KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Przetarg nieograniczony 1/WKA/UP/2013 na obsługę prawną

29 - 11 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – sygnatura postępowania 1/WKA/UP/2013.   do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu - specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
czytaj więcej

Projekt „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”

28 - 11 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego jest partnerem Fundacji Aktywizacja  w projekcie ,,Przedsiębiorczy niepełnosprawni”. Projekt ten jest formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych z województwa łódzkiego. Grupą docelową są osoby pozostające bez  zatrudnienia (bezrobotni i osoby nieaktywne zawodowo) z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (w normie intelektualnej) w wieku od 18 do 64 lat.   Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie im dogodnych warunków do samozatrudnienia i utrzymania własnej firmy przez 12 miesięcy.   Do 6 grudnia  trwa rekrutacja w ramach tego projektu.   Wszystkie informacje można znaleźć pod adresem http://aktywizacja.org.pl/lodz/przedsiebiorczy..
czytaj więcej

Konferencja „Współpraca w regionie łódzkim na rzecz wspierania innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw”

19 - 11 - 2013
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają na konferencję Współpraca w regionie łódzkim na rzecz wspierania innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw   22 listopada 2013r., godz. 1000-1300 do siedziby Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro   Więcej informacji: http://frp.lodz.pl/gew2013_konf_22-11-2013.php
czytaj więcej

Porozumienie z PwC na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Łodzi i regionie łódzkim

19 - 11 - 2013
Od 13 listopada 2013 r. – Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego oraz firma doradcza PwC będą działać na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno – Prywatnego w Łodzi i regionie łódzkim. Porozumienie w tej sprawie podpisali Przemysław Andrzejak Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Ryszard Petru, Partner z firmy doradczej PwC. Dzięki rozpoczętej współpracy, która nastąpiła po podpisaniu porozumienia 13.11.2013 r. podczas Europejskiego Forum Gospodarczego, jednostki samorządowe w regionie łódzkim otrzymają wsparcie lokalnego partnera (ŁARR) oraz dostęp do praktycznego doświadczenia PwC z innych projektów infrastrukturalnych prowadzonych na naszym rynku oraz w krajach, w których PPP działa od dłuższego czasu. Porozumienie zakłada współpracę na
czytaj więcej

Konferencja „Jakość sprawozdań finansowych czynnikiem wpływającym na decyzje biznesowe”

19 - 11 - 2013
Po raz drugi Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego organizuje Konferencję dla biznesu. W tym roku temat wiodący to:   „Jakość sprawozdań finansowych czynnikiem wpływającym na decyzje biznesowe”.   W ramach zorganizowanych sesji będziemy Państwu przybliżać aspekty związane z jakością sprawozdań finansowych i ich ogromnego wpływu na decyzje podejmowane zarówno przez dyrektorów finansowych, zarządy, rady nadzorcze spółek, jak i inwestorów oraz instytucje finansujące. Biegli rewidenci, będący specjalistami, mogą wesprzeć podmioty tworzące sprawozdania finansowe i znacząco wpłynąć na wzrost jakości sprawozdań finansowych. W ramach profesjonalnych kompetencji mamy szereg narzędzi wspierających biznes począwszy od badań sprawozdań finansowych poprzez przeglądy czy też uczestnictwo
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.