KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA napędza rozwój przedsiębiorstw

21 - 08 - 2013
W dniu dzisiejszym, 20.08.2013 r., Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA podpisała umowę pożyczki globalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.  Umowa ta została zawarta  na łączną kwotę 25 milionów złotych i umożliwi ona ŁARR SA, jako Pośrednikowi Finansowemu, udzielanie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z naszego województwa pomocy finansowej ze środków unijnej Inicjatywy JEREMIE w postaci preferencyjnych pożyczek. Inicjatywa JEREMIE  to przedsięwzięcie unijne mające na celu wspieranie firm finansowymi instrumentami zwrotnymi tj.np. pożyczki lub poręczenia. Pożyczki udzielane będą w kwotach od 15 000 zł do 1 000 000 zł. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy, przewidziano również 3-miesięczną karencję w spłacie kapitału. Oprocentowanie pożyczek wynosić będzie maksymalnie
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 8/PR/RPO WŁ/2013

20 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „produkcja prezentacji multimedialnej” na potrzeby udziału zamawiającego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r.,  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 2 oferty.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy – firma
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 6/PR/RPO WŁ/2013

20 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „produkcja notesu” na potrzeby udziału zamawiającego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r.,  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 3 oferty.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 9/PR/RPO WŁ/2013

20 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wykonanie stoiska promocyjnego” na potrzeby udziału zamawiającego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r,  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 5 ofert.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano
czytaj więcej

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego Nr 5/RPO WŁ/2013

20 - 08 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „usługa wynajmu 3 hostess” na potrzeby udziału zamawiającego w Forum Ekonomicznym w Krynicy w dniach 3-5 września 2013 r,  w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki - kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano 3 oferty.   Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert uznano za najkorzystniejszą i dokonano wyboru wykonawcy –
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.