KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Rekrutacja oraz listy zakwalifikowanych osób do edycji XIII-XV projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

01 - 08 - 2013
Uprzejmie informujemy, iż lista osób zakwalifikowanych do Edycji XIII-XV, które rozpoczynają szkolenia w sierpniu/wrześniu 2013r. została ustalona, a uczestniczki poinformowane mailowo i telefonicznie. Jesteśmy w trakcie podpisywania stosownych umów szkoleniowych. W przypadku rezygnacji którejś z uczestniczek przed rozpoczęciem szkoleń, udział w projekcie zostanie zaproponowany osobom z listy rezerwowej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w szkoleniach – zgodnie z kolejnością zgłoszenia. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Osoby, które złożą formularz zgłoszeniowy zostaną wpisane na listę rezerwową. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik testu kwalifikującego do Ścieżki Rozwój albo Doskonalenie. 
czytaj więcej

Misja gospodarcza dla branży elektronicznej oraz IT/ICT do Hongkongu, 13-16.10.2013 r.

01 - 08 - 2013
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na misję gospodarczą dla przedsiębiorstw z branży elektronicznej oraz IT/ICT. Głównym elementem misji będzie udział w Międzynarodowych Targach Elektroniki – Hong Kong Electronics Fair. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów udziału w misji w ramach pomocy de minimis udzielanej przez Ministerstwo Gospodarki.   Wyjazd został zaplanowany z myślą o przedsiębiorcach z branż: elektronicznej, IT oraz ICT.   Wstępny program zakłada przylot do Hongkongu 12 października br. i obejmuje m.in.: -udział w targach Hong Kong Electronics Fair,  -bezpłatne wejściówki na targi oraz karty VIP do Dragon Lounge w centrum wystawienniczym (dostęp do business centre na targach), -spotkania b2b z firmami z HK,  -seminarium na
czytaj więcej

Przedłużenie terminu oceny ofert zapytania ofertowego numer 2/PR/RPO WŁ/2013

31 - 07 - 2013
W związku z wpłynięciem 10 ofert w ramach zapytania ofertowego numer 2/PR/RPO WŁ/2013 informujemy, że przedłużamy termin na ocenę ofert. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 6 sierpnia br..
czytaj więcej

Zmiana Regulaminu uczestnictwa w projekcie „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

31 - 07 - 2013
Uprzejmie informujemy o zmianie do Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Obowiązujący Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania na stronie projektu: www.larr.lodz.pl/pl/kobieta-skuteczny-lider-i-menedzer..
czytaj więcej

ZAKOŃCZENIE PRAC NAD REGIONALNĄ STRATEGIĄ INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LORIS 2030.

31 - 07 - 2013
W dniu 28 czerwca 2013 roku zakończyły się prace nad projektem Regionalnej Strategii Innowacji – RSI 2030. Poniżej znajduje się link do elektronicznej wersji opracowanego dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – RSI LORIS 2030.   http://www.biznes.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/0316b1004f4acc91b241bb8ee4bd4c8a/RSI+LORIS+2030+final.pdf?MOD=AJPERES   Jednocześnie informujemy, że publikację Strategii w wydaniu książkowym można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Departamentu ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Łódzkiego (Łódź, ul. Moniuszki 7/9).   Wszystkim osobom zaangażowanym w proces tworzenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, jeszcze raz serdecznie dziękujemy.   Projekt Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.