KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 10/PR/RPO WŁ/2013

10 - 09 - 2013
Dotyczy postępowania przetargowego na „kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dn. 7-9 października, wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków zabudowy”- 10/PR/RPO WŁ/2013. W związku z przedmiotowym postępowaniem o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, działając w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, że wygrała oferta: Numer oferty: 1 Firma/nazwa: Jacek Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Jacek Lewandowski „WEXPOL”, Adres: ul. Żywiczna 67, 03-179 Warszawa   Uzasadnienie wyboru: Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans
czytaj więcej

Warsztaty z zakresu sporządzania wniosków o płatność – najczęściej popełniane błędy

06 - 09 - 2013
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w warsztatach z zakresu sporządzania wniosków o płatność - najczęściej popełniane błędy. Spotkanie poprowadzą pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Regionalnego Ośrodka EFS w Łodzi.   Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj:  http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne/newsy_punkty_informacyjne/aktualnosci-mrr-ogolne/16082013_warsztaty_z_zakresu_sporzadzania_wniosku_o_platnosc
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe nr 2/CHN/RPO/2013

06 - 09 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach naboru uzupełniającego firm biorących udział w misji gospodarczej do Chengdu

06 - 09 - 2013
Informacja o wyborze firm z NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO z Województwa Łódzkiego biorących udział w misji gospodarczej do Chengdu wraz z udziałem w VIII Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE- Chiny w dn. 20 – 24 października 2013r. organizowanej przez  Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu  „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w
czytaj więcej

I Łódzki Kongres Franczyzodawców i Franczyzobiorców

06 - 09 - 2013
Jeśli nie masz pomysłu na własny biznes, chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą bądź chcesz rozwinąć swoją obecną firmę przyjdź na targi franczyzy organizowane 3 października w Łodzi! Poza szeroką ofertą wystawiających się przedsiębiorstw, organizatorzy przygotowali ciekawy program konferencji, który dostarczy przyszłym franczyzobiorcom wielu cennych informacji na temat tego, jak umiejętnie wykorzystać szansę na prowadzenie własnego biznesu. Podczas wydarzenia zaprezentują się franczyzodawcy z różnych branż. Swój udział w imprezie potwierdziły m.in. takie firmy jak: Change Lingerie, BoConcept,  Subway, Bank Zachodni WBK, Euro Bank, Delikatesy Centrum, Pako Lorente, Lovable, Brjiu, SAM 0-13, Olimp i inni Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od godziny 10:00 do 16:00, 3 października
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.