KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zagospodarowanie terenu wokół Zbiornika Sulejów i Doliny Środkowej Pilicy

06 - 09 - 2013
29 sierpnia 2013 roku w Domu Ludowym w Bukowcu nad Pilicą odbyło się spotkanie dotyczące możliwości zagospodarowania terenów skupionych wokół Zalewu Sulejowskiego oraz w Doliny Środkowej Pilicy. Program spotkania obejmował prezentacje na temat możliwości nawiązania współpracy pomiędzy powiatami, gminami, a także organizacjami pozarządowymi skupionymi wokół Zbiornika Sulejowskiego oraz w Dolinie Środkowej Pilicy, celem przygotowania wspólnych projektów w nowym okresie programowania. Spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 50 przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, zainaugurował Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Marcin Bugajski. Prowadzone podczas spotkania rozmowy przyczyniły się do wymiany doświadczeń oraz wypracowania wspólnych celów rozwoju turystycznego Zbiornika Sulejowskiego i Doliny Środkowej Pilicy..
czytaj więcej

Nie współpracujemy z firmami komercyjnymi sprzedającymi jakiekolwiek wydawnictwa książkowe lub płytowe poświęcone tematyce dotacji!

04 - 09 - 2013
W związku z nasileniem się działań firm, których przedstawiciele dzwonią do przedsiębiorców z ofertami odpłatnej sprzedaży książek oraz płyty mających rzekomo łatwo i szybko doprowadzić do zdobycia dotacji unijnych, powołując się przy tym na współpracę z PARP lub ŁARR S.A. albo podszywając się pod pracowników PARP lub ŁARR SA, stanowczo oświadczamy, że nigdy nie współpracowaliśmy i nie współpracujemy z takimi firmami.  Powoływanie się tych firm na współpracę, czy podszywanie się pod pracowników PARP lub ŁARR S.A. jest bezprawne..
czytaj więcej

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach inicjatywy „JEREMIE”

02 - 09 - 2013
Informujemy, że od dnia 3 września wznawiamy nabór wniosków pożyczkowych w ramach Inicjatywy JEREMIE.    Dokumenty aplikacyjne można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.larr.lodz.pl/pl/pobierz-i-przygotuj-dokumenty
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 6/KAZ/RPO WŁ/2013 na przygotowanie projektu katalogu, wydruk katalogu w ilości 500 szt., tłumaczenie zawartej treści w katalogu na język rosyjski dla uczestników misji gospodarczej do Kazachstanu

02 - 09 - 2013
Zapytanie ofertowe nr 6/KAZ/RPO WŁ/2013 na przygotowanie projektu katalogu, wydruk katalogu w ilości  500 szt., tłumaczenie zawartej treści w katalogu na język rosyjski dla uczestników misji gospodarczej do Kazachstanu w związku w udziałem w Polskiej Wystawie Narodowej  w Aktobe, Kazachstan  w dniach 29.09-04.10.2013 r. w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 15/PR/RPO WŁ/2013 na wynajem tłumaczy na potrzeby udziału w targach Expo Real w Monachium 7-9 października 2013r.

02 - 09 - 2013
Zapytanie ofertowe nr 15/PR/RPO WŁ/2013 na wynajem tłumaczy na potrzeby udziału w targach Expo Real w Monachium 7-9 października 2013r.,  w ramach projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.