KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WI臉CEJ

Zapytanie ofertowe nr 3/CHN/RPO/2013 na zakup bilet贸w lotniczych

19 - 09 - 2013
Zapytanie ofertowe na zakup bilet贸w lotniczych w zwi膮zku z realizacj膮 projektu 鈥濸romocja przedsi臋biorstw z Wojew贸dztwa 艁贸dzkiego poprzez organizacj臋 targ贸w i misji gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne鈥 realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO W艁, Gospodarka, Innowacyjno艣膰, Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂anie III.2 Podnoszenie innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw..
czytaj wi臋cej

Polsko – Tajwa艅skie seminarium gospodarcze

19 - 09 - 2013
Krajowa Izba Gospodarcza oraz Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej w Polsce zaprasza do udzia艂u w Polsko-Tajwa艅skim seminarium gospodarczym, które odb臋dzie si臋 w dniu 3 pa藕dziernika ( czwartek ) br. w godzinach 11. 00 - 16.00 w sali nr 205 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w godz. 11.00 - 13.00 - seminarium w godz.13.00 – 16.00 - rozmowy biznesowe Tajwa艅ska delegacja biznesowa jest zainteresowana spotkaniami b2b z polskimi firmami z poszczególnych bran偶: - medyczna / farmaceutyczna ( szczególnie odbiorcy, agenci, - wyposa偶enia dla szpitali, o艣rodków opieki zdrowotnej itp.) - energetyczna - pompy ciep艂a, p艂ytowe wymienniki ciep艂a) - urz膮dzenia klimatyzacyjno - wentylacyjne - elektroniczna - firmy informatyczne / integratorzy systemów RFID
czytaj wi臋cej

Informacja o braku ofert w post臋powaniu nr 11/PR/RPO W艁/2013

18 - 09 - 2013
W zwi膮zku z zapytaniem ofertowym nr 11/PR/RPO W艁/2013 : us艂uga wynajmu 3 hostess na czas trwania targów EXPO REAL w Monachium w dniach 7-9 pa藕dziernika 2013 r. informujemy, 偶e w wyznaczonym terminie nie wp艂yn臋艂a 偶adna oferta.    Projekt wspó艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z bud偶etu pa艅stwa  Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu 艂ódzkiego  
czytaj wi臋cej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w post臋powaniu nr 15/PR/RPO W艁/2013

18 - 09 - 2013
艁ódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 艁ód藕 – Zamawiaj膮cy w post臋powaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: us艂uga wynajmu t艂umaczy na potrzeby udzia艂u w targach Expo Real 2013 w Monachium w dniach 7-9 pa藕dziernika 2013 r., (nr sprawy: 15/PR/RPO W艁/2013), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:   NAZWA (FIRMA), albo imi臋 i nazwisko, SIEDZIBA  albo adres zamieszkania i ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERT臉 WYBRANO   Eureka Organizacja Konferencji i Szkole艅, ul. Wierzbowa 3/1, 15-743 Bia艂ystok     UZASADNIENIE WYBORU OFERTY Oferta powy偶ej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w zwi膮zku z tym uzyska艂a najwy偶sz膮 liczb臋 punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez
czytaj wi臋cej

Og艂oszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/CHN/PRO W艁/2013

18 - 09 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania jest „organizacja przelotu (zakup biletów lotniczych) dla uczestników misji gospodarczej do Chengdu w zwi膮zku w udzia艂em w VIII Forum Biznesu i Wspó艂pracy Technologicznej UE-Chiny, w dniach 21.10-23.10.2013 r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiaj膮cego projektu „Promocja przedsi臋biorstw z Województwa 艁ódzkiego poprzez organizacj臋 targów i misji gospodarczych celem ekspansji na 艣wiatowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: O艣 Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjno艣膰, Przedsi臋biorczo艣膰, Dzia艂anie III.2 Podnoszenie innowacyjno艣ci i konkurencyjno艣ci przedsi臋biorstw - projekty dotycz膮ce udzia艂u lub organizacji udzia艂u w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granic膮, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 艂ódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano pi臋膰
czytaj wi臋cej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpocz臋ciu dzia艂alno艣ci gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsi臋biorc贸w na badania i rozw贸j, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorz膮du Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne po偶yczki oraz por臋czenia dla M艢P, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatk贸w inwestycyjnych na terenie woj. 艂贸dzkiego.