KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

GO_GLOBAL.PL – 5 mln zł wsparcia dla firm na międzynarodową ekspansję innowacji

11 - 12 - 2013
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia trzecią edycję konkursu w programie Go_Global.pl, oferującym wsparcie dla firm w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych, na którą przeznaczyło 5 mln złotych. Program Go_Global.pl wspiera polskich przedsiębiorców działających w sferze najnowszych technologii, stwarzając im możliwość ekspansji na duże i perspektywiczne rynki zagraniczne. Wśród firm, które otrzymały już łącznie 5 mln zł, znalazła się między innymi Audioteka S.A., która dzięki przyznanemu dofinansowaniu nawiązała współpracę z Renault, Volvo, Fordem i Toyotą na pierwszą na świecie „audiobookową” aplikacją instalowaną fabrycznie w samochodach. Laureatem programu jest także firma HOMPLEX Sp. z o.o., która z Doliny Krzemowej
czytaj więcej

II nabór wniosków w konkursie dla MSP na dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

10 - 12 - 2013
PARP ogłosiła II nabór wniosków w konkursie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców na dofinansowanie projektów polegających na wdrożeniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Ogłoszenie oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268.   Nabór wniosków będzie trwał od 8 stycznia do 10 lutego 2014 r. Całkowita alokacja środków na nabór wynosi 8.789.384,51 PLN, co jest kwotą przeszło 3 razy wyższą od kwoty zakontraktowanej w ramach I naboru..
czytaj więcej

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ postępowania 1/WKA/UP/2013

10 - 12 - 2013
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., sygnatura postępowania: 1/WKA/UP/2013.   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm), uprzejmie informuję, że dnia 6 grudnia 2013 roku w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został wniesiony wniosek o następującej treści:   „Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie kompleksowej obsługi prawnej, obejmującej działalność statutową, realizację programów zleconych ŁARR S.A. przez PARP, obsługę funduszy pożyczkowych i doręczeniowych ŁARR. W załącznikach nr
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Młodzi w biznesie”

10 - 12 - 2013
Wnioski należy składać po czwartym miesiącu od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone przyjmowane będą w dwóch terminach:   - I termin do 20 grudnia 2013 roku  - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą do 20 sierpnia 2013 roku (po czwartym miesiącu działalności firmy)   - II termin do 20 stycznia 2013 roku dla osób rozpoczynających działalność po 20 sierpnia 2013.   Dla każdej z dwóch ww. grup przeznaczonych jest po pięć wsparć pomostowych przedłużonych. W przypadku niewykorzystania wsparć przez którąkolwiek z grup możliwe jest przesunięcie środków na uczestników kwalifikujących się do uzyskania wsparcia z innej grupy.   Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania pomostowego
czytaj więcej

Konferencja na zakończenie projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

10 - 12 - 2013
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej podsumowaniu projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Realizowany był od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie woj. łódzkiego. W ramach Projektu prowadzone były szkolenia skierowane do kobiet zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich, chcących z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, podwyższyć swoje kwalifikacje. Realizatorem Projektu była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.