KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Wstępna lista osób zakwalifikowanych z gr. II do otrzymania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”

10 - 02 - 2014
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z gr.II (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 20 sierpnia 2013r.) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: - Daniel Król – (42) 291 78 94, d_krol@larr.lodz.pl - Paulina Chmielewska – (42) 291 78 91, p_chmielewska@larr.lodz.pl
czytaj więcej

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych z gr. I do otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”

06 - 02 - 2014
Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych z gr. I (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą do 20 sierpnia 2013r.) do uzyskania wsparcia finansowego pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”.   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: - Daniel Król – (42) 291 78 94, d_krol@larr.lodz.pl - Paulina Chmielewska – (42) 291 78 91, p_chmielewska@larr.lodz.pl
czytaj więcej

Działanie 8.2 PO IG – zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie na I konkurs w 2014 r.

04 - 02 - 2014
Informujemy,  że nabór wniosków na I konkurs w 2014 r. do Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, został zamknięty z dniem 31 stycznia 2014 r. W ramach Działania wpłynęły 1993 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania  1 181 449 707,46 PLN..
czytaj więcej

Złota 30-tka ŁARR założy własne firmy

28 - 01 - 2014
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którego wdrażanie przypada na lata 2007-2013, pomaga nie tylko podnieść lub zmienić kwalifikacje, zdobyć doświadczenie zawodowe czy znaleźć pracę, ale także pomaga spełnić marzenia o własnej firmie. „Złota 30-tka” - to projekt realizowany przez ŁARR S.A, wspierający biznesowe pomysły osób bez zatrudnienia, które nie ukończyły jeszcze trzydziestego roku życia. W konkursie o dotację wzięło udział 265 osób.   24 stycznia 2014r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której poinformowano, że do finału projektu „Złota 30-tka” zakwalifikowało się 40 uczestników. Obecnie uczestnicy przechodzą szkolenia z prowadzenia własnej działalności gospodarczej i przygotowują się do pisania biznesplanu. Po tym etapie 34 osoby, które napiszą
czytaj więcej

DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE „ZŁOTA 30TKA”: TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE PODSTAWOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

27 - 01 - 2014
Informujemy, że na stronie projektu „Złota 30tka” http://larr.pl/projekt-zlota-30tka/ znajdują się dokumenty Komisji Oceny Wniosków.  Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego należy składać najpóźniej do godz. 14.00 do dnia 17 lutego 2014r. w siedzibie ŁARR S.A. (Łódź, ul. Tuwima 22/26 – VIII piętro – pok. 808 lub 809). Po przekroczeniu wskazanego terminu wnioski nie będą przyjmowane. Szczegółowe informacje na temat przyznawania wsparcia oraz rejestracji działalności gospodarczej zawarte są w Regulaminie projektu oraz w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków..
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.