do obsługi
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ PRZELOTU DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU NA TARGI EXPO REAL w MONACHIUM

17 - 07 - 2013
Zapytanie ofertowe na organizację przelotu dla uczestników wyjazdu na Targi Expo Real w Monachium w dniach 5-9 października r. w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.