KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach konkursu nr POKL/I/8.1.1/14 w województwie łódzkim

15 - 01 - 2014
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POKL/I/8.1.1/14 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania, które mają szansę uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe obejmują ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP). Konkurs skierowany jest do firm, które chcą odnieść sukces dzięki wykwalifikowanym pracownikom, zdobyć prestiż i zwiększyć konkurencyjność. Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod linkiem: http://www.pokl.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/pokl/pokl/aktualnosci/100114_rusza_konkurs_811 Na realizację
czytaj więcej

Projekty energetyczne w ramach programu Horyzont 2020 – seminarium, Bruksela, 22.01.2014

14 - 01 - 2014
Komisja Europejska ogłosiła w grudniu konkursy w ramach programu „Horyzont 2020 – Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacyjności”. Horyzont 2020 to instrument finansowy wspierania badań i innowacji na poziomie unijnym,  obejmujący lata 2014-2020, o łącznym budżecie około 70 mld euro. Jest narzędziem wzmacniania konkurencyjności UE na świecie i rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz instrumentem finansowym wdrażania inicjatywy flagowej Unia Innowacji w ramach strategii Europa 2020.   W dniu 22 stycznia br. odbędzie się w Brukseli seminarium na temat projektów energetycznych w ramach programu Horyzont 2020, organizowane przez Europejską Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN), której członkiem jest Województwo
czytaj więcej

Spotkanie dotyczące instrumentów finansowych wspierających eksport 14 stycznia 2014

13 - 01 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące instrumentów finansowych wspierających eksport.   Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2014r. o godzinie 15:00 w hotelu Tobaco ul. Kopernika 64 w Łodzi.   Podczas spotkania zapoznają się Państwo z tematyką m.in. instrumentów finansowych wspierających eksport przedsiębiorstw, logistyki towarów na rynki świata, planowanych targów i misji gospodarczych na rok 2014 oraz dobrych praktyk zaistnienia polskiego biznesu na rynkach zagranicznych. Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców chcących rozwijać własny biznes oraz wzmocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych.   Partnerami wydarzenia są Business Centre Club, PKPP Lewiatan, Klub 500, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Regionalna Izba Gospodarcza.   do pobrania Program spotkania  
czytaj więcej

BEZPŁATNE szkolenie w ramach projektu ZIELONA STRONA GOSPOPDARKI

13 - 01 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniach 17-20 stycznia 2014 r. organizuje BEZPŁATNE szkolenie w ramach projektu ZIELONA STRONA GOSPOPDARKI. Szkolenie skierowane jest do pracowników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży odnawialnych źródeł energii z terenu województwa łódzkiego.   Temat szkolenia: Pompy Ciepła Czas trwania: 32 godziny Miejsce szkolenia: Łódź, ul. Tuwima 22/26   Szkolenie składa się z części teoretycznej obejmującej 2 dni szkoleniowe, części ekonomicznej obejmującej 1 dzień szkoleniowy i części praktycznej obejmującej 1 dzień szkoleniowy.   Chętnych prosimy o kontakt z Panią Joanną Więcławską e-mail: j.wieclawska@zsg-oze.pl Tel. 695 965 870
czytaj więcej

Nabór wniosków w ramach programu Badania, Rozwój, Innowacje

10 - 01 - 2014
Informujemy Państwa o możliwości składania wniosków w ramach programu Badania, Rozwój, Innowacje- projekt Fundusz Innowacji UE-Egipt – Klastry Innowacyjne.   Główne założenia programu to m.in.: wspieranie inicjatyw i działań networkingowych, które umożliwią wpływanie na sektor biznesowy zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym (głównie UE); podniesienie zwrotu z inwestycji, zwiększenie technologicznych i nie technologicznych innowacji oraz poprawienie konkurencyjności Arabskiej Republiki Egiptu; wzmocnienie współpracy z partnerami europejskimi i regionalnymi poprzez transfer technologii, know-how i wymianę dobrych praktyk. Wnioskodawcami mogą być: Wyższe Uczelnie, Centra Badawcze, duże przedsiębiorstwa, MŚP, stowarzyszenia przemysłowe, izby handlowe, organizacje pozarządowe, podmioty sektora publicznego należące do państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.