KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Nabór kandydatów na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ

21 - 10 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.     ogłasza nabór kandydatów na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ (Psychologa) w projekcie realizowanym w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą  „Złota 30tka” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Podstawowe obowiązki:  Weryfikacja predyspozycji osób do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w II etapie rekrutacji – weryfikacja wyników testów predyspozycji osobowościowych oraz udział w Rozmowie Kwalifikacyjnej.   Określenie wykonywanej pracy: Doradca zawodowy/ doradczyni zawodowa (psycholog), umowa cywilno prawna, maksymalnie 140h  w terminie wskazanym przez Menedżera Projektu (przewidywany termin pracy do końca marca 2014 r. z możliwością przedłużenia).   Zakres zadań:   - przygotowanie oraz ocena testów predyspozycji osobowościowych, - udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnej
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 POIG – 30.10.2013r.

17 - 10 - 2013
Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają  na spotkanie informacyjne poświęcone  zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach:   Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Termin: 30 października 2013 r. Godz: 10:00 – 13:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Spotkanie poświęcone będzie omówieniu podstawowych zagadnień dotyczących Działania 4.4. POIG: cel Działania 4.4 podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinasowanie projekty objęte dofinansowaniem zasady udzielania dofinansowania: wydatki kwalifikowane, wielkość i intensywność wsparcia procedura aplikacyjna kryteria oceny wniosków   Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 25 października 2013 r. do godz.15:00.  Liczba miejsc ograniczona decyduje
czytaj więcej

Inicjatywa JEREMIE – komunikat z 11 października 2013 roku

11 - 10 - 2013
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pożyczkami w ramach Inicjatywy JEREMIE, w przypadku wniosków składanych na kwotę powyżej 500.000 kwota pożyczki może zostać obniżona..
czytaj więcej

„Kompleksowa strategia rozwoju współpracy zagranicznej Województwa Łódzkiego” spotkanie ekspertów

10 - 10 - 2013
Pragniemy poinformować, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego firma Deloitte Business Consulting S.A. realizuje projekt „Kompleksowa strategia rozwoju współpracy zagranicznej Województwa Łódzkiego”.   Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie dokumentu strategicznego, który pozwoli na usystematyzowanie działań, jak również efektywne prowadzenie oraz rozwój polityki zagranicznej Województwa Łódzkiego w kolejnych latach. Nastąpi to m.in. poprzez zdefiniowanie kluczowych kierunków współpracy zagranicznej, a także stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju działalności eksportowej łódzkich przedsiębiorstw oraz dotarcie do grona potencjalnych inwestorów zagranicznych.   W związku z powyższym pragniemy serdecznie zaprosić Państwa na spotkanie ekspertów które odbędzie się w dniu 15 października br. (wtorek), o godzinie 10.00 w biurze firmy Deloitte
czytaj więcej

Konferencja „Głos Biznesu. Twój czas, Twój kapitał – nowoczesne instrumenty finansowania Rozwoju przedsiębiorstw”

10 - 10 - 2013
Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Konfederację Lewiatan: „Głos Biznesu. Twój czas, Twój kapitał- nowoczesne instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorstw”. Podczas interaktywnych warsztatów uzyskacie Państwo kompleksową informację na temat poszczególnych źródeł finansowania oraz rekomendacje dotyczące wyboru metody zasilenia kapitałem, optymalnej z punktu widzenia indywidualnych potrzeb i możliwości Waszych przedsiębiorstw. Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy. Więcej informacji: http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2013/0/1/twoj_czas_twoj_kapital__lodz_286326
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.