KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Zapytanie ofertowe nr 12/PR/RPO W艁/2013 na produkcj臋 welurowej poduszki podr贸偶nej na potrzeby udzia艂u w targach Expo Real w Monachium 7-9 pa藕dziernika 2013r.

30 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe nr 12/PR/RPO W艁/2013 na produkcj臋 welurowej poduszki podr贸偶nej na potrzeby udzia艂u w targach Expo Real w Monachium 7-9 pa藕dziernika 2013r., 聽w ramach projektu 鈥濺egion 艁贸dzki 鈥 kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i mi臋dzynarodowej鈥 realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO W艁, Gospodarka, Innowacyjno艣膰, Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂anie III.2 Podnoszenie innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw.     Projekt wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z bud偶etu pa艅stwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu 艂贸dzkiego
czytaj wi臋cej

Lista wniosk贸w zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosk贸w do Dzia艂ania 8.2 PO IG – I konkurs w 2013 r.

30 - 08 - 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci prezentuje list臋 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach I konkursu w roku 2013 dla Dzia艂ania 8.2 " Wspieranie wdra偶ania elektronicznego biznesu typu B2B " Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania http://poig.parp.gov.pl/index/more/35065
czytaj wi臋cej

Przetarg nieograniczony na 鈥濳ompleksowe wykonanie i demonta偶 stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 7 – 9 pa藕dziernika 2013 r., wraz z transportem materia艂贸w na podstawie za艂膮czonego opisu technicznego warunk贸w zabudowy鈥. Nr sprawy

29 - 08 - 2013
艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. og艂asza przetarg nieograniczony na Kompleksowe wykonanie i demonta偶 stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium,  w dniach 7 - 9 pa藕dziernika 2013 r., wraz z transportem materia艂ów na podstawie za艂膮czonego opisu technicznego warunków zabudowy. Nr sprawy: 10/PR/RPO W艁/2013.   do pobrania: - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WYJA艢NIENIE I ZMIANA TRE艢CI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZMIANA OG艁OSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIE艃 PUBLICZNYCH - Z膮艂膮czniki 1-8 (.zip)
czytaj wi臋cej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post臋powaniu przetargowym 3/N/2013

29 - 08 - 2013
Dotyczy post臋powania przetargowego na „Pe艂nienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - Adaptacja zespo艂u fabryczno-rezydencjonalnego na biura w 艁odzi przy ul. Narutowicza 34” - 3/N/2013            W zwi膮zku z przedmiotowym post臋powaniem o warto艣ci mniejszej od kwot okre艣lonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówie艅 publicznych, dzia艂aj膮c w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, 偶e wygra艂a oferta:   numer oferty:       5 firma (nazwa):      OBIZ Obs艂uga Budownictwa i Zarz膮dzania Andrzej Nagórny            adres:     S艂awsk 224, 62-586 Rzgów   Uzasadnienie wyboru: Najni偶sza cena, najwi臋ksza ilo艣膰 punktów wg kryterium SIWZ.   Streszczenie ocen i porównanie z艂o偶onych ofert   Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja wg
czytaj wi臋cej

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze „M艂odzi w biznesie”

28 - 08 - 2013
Wsparcie realizowane jest na podstawie aneksu do umowy o 艣wiadczenie us艂ug szkoleniowo doradczych zawieranego mi臋dzy beneficjentem pomocy a realizatorem projektu, który mo偶e by膰 zawarty razem z umow膮 o udzielenie wsparcia finansowego jak i pó藕niej.   Przez szkolenia specjalistyczne nale偶y rozumie膰 szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadz膮ce do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpo艣rednio powi膮zanych ze specyfik膮 prowadzonej dzia艂alno艣ci. Szkolenia te nie powinny mie膰 charakteru ogólnego, to znaczy dotyczy膰 ogólnych zasad prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej poniewa偶 tego rodzaju wsparcie jest udzielane wcze艣niej. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze nie powinno obejmowa膰 szkole艅 z ogólnych zasad prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej. Ta materia by艂a przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.