KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post臋powaniu nr 12/PR/RPO W艁/2013

10 - 09 - 2013
艁贸dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 艁贸d藕 鈥 Zamawiaj膮cy w post臋powaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: produkcja welurowej poduszki podr贸偶nej na potrzeby udzia艂u w targach Expo Real 2013 w Monachium w dniach 7-9 pa藕dziernika 2013 r., (nr sprawy: 12/PR/RPO W艁/2013), zawiadamia聽o wyborze najkorzystniejszej oferty: 聽 NAZWA (FIRMA), albo imi臋 i nazwisko, SIEDZIBA聽 albo adres zamieszkania i ADRES WYKONAWCY, KT脫REGO OFERT臉 WYBRANO 聽 ATUT PL Sp. z o.o., 30-702 Krak贸w ul. Romanowicza 3,.     UZASADNIENIE WYBORU OFERTY Oferta powy偶ej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w zwi膮zku z tym uzyska艂a najwy偶sz膮 liczb臋 punkt贸w w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiaj膮cego na podstawie kryterium wskazanego聽
czytaj wi臋cej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post臋powaniu nr 10/PR/RPO W艁/2013

10 - 09 - 2013
Dotyczy post臋powania przetargowego na „kompleksowe wykonanie i demonta偶 stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dn. 7-9 pa藕dziernika, wraz z transportem materia艂ów na podstawie za艂膮czonego opisu technicznego warunków zabudowy”- 10/PR/RPO W艁/2013. W zwi膮zku z przedmiotowym post臋powaniem o warto艣ci mniejszej od kwot okre艣lonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówie艅 publicznych, dzia艂aj膮c w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, 偶e wygra艂a oferta: Numer oferty: 1 Firma/nazwa: Jacek Lewandowski prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod nazw膮: Jacek Lewandowski „WEXPOL”, Adres: ul. 呕ywiczna 67, 03-179 Warszawa   Uzasadnienie wyboru: Oferta powy偶ej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans
czytaj wi臋cej

Warsztaty z zakresu sporz膮dzania wniosk贸w o p艂atno艣膰 – najcz臋艣ciej pope艂niane b艂臋dy

06 - 09 - 2013
G艂ówny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie 艂ódzkim b臋d膮cy cz臋艣ci膮 ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udzia艂u w warsztatach z zakresu sporz膮dzania wniosków o p艂atno艣膰 - najcz臋艣ciej pope艂niane b艂臋dy. Spotkanie poprowadz膮 pracownicy Urz臋du Marsza艂kowskiego Województwa 艁ódzkiego, 艁ódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego O艣rodka EFS w 艁odzi.   Szczegó艂owe informacje znajd膮 Pa艅stwo tutaj:  http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/aktualnosci-mrr-ogolne/16082013_warsztaty_z_zakresu_sporzadzania_wniosku_o_platnosc
czytaj wi臋cej

Zapytanie ofertowe nr 2/CHN/RPO/2013

06 - 09 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych w zwi膮zku z realizacj膮 projektu „Promocja przedsi臋biorstw z Województwa 艁ódzkiego poprzez organizacj臋 targów i misji gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO W艁, Gospodarka, Innowacyjno艣膰, Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂anie III.2 Podnoszenie innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw. 
czytaj wi臋cej

Og艂oszenie o wynikach naboru uzupe艂niaj膮cego firm bior膮cych udzia艂 w misji gospodarczej do Chengdu

06 - 09 - 2013
Informacja o wyborze firm z NABORU UZUPE艁NIAJ膭CEGO z Województwa 艁ódzkiego bior膮cych udzia艂 w misji gospodarczej do Chengdu wraz z udzia艂em w VIII Forum Biznesu i Wspó艂pracy Technologicznej UE- Chiny w dn. 20 – 24 pa藕dziernika 2013r. organizowanej przez  艁ódzk膮 Agencj臋 Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu  „Promocja przedsi臋biorstw z Województwa 艁ódzkiego poprzez organizacj臋 targów i misji gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 艁ódzkiego na lata 2007-2013. 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Promocja przedsi臋biorstw z Województwa 艁ódzkiego poprzez organizacj臋 targów i misji gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne”, realizowanego w
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.