KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Udział w Polskiej Wystawie Narodowej w Aktobe 29.09-04.10.2013 r. – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

07 - 08 - 2013
XII  Międzynarodowa Wystawy "Europa-Azja - Współpraca bez granic" 29.09 – 04.10.2013r. Aktobe, Kazachstan W związku z przygotowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektem unijnym pt. „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województwa łódzkiego do udziału w najważniejszym przedsięwzięciu promocyjnym realizowanym w Kazachstanie w 2013 roku Polska Wystawa Narodowa w Aktobe, w dniach 29.09-04.10.2013 r. Odbędzie się ona w ramach największych targów międzynarodowych w zachodnim Kazachstanie - "EUROPA - AZJA - WSPÓŁPRACA BEZ GRANIC".  Polskiej Wystawie Narodowej towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze, na którym organizatorzy spodziewają się ok. 300
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/PR/RPO WŁ/2013

06 - 08 - 2013
W ramach wyboru Wykonawcy usługi „wykonanie projektu architektonicznego stoiska targowego na targach Expo Real  w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r. wraz z dokładnym opisem technicznym warunków zabudowy” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu pn. „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, otrzymano łącznie 9 ofert, spełniających wymogi zapisanew zapytaniu ofertowym   EXPO-GROUP s.c. ul. Bonarka 21 30-415 Kraków   Polexpo Exhibitions Sp. z o.o. Ul..
czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4.2/KAZ/RPO WŁ/2013

06 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
czytaj więcej

Wizyta Ambasadora RP w Indiach

01 - 08 - 2013
Na zaproszenie Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., w dniu 31 lipca 2013r. gościliśmy w Łodzi Pana Profesora Piotra Kłodkowskiego- Ambasadora RP w Indiach, wraz z delegacją. W programie wizyty znalazły się między innymi spotkania z władzami regionu łódzkiego- Panem Witoldem Stępniem, Marszałkiem Województwa Łódzkiego, Panem Pawłem Bejdą, Wicewojewodą Łódzkim, Panem Markiem Cieślakiem, Wiceprezydentem Miasta Łodzi, wizyta w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., spotkania z reprezentantami łódzkich uczelni wyższych, oraz z przedstawicielami łódzkiego biznesu i instytucji około biznesowych. Wizyta Pana Ambasadora wpisała się w cykl wizyt przedstawicieli władz samorządowych Województwa Łódzkiego oraz Miasta Łodzi
czytaj więcej

Rekrutacja oraz listy zakwalifikowanych osób do edycji XIII-XV projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

01 - 08 - 2013
Uprzejmie informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych do Edycji XIII-XV, które rozpoczynają szkolenia w sierpniu/wrześniu 2013r. została ustalona, a uczestniczki poinformowane mailowo i telefonicznie. Jesteśmy w trakcie podpisywania stosownych umów szkoleniowych. W przypadku rezygnacji którejś z uczestniczek przed rozpoczęciem szkoleń, udział w projekcie zostanie zaproponowany osobom z listy rezerwowej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w szkoleniach – zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby, które złożą formularz zgłoszeniowy zostaną wpisane na listę rezerwową. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik testu kwalifikującego do Ścieżki Rozwój albo Doskonalenie. 
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.