KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zamknięcie naboru wniosków prowadzonego w ramach poddziałania 5.4.1 POIG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”

14 - 08 - 2013
Informujemy, że nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” rozpoczęty 4 czerwca 2012 roku, został zamknięty 6 sierpnia 2013 roku o godz. 16.30.  Do momentu zamknięcia naboru zarejestrowano 1151 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 211 479 438,90 PLN..
czytaj więcej

Komunikat dotyczący liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 POIG w 2013 r.

14 - 08 - 2013
Informujemy, że w ramach zakończonego w dniu 31 lipca 2013 r. naboru wniosków w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożonych zostało 1649 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości  559 948 779,58 PLN.   Obecnie trwa procedura przyjmowania potwierdzeń złożenia wniosków oraz ocena formalna złożonych projektów..
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 4.2/KAZ/RPO WŁ/2013

14 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „organizacja przelotu dla uczestników misji do Kazachstanu w związku z udziałem w  Polskiej Wystawy Narodowej w Aktobe, Kazachstan w dniach 29.09-04.10.2013 r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano cztery oferty.   Biuro Turystyczne Gromada Biuro Podróży WANDI „Na
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach naboru uzupełniającego firm biorących udział w misji gospodarczej do Kazachstanu

14 - 08 - 2013
Informacja o wyborze firm z NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO z Województwa Łódzkiego biorących udział w misji gospodarczej do Kazachstanu wraz z udziałem w Polskiej Wystawie Narodowej w Aktobe, Kazachstan w dniach 29.09-04.10.2013 r. organizowanego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w targach Expo Real w Monachium 7-9 października – rekrutacja

13 - 08 - 2013
W ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału  w targach inwestycyjnych Expo Real, które odbędą się w dniach 7- 9 października 2013 r. w Monachium (Niemcy). Targi Expo Real to najbardziej prestiżowa impreza branży nieruchomości w Europie, rokrocznie skupiająca wszystkich liczących się przedstawicieli branży. Ubiegłoroczna edycja przyciągnęła 1700 wystawców, których stoiska odwiedziło blisko 40 000 przedstawicieli z całego świata. targi objęte są ścisłym systemem rejestracji i przeznaczone tylko
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.