KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD REGIONALNĄ STRATEGIĄ INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LORIS 2030.

31 - 07 - 2013
W dniu 28 czerwca 2013 roku zakończyły się prace nad projektem Regionalnej Strategii Innowacji – RSI 2030. Poniżej znajduje się link do elektronicznej wersji opracowanego dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – RSI LORIS 2030.   http://www.biznes.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/0316b1004f4acc91b241bb8ee4bd4c8a/RSI+LORIS+2030+final.pdf?MOD=AJPERES   Jednocześnie informujemy, że publikację Strategii w wydaniu książkowym można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Łódzkiego (Łódź, ul. Moniuszki 7/9).   Wszystkim osobom zaangażowanym w proces tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, jeszcze raz serdecznie dziękujemy.   Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
czytaj więcej

Zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na III konkurs w 2013 r. w ramach Działania 8.1 PO IG

31 - 07 - 2013
Uprzejmie informujemy,  że nabór wniosków na III konkurs w 2013 r. do Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem 19 lipca 2013 r. W ramach Działania wpłynęło 1437 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  671 853 866,42 PLN..
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/PR/RPO WŁ/2013

31 - 07 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „Przygotowanie kreacji graficznej, koncepcji i projektów graficznych na potrzeby organizowanych przez Zleceniodawcę eventów: Forum Ekonomicznego w Krynicy (3-5 września 2013r.) Międzynarodowych Targów Nieruchomości i Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych Expo Real w Monachium (7-9 października 2013 r.)”  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty spełniające wymogi
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 4/PR/RPO WŁ/2013

26 - 07 - 2013
 W ramach wyboru wykonawcy zadania „organizacja przelotu dla uczestników wyjazdu na targi Expo Real w Monachium w dniach 5-9 października 2013r. na trasie Warszawa – Monachium-Warszawa”  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano dwie oferty spełniające wymogi zapisane w zapytaniu ofertowym:   Konsorcjum Polskich Biur Podróży Trade and Travel Company ul. Piotrkowska 92 90-103
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 3/PR/RPO WŁ/2013

26 - 07 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „organizacja noclegu dla uczestników wyjazdu na targi Expo Real w Monachium w dniach 5-9 października 2013r.”  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw – marketing i promocja produktów i „marek” regionalnych i lokalnych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano jedną ofertę spełniającą wymogi zapisane w zapytaniu ofertowych, która została wybrana do realizacji.   NOVA TRAVEL ul. 6 Sierpnia 1/3 90-606 Łódź   Projekt współfinansowany przez Unię
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.