KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej ŁARR S.A. nr postępowania 1/WKA/UP/2013

30 - 12 - 2013
Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”   do pobrania: zawiadomienie o wyborze oferty 1-wka-up-2013
czytaj więcej

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Złota 30tka”

27 - 12 - 2013
Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Złota 30tka”. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane mailowo o terminie podpisania stosownych dokumentów oraz o terminie szkoleń.   do pobrania: ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu po II etapie ostateczna lista osob niezakwalifikowanych do projektu po II etapie
czytaj więcej

Zakończenie projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

19 - 12 - 2013
18 grudnia 2013 r. w hotelu Ambasador Centrum w Łodzi, odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”, którego realizatorem była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Realizacja projektu trwała od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie woj. łódzkiego, a w jego ramach przeprowadzone zostały szkolenia skierowane do kobiet zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich, chcących z własnej
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe przedłużone „Młodzi w biznesie”

18 - 12 - 2013
WAŻNE ! Konieczne jest dostarczenie wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe przedłużone kserokopii:   Książki przychodów i rozchodów Ewidencji środków trwałych   WYJAŚNIENIE!   Załącznik w postaci PIT-a na koniec czwartego miesiąca – dostarczamy ksero PIT jeśli był składany do Urzędu Skarbowego, jeśli nie dostarczamy oświadczenie, iż PIT nie był składany..
czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie z przedsiębiorcami z Afganistanu

17 - 12 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Łódzką Izbą Przemysłowo – Handlową zaprasza Państwa na spotkanie z 30 osobową delegacją przedsiębiorców z Afganistanu, reprezentującymi głównie branżę budowlaną , spożywczą oraz logistyczną. Spotkanie będzie miało na celu zapoznanie Państwa z możliwościami wymiany handlowej, warunkami eksportu i importu oraz zwyczajami handlowymi na tamtejszym rynku. Ponadto opowiemy na jakie problemy mogą napotkać potencjalni eksporterzy i jak przygotować ofertę na rynek afgański. W ramach spotkania będzie również czas na rozmowy B2B.   Termin spotkania: 19 grudnia 2013r. (czwartek), w godz. 12.30 -14.30, Miejsce: Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Tuwima 30 Spotkanie jest nieodpłatne.  Organizator zapewnia usługę tłumaczy.   Lista firm –
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.