KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Polsko – Tajwańskie seminarium gospodarcze

19 - 09 - 2013
Krajowa Izba Gospodarcza oraz Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej w Polsce zaprasza do udziału w Polsko-Tajwańskim seminarium gospodarczym, które odbędzie się w dniu 3 października ( czwartek ) br. w godzinach 11. 00 - 16.00 w sali nr 205 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w godz. 11.00 - 13.00 - seminarium w godz.13.00 – 16.00 - rozmowy biznesowe Tajwańska delegacja biznesowa jest zainteresowana spotkaniami b2b z polskimi firmami z poszczególnych branż: - medyczna / farmaceutyczna ( szczególnie odbiorcy, agenci, - wyposażenia dla szpitali, ośrodków opieki zdrowotnej itp.) - energetyczna - pompy ciepła, płytowe wymienniki ciepła) - urządzenia klimatyzacyjno - wentylacyjne - elektroniczna - firmy informatyczne / integratorzy systemów RFID
czytaj więcej

Informacja o braku ofert w postępowaniu nr 11/PR/RPO WŁ/2013

18 - 09 - 2013
W związku z zapytaniem ofertowym nr 11/PR/RPO WŁ/2013 : usługa wynajmu 3 hostess na czas trwania targów EXPO REAL w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r. informujemy, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa  Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego  
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 15/PR/RPO WŁ/2013

18 - 09 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: usługa wynajmu tłumaczy na potrzeby udziału w targach Expo Real 2013 w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r., (nr sprawy: 15/PR/RPO WŁ/2013), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:   NAZWA (FIRMA), albo imię i nazwisko, SIEDZIBA  albo adres zamieszkania i ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO   Eureka Organizacja Konferencji i Szkoleń, ul. Wierzbowa 3/1, 15-743 Białystok     UZASADNIENIE WYBORU OFERTY Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 2/CHN/PRO WŁ/2013

18 - 09 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania jest „organizacja przelotu (zakup biletów lotniczych) dla uczestników misji gospodarczej do Chengdu w związku w udziałem w VIII Forum Biznesu i Współpracy Technologicznej UE-Chiny, w dniach 21.10-23.10.2013 r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano pięć
czytaj więcej

Wojewódzkie Centrum Przedsiebiorczości

12 - 09 - 2013
Z końcem sierpnia br. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przystąpiła do działań związanych z modernizacją nowej siedziby spółki, która mieści się na ul. Narutowicza 34 w Łodzi. Jest to doskonała lokalizacja zarówno pod względem biznesowym jak i logistycznym. Początkiem realizacji zadania było podpisanie umowy 29 sierpnia br. na kredyt inwestycyjny z bankiem Millennium – mówi Tomasz Cebertowicz, menadżer do spraw inwestycji, ŁARR S.A.- kolejnym etapem będzie podpisanie umowy na roboty budowlane i modernizację z firmą Skanska S.A. Początek rozpoczęcia prac, przewidujemy już na koniec września. Celem inwestycji jest stworzenie enklawy dla działalności, rozwoju oraz integracji środowisk zarówno łódzkich biznesmenów jak również osób
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.