KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”

14 - 06 - 2017
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym jako zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych, przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów”.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej  „Pzp”, do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów przytoczonej ustawy.   Do pobrania:   Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 Formularz ofertowy – załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr
czytaj więcej

Lokal na wynajem w ścisłym centrum Łodzi. Gastronomia lub działalność biurowo – magazynowa przy kompleksie biurowym Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

14 - 06 - 2017
Wynajmowi podlega lokal usytuowany w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi ul. Narutowicza 34. Lokal o powierzchni 120,49. znajduje się w piwnicy zabytkowej willi stanowiącej siedzibę Zarządu ŁARR S.A. oraz Konsulatu Honorowego Mołdawii.   Lokal składa się z 4 pomieszczeń użytkowych, 3 toalet w natryskami oraz korytarzem łączącym pomieszczenia i dwa wyjścia na zewnątrz. Lokal przeznaczony na działalność gastronomiczną, posiadający niezbędne media wraz w wentylacją.   Lokal przystosowany do prowadzenia działalności w zakresie przygotowywania posiłków i ich wydawania. Lokal posiada sale konsumpcyjną wraz z bufetem o powierzchni 37,35 m 2 . Możliwa adaptacja lokalu na potrzeby działalności biurowo - magazynowej.   W bezpośrednim sąsiedztwie
czytaj więcej

Eksport – Bezpłatne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców.

13 - 06 - 2017
Szanowni Państwo, W imieniu Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach/ warsztatach w ramach spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców MŚP z regionu łódzkiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie II.2.2 Promocja Gospodarcza Regionu.   Terminy i tematy szkoleń/ warsztatów w ramach spotkań informacyjnych:   1) 20-21.06.2017 r.   “Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa.” Miejsce szkolenia: Hotel Grand, ul. Piotrkowska 72, Łódź     2) 20-21.09.2017 r.     “Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.” Miejsce szkolenia: Hotel Grand, ul. Piotrkowska 72, Łódź     3) 19-20.10.2017 r.     “Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020.” Miejsce szkolenia:
czytaj więcej

Innovation Open ​House w Łodzi – 14 czerwca 2017 r. Uniersytet Medyczny Łodzi.

12 - 06 - 2017
W imieniu Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi serdecznie zapraszamy na Innovation Open House, który odbędzie się dnia 14 czerwca 2017r. Event podczas, którego reprezentanci programówzagranicznych z krajów partnerskich EIT Health zaprezentują projekty w obszarze akceleracji, innowacji oraz tworzenia start-up'ów.   Gośćmi specjalnymi będą: 1. Jakub Musiałek - CEO Pixel Technology, UnitDoseOne "Agile czy Prince2 - czyli jak start-up powinien budować rozwiązania medyczne" 2. Kamil Kipiel - CEO Medical Simulation Technologies "Medycyna i Technologia - czyli jak osiągnąć start-upowy sukces" 3. Jacek Chrzanowski - CEO One/One Lab "One of one - unikalne i przewidywalne okoliczności tworzenia start-upu".   Zapraszamy serdecznie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny..
czytaj więcej

Konferencja”Jak rozpoznać i p​rzeciwdziałać cyberz​agrożeniom”​ 22 czerwca 2017 r. Społeczna Akademia Nauk.

12 - 06 - 2017
Szanowni Państwo,   Serdecznie zapraszamy do udziału w CERTYFIKOWANEJ KONFERENCJI DYDAKTYCZNEJ pt. "Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberzagrożeniom" organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk  oraz Komendę Miejską Policjiw Łodzi w dn. 22 czerwca 2017 r., godz. 10:00 - 14:00, w Auli Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98.   Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny.   Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Wojewody Łódzkiego oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.   Rejestracja Uczestników odbywa się drogą mailową - zgłoszenia należy przesyłać na adres: wspolpraca@spoleczna.pl do dnia 15 czerwca 2017 roku (podając imię i nazwisko, miejsce pracy, e-mail oraz numer telefonu).   W załączeniu przesyłamy szczegółowy harmonogram konferencji oraz mapkę dojazdu na
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.