KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Przetarg nieograniczony nr 3/N/2013 na PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA „ADAPTACJA ZESPOŁU FABRYCZNO-REZYDENCJONALNEGO NA BIURA W ŁODZI PRZY UL. NARUTOWICZA 34”

12 - 08 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA „ADAPTACJA ZESPOŁU FABRYCZNO-REZYDENCJONALNEGO NA BIURA W ŁODZI PRZY UL. NARUTOWICZA 34” nr sprawy 3/N/2013 do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu - specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - wzór umowy   Odpowiedzi na pytania:   Działając w oparciu art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Pytania i odpowiedzi: 1)  W związku z powstałą wątpliwością odnośnie zakresu posiadanego doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego zgodnie z warunkami SIWZ a z drugiej strony z opisami w tabeli - z załącznika Wykaz usług, prosimy o
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 9/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję stoiska promocyjnego na potrzeby udziału w Forum Ekonomicznym w Krynicy 3-5 września 2013 r.

09 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe nr 9/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję stoiska promocyjnego na potrzeby udziału w Forum Ekonomicznym w Krynicy 3-5 września 2013 r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 4/N/2013

09 - 08 - 2013
W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę udzielenia długoterminowego kredytu bankowego na 9.000.000,00 zł" - 4/N/2013, działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że wygrała oferta:   numer oferty: 1 firma (nazwa): Bank Millennium Spółka Akcyjna adres: ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa   Uzasadnienie wyboru Jedyna oferta   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 4/N/2013..
czytaj więcej

Zapytanie Nr 8/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję prezentacji multimedialnej

08 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe na produkcję prezentacji multimedialnej w związku z udziałem w  Forum Ekonomicznego w Krynicy, 3-5 września 2013 r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

Zapytanie Nr 6/PR/RPO WŁ/2013 na produkcję notesów

08 - 08 - 2013
Zapytanie ofertowe na produkcję notesów w związku z udziałem w  Forum Ekonomicznego w Krynicy, 3-5 września 2013 r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego    
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.