KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Nabór wniosków w ramach programu Badania, Rozwój, Innowacje

10 - 01 - 2014
Informujemy Państwa o możliwości składania wniosków w ramach programu Badania, Rozwój, Innowacje- projekt Fundusz Innowacji UE-Egipt – Klastry Innowacyjne.   Główne założenia programu to m.in.: wspieranie inicjatyw i działań networkingowych, które umożliwią wpływanie na sektor biznesowy zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym (głównie UE); podniesienie zwrotu z inwestycji, zwiększenie technologicznych i nie technologicznych innowacji oraz poprawienie konkurencyjności Arabskiej Republiki Egiptu; wzmocnienie współpracy z partnerami europejskimi i regionalnymi poprzez transfer technologii, know-how i wymianę dobrych praktyk. Wnioskodawcami mogą być: Wyższe Uczelnie, Centra Badawcze, duże przedsiębiorstwa, MŚP, stowarzyszenia przemysłowe, izby handlowe, organizacje pozarządowe, podmioty sektora publicznego należące do państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
czytaj więcej

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Złota 30tka” – aktualizacja z dnia 9.01.2014

09 - 01 - 2014
ŁARR S.A. przedstawia ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Złota 30tka”, z uwzględnieniem przekazanych rezygnacji z udziału w rekrutacji, na dzień 9 stycznia 2014r.   do pobrania: ostateczna lista osob zakwalifikowanych do projektu Złota 30tka po II etapie - aktualizacja ostateczna lista osob niezakwalifikowanych do projektu Złota 30tka po II etapie rekrutacji - aktualizacja
czytaj więcej

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

09 - 01 - 2014
W związku z ogłoszeniem II naboru wniosków w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, informujemy, że w dniu wczorajszym tj. 08.01.2014 r. został otwarty nabór wniosków, który potrwa do 10 lutego 2014 r. do godziny 16.30. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268, a  generator wniosków https://gw-csr.parp.gov.pl/..
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 POIG – 15.01.2014

09 - 01 - 2014
  Regionalna Instytucja Finansująca -  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na   spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   Termin: 15 stycznia 2014 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź     Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:   - jakie projekty mogą zostać dofinansowane w ramach działania 8.2 POIG, - jakie podmioty uprawnione są do ubiegania się o dofinansowanie, - zasady i wysokość dofinansowania, - na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości, - wydatki kwalifikowane i kategorie wydatków, - zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, - procedura aplikacyjna, - organizacja oceny projektów, - kryteria
czytaj więcej

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „Złota 30tka” – aktualizacja

03 - 01 - 2014
Przedstawiamy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Złota 30tka”, z uwzględnieniem przekazanych rezygnacji z udziału w rekrutacji.   do pobrania: ostateczna lista osób niezakwalifikowanych do projekty po II etapie rekrutacji aktualizacja ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu po II etapie rekrutacji aktualizacja
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.