KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego 6/KAZ/RPO WŁ/2013

11 - 09 - 2013
W ramach wyboru wykonawcy zadania „przygotowanie projektu katalogu, wydruk katalogu w ilości 500 szt., tłumaczenie zawartej treści w katalogu na język rosyjski” dla uczestników misji gospodarczej do Kazachsatnu w związku z udziałem w Polskiej Wystawy Narodowej w Aktobe, Kazachstan w dniach 29.09-04.10.2013 r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach
czytaj więcej

Podsumowanie misji na targi mody CPM w Moskwie (04-06.09.2013r.)

11 - 09 - 2013
Uprzejmie informujemy, że w dniach 04-06 września 2013r. miała miejsce misja gospodarcza firm z Województwa Łódzkiego w Moskwie (Federacja Rosyjska), zorganizowanej w związku z odbywającymi się w tym czasie targami mody CPM – Collections Premiere Moscow. W skład delegacji Woj. Łódzkiego weszły następujące firmy:   - Fabryka Firanek i Koronek „FAKO” S.A., - KNK – KANAKA Sp z o.o., - PPHU Katarzyna Klimkiewicz.   Celem wyjazdu było nawiązanie cennych kontaktów biznesowych, zaistnienie w świadomości potencjalnych partnerów i poznanie specyfiki rynku wschodniego,  a także zwrócenia uwagi na najnowsze trendy w branży modowej. Podczas trzydniowego pobytu w Moskwie przedsiębiorcy z Łódzkiego mieli okazję uczestniczyć w targach mody CPM 2013, odbyć liczne
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 14/PR/RPO WŁ/2013

10 - 09 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: produkcja materiałów informacyjnych na potrzeby udziału w targach Expo Real 2013 w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r., (nr sprawy: 14/PR/RPO WŁ/2013), zawiadamia         o wyborze najkorzystniejszej oferty:   NAZWA (FIRMA), albo imię i nazwisko, SIEDZIBA  albo adres zamieszkania i ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO   Drukarnia Oltom , 91-231 Łódź,  ul. Ratajska 1.     UZASADNIENIE WYBORU OFERTY Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego  w niniejszym
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 12/PR/RPO WŁ/2013

10 - 09 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26; 90-002 Łódź – Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn.: produkcja welurowej poduszki podróżnej na potrzeby udziału w targach Expo Real 2013 w Monachium w dniach 7-9 października 2013 r., (nr sprawy: 12/PR/RPO WŁ/2013), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:   NAZWA (FIRMA), albo imię i nazwisko, SIEDZIBA  albo adres zamieszkania i ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO   ATUT PL Sp. z o.o., 30-702 Kraków ul. Romanowicza 3,.     UZASADNIENIE WYBORU OFERTY Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego 
czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 10/PR/RPO WŁ/2013

10 - 09 - 2013
Dotyczy postępowania przetargowego na „kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dn. 7-9 października, wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków zabudowy”- 10/PR/RPO WŁ/2013. W związku z przedmiotowym postępowaniem o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych, działając w oparciu  o art. 92 tej ustawy informujemy, że wygrała oferta: Numer oferty: 1 Firma/nazwa: Jacek Lewandowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Jacek Lewandowski „WEXPOL”, Adres: ul. Żywiczna 67, 03-179 Warszawa   Uzasadnienie wyboru: Oferta powyżej wskazanego Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.