KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zaproszenie do składania ofert na wynajęcie sali szkoleniowej i obsługę cateringową

19 - 11 - 2013
2013-11-06 14:25:16 W związku z realizacją przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A projektu „Złota 30tka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, zapraszamy do udziału w konkursie ofert na wynajem sali szkoleniowej i obsługę cateringową szkolenia.   Ofertę należy złożyć do dnia 21.11.2013 do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego - ŁARR S.A.,  sekretariat VII piętro.   Do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu - załączniki 1-3
czytaj więcej

Działanie 8.1 PO IG – zatwierdzenie list rankingowych – III nabór w 2013 r.

19 - 11 - 2013
2013-11-06 09:32:23 W związku z zatwierdzeniem w dniu 4 listopada 2013 r. przez Instytucję Zarządzającą list rankingowych projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania w ramach III naboru przeprowadzonego w 2013 roku dla Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej PO IG uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. Lista wniosków zatwierdzonych do dofinansowania: http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/208/18113.pdf
czytaj więcej

Podsumowanie misji na targi mody CPM w Moskwie (04-06.09.2013r.)

19 - 11 - 2013
2013-10-29 09:51:10 Uprzejmie informujemy, że w dniach 04-06 września 2013r. miała miejsce misja gospodarcza firm z Województwa Łódzkiego w Moskwie (Federacja Rosyjska), zorganizowanej w związku z odbywającymi się w tym czasie targami mody CPM – Collections Premiere Moscow. W skład delegacji Woj. Łódzkiego weszły następujące firmy:   - Fabryka Firanek i Koronek „FAKO” S.A., - KNK – KANAKA Sp z o.o., - PPHU Katarzyna Klimkiewicz.   Celem wyjazdu było nawiązanie cennych kontaktów biznesowych, zaistnienie w świadomości potencjalnych partnerów i poznanie specyfiki rynku wschodniego,  a także zwrócenia uwagi na najnowsze trendy w branży modowej. Podczas trzydniowego pobytu w Moskwie przedsiębiorcy z Łódzkiego mieli okazję uczestniczyć w targach mody CPM 2013, odbyć
czytaj więcej

Nabór kandydatów na stanowisko DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ (Psychologa)

12 - 11 - 2013
   Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór kandydatów na stanowisko   DORADCY ZAWODOWEGO/ DORADCZYNI ZAWODOWEJ (Psychologa) w projekcie realizowanym w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą  „Młodzi w biznesie” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Podstawowe obowiązki:  Weryfikacja predyspozycji osób do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w II etapie rekrutacji – weryfikacja wyników testów predyspozycji osobowościowych oraz udział w Rozmowie Kwalifikacyjnej.   Określenie wykonywanej pracy: Doradca zawodowy/ doradczyni zawodowa (psycholog), umowa cywilno prawna, maksymalnie 140h  w terminie wskazanym przez Menedżera Projektu (przewidywany termin pracy do końca maja 2013 r. z możliwością przedłużenia)   Zakres zadań:   - przygotowanie oraz ocena testów predyspozycji osobowościowych - udział w pracach Komisji
czytaj więcej

Przetarg na Obsługę techniczną platformy internetowej Gildii Aniołów Biznesu w ramach projektu Gildia Aniołów Biznesu

11 - 11 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na "Obsługę techniczną platformy internetowej Gildii Aniołów Biznesu". Do pobrania: - Ogłoszenie o zamówieniu - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 4 - Załącznik nr 5 - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 8
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.