KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Dotacja na za艂o偶enie firmy 鈥 rekrutacja trwa do 25 pa藕dziernika 2013 r.

21 - 10 - 2013
Do pi膮tku tj. 25 pa藕dziernika br. mo偶na sk艂ada膰 Formularze zg艂oszeniowe do projektu „Z艂ota 30tka” realizowanego w ramach Dzia艂ania 6.2 PO KL. Wype艂nione elektronicznie i opatrzone podpisem Kandydata dokumenty przyjmujemy w godzinach 9:00 – 16:00 na VIII pi臋trze w pokoju 808. Niedopuszczalne jest przesy艂anie formularza zg艂oszeniowego poczt膮 elektroniczn膮. W przypadku Formularzy zg艂oszeniowych przes艂anych poczt膮 tradycyjn膮 decyduje data wp艂ywu wniosku do siedziby Realizatora Projektu (艁ARR S.A). Dokumentacja rekrutacyjna zamieszona jest na stronie projektu: http://www.larr.lodz.pl/pl/zlota-30tka
czytaj wi臋cej

艢wiatowy Tydzie艅 Przedsi臋biorczo艣ci

21 - 10 - 2013
W dniach 18 - 24 listopada odb臋dzie si臋 szósta ju偶 edycja mi臋dzynarodowego 艢wiatowego Tygodnia Przedsi臋biorczo艣ci – wydarzenia, w ramach którego przedsi臋biorcy, trenerzy, mentorzy, przedstawiciele organizacji pozarz膮dowych i 艣rodowisk naukowych wspólnie podejmuj膮 dzia艂ania na rzecz promowania i rozwoju przedsi臋biorczo艣ci w swoich krajach. Organizatorem 艢TP w Polsce jest Forum M艂odych Lewiatan. Patronat honorowy nad wydarzeniem obj臋li m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Prezydent m.st. Warszawy, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, PARP, Wojewoda Mazowiecki oraz Rzetelna Firma. Sponsorami i partnerami wydarzenia s膮 m.in. Amway Polska oraz Rzetelna Firma. W sk艂ad Komitetu Koordynacyjnego wydarzenia wchodz膮: Forum M艂odych Lewiatan, Fundacja M艂odzie偶owej Przedsi臋biorczo艣ci, Deloitte, Ambasada Stanów
czytaj wi臋cej

Nab贸r kandydat贸w na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ

21 - 10 - 2013
艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.     og艂asza nabór kandydatów na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ (Psychologa) w projekcie realizowanym w ramach dzia艂ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki pod nazw膮  „Z艂ota 30tka” Projekt wspó艂finansowany jest przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego     Podstawowe obowi膮zki:  Weryfikacja predyspozycji osób do prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej poprzez udzia艂 w II etapie rekrutacji – weryfikacja wyników testów predyspozycji osobowo艣ciowych oraz udzia艂 w Rozmowie Kwalifikacyjnej.   Okre艣lenie wykonywanej pracy: Doradca zawodowy/ doradczyni zawodowa (psycholog), umowa cywilno prawna, maksymalnie 140h  w terminie wskazanym przez Mened偶era Projektu (przewidywany termin pracy do ko艅ca marca 2014 r. z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia).   Zakres zada艅:   - przygotowanie oraz ocena testów predyspozycji osobowo艣ciowych, - udzia艂 w pracach Komisji Kwalifikacyjnej
czytaj wi臋cej

Spotkanie informacyjne dotycz膮ce zasad ubiegania si臋 o dofinansowanie w ramach Dzia艂ania 4.4 POIG – 30.10.2013r.

17 - 10 - 2013
Regionalna Instytucja Finansuj膮ca 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci zapraszaj膮  na spotkanie informacyjne po艣wi臋cone  zasadom ubiegania si臋 o dofinansowanie w ramach:   Dzia艂ania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Termin: 30 pa藕dziernika 2013 r. Godz: 10:00 – 13:00   Miejsce: 艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 艁ód藕    Spotkanie po艣wi臋cone b臋dzie omówieniu podstawowych zagadnie艅 dotycz膮cych Dzia艂ania 4.4. POIG: cel Dzia艂ania 4.4 podmioty uprawnione do ubiegania si臋 o dofinasowanie projekty obj臋te dofinansowaniem zasady udzielania dofinansowania: wydatki kwalifikowane, wielko艣膰 i intensywno艣膰 wsparcia procedura aplikacyjna kryteria oceny wniosków   Udzia艂 w spotkaniu jest bezp艂atny. Rejestracja uczestników prowadzona b臋dzie do dnia 25 pa藕dziernika 2013 r. do godz.15:00.  Liczba miejsc ograniczona decyduje
czytaj wi臋cej

Inicjatywa JEREMIE – komunikat z 11 pa藕dziernika 2013 roku

11 - 10 - 2013
W zwi膮zku z bardzo du偶ym zainteresowaniem po偶yczkami w ramach Inicjatywy JEREMIE, w przypadku wniosków sk艂adanych na kwot臋 powy偶ej 500.000 kwota po偶yczki mo偶e zosta膰 obni偶ona..
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.