KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym 3/N/2013

29 - 08 - 2013
Dotyczy postępowania przetargowego na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - Adaptacja zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34” - 3/N/2013            W związku z przedmiotowym postępowaniem o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, działając w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, że wygrała oferta:   numer oferty:       5 firma (nazwa):      OBIZ Obsługa Budownictwa i Zarządzania Andrzej Nagórny            adres:     Sławsk 224, 62-586 Rzgów   Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena, największa ilość punktów wg kryterium SIWZ.   Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert   Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze „Młodzi w biznesie”

28 - 08 - 2013
Wsparcie realizowane jest na podstawie aneksu do umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych zawieranego między beneficjentem pomocy a realizatorem projektu, który może być zawarty razem z umową o udzielenie wsparcia finansowego jak i później.   Przez szkolenia specjalistyczne należy rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Szkolenia te nie powinny mieć charakteru ogólnego, to znaczy dotyczyć ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej ponieważ tego rodzaju wsparcie jest udzielane wcześniej. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze nie powinno obejmować szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ta materia była przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie
czytaj więcej

Zaproszenie na Targi Food Hospitality World (FHW) w Kantonie/ Chiny, 12-14 września 2013

28 - 08 - 2013
Targi Food Hospitality World (FHW)odbywają się w Kantonie w dniach 12-14 września 2013 roku. Z zagranicy udział potwierdziły m/in. Włochy, Hiszpania, Wlk. Brytania, Australia, Japonia, Sri Lanka, Tajlandia, Malezja. Targi mają na celu ułatwienie nawiązywania kontaktów handlowych i transakcji pomiędzy zagranicznymi i chińskimi przedsiębiorstwami z sektora produkcji żywności, napojów orzeźwiających i alkoholowych, usług cateringowych i wyposażenia.   Pierwsza edycja targów pod nazwa China Guangzhou International Food& Beverage Trade Fair 2012, z udziałem ponad 4 tyś. przedsiębiorców z Chin i zagranicy, odbyła się w dniach 29.11-01.12.2012r.   Targi FHW mają charakter B2B i są w założeniu ukierunkowane na import produktów spożywczych do Chin Południowych. Oferowany przez organizatorów zakres
czytaj więcej

I KONGRES PARTNERSTWA I WSPÓŁPRACY POLSKO – AFRYKAŃSKIEJ POLANDAFRICA – 26-27 listopada 2013 roku

26 - 08 - 2013
Regionalna Izba Gospodarcza - Łódź we współpracy z Instytutem Afrykańskim oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i pod patronatem Zespołu d/s. Afryki Parlamentu Polskiego organizuje pierwszy kongres partnerstwa i współpracy polsko-afrykańskiej POLANDAFRICA - 2013, który odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2013 roku.   Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej który zanotował wzrost gospodarczy w 2010 roku. podczas gdy inne kraje zmagały się z kryzysem.  Również w 2010, Polska znalazła się w czołówce krajów o najwyższym potencjale inwestycyjnym. Z Afryką od dawna łączą Polskę więzy partnerstwa i współpracy - której widocznym rezultatem jest obecność dwóch posłów, rodem z tego kontynentu
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym 2/N/2013

22 - 08 - 2013
Dotyczy postępowania przetargowego na „Adaptację zespołu fabryczno-rezydencjonalnego na biura w Łodzi przy ul. Narutowicza 34, działka nr 519/8, obręb nr S-01” - 2/N/2013.            W związku z przedmiotowym postępowaniem o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, działając w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, że wygrała oferta:   numer oferty:       1 firma (nazwa):      SKANSKA S.A.            adres:     ul. Gen. J. Zajączka 9,  01-518 Warszawa   Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena, największa ilość punktów wg kryterium SIWZ.   Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert   Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.