KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 5/RPO WŁ/2013

20 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „usługa wynajmu 3 hostess” na potrzeby udziału zamawiającego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r,  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 3 oferty.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy –
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 7/RPO WŁ/2013

19 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „produkcja drewnianego jo-jo z grawerem” na potrzeby udziału zamawiającego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r,  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 14 ofert.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy
czytaj więcej

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.1 PO IG – II konkurs w 2013 r.

19 - 08 - 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2013 dla Działania 8.1 " Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej " Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania http://poig.parp.gov.pl/index/more/34878
czytaj więcej

Zamknięcie naboru wniosków prowadzonego w ramach poddziałania 5.4.1 POIG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”

14 - 08 - 2013
Informujemy, że nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” rozpoczęty 4 czerwca 2012 roku, został zamknięty 6 sierpnia 2013 roku o godz. 16.30.  Do momentu zamknięcia naboru zarejestrowano 1151 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 211 479 438,90 PLN..
czytaj więcej

Zamknięcie naboru wniosków prowadzonego w ramach poddziałania 5.4.1 POIG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”

14 - 08 - 2013
Informujemy, że nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” rozpoczęty 4 czerwca 2012 roku, został zamknięty 6 sierpnia 2013 roku o godz. 16.30.  Do momentu zamknięcia naboru zarejestrowano 1151 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 211 479 438,90 PLN..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.