KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach naboru wniosków do Działania 8.2 PO IG – II konkurs w 2013 r.

04 - 10 - 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach II konkursu w roku 2013 dla Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 W ramach II konkursu w 2013 roku dla Działania 8.2 PO IG zatwierdzonych do dofinansowania zostało 815 projektów na łączną kwotę 398 306 471,94 PLN. Lista zatwierdzonych wniosków do dofinansowania: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/17803.pdf
czytaj więcej

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Złota 30tka”

02 - 10 - 2013
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Informujemy, że dnia 7 października (poniedziałek) 2013r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „Złota 30tka”, która polega na złożeniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego w siedzibie Realizatora projektu (Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, Łódź 90-002, VIII piętro, pok. 808), a także na zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu projektu, regulaminu rekrutacji oraz komisji kwalifikacyjnej. Formularz zgłoszeniowy można złożyć osobiście bądź przesłać pocztą (liczy się data dostarczenia przesyłki do Realizatora projektu) najpóźniej do dnia 25 października 2013r. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: www.larr.lodz.pl/pl/zlota-30tka   KONTAKT: Kinga Mrówczyńska tel. 042 664 37 61,
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 4/CHN/RPO/2013 na przygotowanie projektu, tłumaczenie treści i wydruk katalogu

30 - 09 - 2013
Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu, wydruk katalogu w ilości 500 szt., wraz z tłumaczeniem zawartej treści w katalogu na język chiński (nr 4/CHN/RPO/2013),  w związku z realizacją  projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
czytaj więcej

INWESTYCJE W UDZIAŁEM PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH – PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA INWESTUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

19 - 09 - 2013
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wspólnie z OBLIGO S.A. oraz World Trade Center Poznań mają zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne: INWESTYCJE W UDZIAŁEM PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH – PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA INWESTUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek, 27.09.2013 w godzinach  10.00 – 14.00 Hotel Holiday Inn, Łódź, ul. Piotrkowska 229/231, sala Pałacowa Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Rezerwacja uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym na podstawie formularza zgłoszeniowego. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W celu zgłoszenia udziału w spotkaniu informacyjnym należy przesłać formularz zgłoszeniowy mailem na adres: szkolenia@obligo.pl lub
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 3/CHN/RPO/2013 na zakup biletów lotniczych

19 - 09 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.