KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Dotacja na założenie firmy – rekrutacja trwa do 25 października 2013 r.

21 - 10 - 2013
Do piątku tj. 25 października br. można składać Formularze zgłoszeniowe do projektu „Złota 30tka” realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL. Wypełnione elektronicznie i opatrzone podpisem Kandydata dokumenty przyjmujemy w godzinach 9:00 – 16:00 na VIII piętrze w pokoju 808. Niedopuszczalne jest przesyłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną. W przypadku Formularzy zgłoszeniowych przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data wpływu wniosku do siedziby Realizatora Projektu (ŁARR S.A). Dokumentacja rekrutacyjna zamieszona jest na stronie projektu: http://www.larr.lodz.pl/pl/zlota-30tka
czytaj więcej

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

21 - 10 - 2013
W dniach 18 - 24 listopada odbędzie się szósta już edycja międzynarodowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – wydarzenia, w ramach którego przedsiębiorcy, trenerzy, mentorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk naukowych wspólnie podejmują działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości w swoich krajach. Organizatorem ŚTP w Polsce jest Forum Młodych Lewiatan. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Prezydent m.st. Warszawy, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, PARP, Wojewoda Mazowiecki oraz Rzetelna Firma. Sponsorami i partnerami wydarzenia są m.in. Amway Polska oraz Rzetelna Firma. W skład Komitetu Koordynacyjnego wydarzenia wchodzą: Forum Młodych Lewiatan, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Deloitte, Ambasada Stanów
czytaj więcej

Nabór kandydatów na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ

21 - 10 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.     ogłasza nabór kandydatów na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ (Psychologa) w projekcie realizowanym w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą  „Złota 30tka” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Podstawowe obowiązki:  Weryfikacja predyspozycji osób do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w II etapie rekrutacji – weryfikacja wyników testów predyspozycji osobowościowych oraz udział w Rozmowie Kwalifikacyjnej.   Określenie wykonywanej pracy: Doradca zawodowy/ doradczyni zawodowa (psycholog), umowa cywilno prawna, maksymalnie 140h  w terminie wskazanym przez Menedżera Projektu (przewidywany termin pracy do końca marca 2014 r. z możliwością przedłużenia).   Zakres zadań:   - przygotowanie oraz ocena testów predyspozycji osobowościowych, - udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnej
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 POIG – 30.10.2013r.

17 - 10 - 2013
Regionalna Instytucja Finansująca Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają  na spotkanie informacyjne poświęcone  zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach:   Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Termin: 30 października 2013 r. Godz: 10:00 – 13:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź    Spotkanie poświęcone będzie omówieniu podstawowych zagadnień dotyczących Działania 4.4. POIG: cel Działania 4.4 podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinasowanie projekty objęte dofinansowaniem zasady udzielania dofinansowania: wydatki kwalifikowane, wielkość i intensywność wsparcia procedura aplikacyjna kryteria oceny wniosków   Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 25 października 2013 r. do godz.15:00.  Liczba miejsc ograniczona decyduje
czytaj więcej

Inicjatywa JEREMIE – komunikat z 11 października 2013 roku

11 - 10 - 2013
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem pożyczkami w ramach Inicjatywy JEREMIE, w przypadku wniosków składanych na kwotę powyżej 500.000 kwota pożyczki może zostać obniżona..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.