KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Młodzi w biznesie”

22 - 01 - 2014
Wnioski należy składać po czwartym miesiącu od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone przyjmowane będą w dwóch terminach:   - I termin do 20 grudnia 2013 roku  – dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą do 20 sierpnia 2013 roku (po czwartym miesiącu działalności firmy)   - II termin do 20 stycznia 2013 roku dla osób rozpoczynających działalność po 20 sierpnia 2013.   Dla każdej z dwóch ww. grup przeznaczonych jest po pięć wsparć pomostowych przedłużonych. W przypadku niewykorzystania wsparć przez którąkolwiek z grup możliwe jest przesunięcie środków na uczestników kwalifikujących się do uzyskania wsparcia z innej grupy.   Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania pomostowego
czytaj więcej

Dotacja dla osób po 50 roku życia

21 - 01 - 2014
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalne Centrum w Łodzi realizuje projekt „Dojrzały biznes” współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Projekt "Dojrzały biznes" jest skierowany do 24 osób (10 kobiet i 14 mężczyzn), które są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, ukończyły 50 lat, mieszkają na terenie jednego z trzech powiatów: powiatu m. Łodzi, powiatu zgierskiego lub powiatu pabianickiego i chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.   W ramach projektu można otrzymać: ·         bezzwrotną dotację inwestycyjną w wysokości do 30.000 PLN, ·         półroczne finansowe wsparcie pomostowe (przeznaczone na opłaty typu ZUS, czynsz itp.) w wysokości do 1.500 PLN miesięcznie.   Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio
czytaj więcej

Rozwój firm branży spożywczej z województwa łódzkiego w Chinach

16 - 01 - 2014
W imieniu Pana Marszałka Województwa Łódzkiego pana Witolda Stępnia serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które dotyczą możliwości ekspansji firm z branży rolno-spożywczej Województwa Łódzkiego w Chinach.   1.      - Seminarium ‘Jak to się robi w Chinach’ przygotowane we współpracy z wieloletnimi praktykami rozwoju polskich produktów na rynku chińskim w dniu 14.02.2014 r.w Sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź, al. Piłsudskiego 8, I piętro,Do pobrania: zaproszenie    2.      - Międzynarodowe Targi Produktów Spożywczych i Alkoholi w mieście Chengdu, prowincja Syczuan, w Chinach w dniach 28-31 marca 2014 r.   Targi Tang Jiu Hui  skierowane  są do wszystkich producentów produktów regionalnych sektora rolno-spożywczego, produktów ekologicznych i
czytaj więcej

Certyfikacja Menedżerów Województwa Łódzkiego

16 - 01 - 2014
W dniu 15 stycznia 2014 Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ oraz Klub 500 - Łódź po raz czwarty wyróżnił certyfikatami najlepszych menedżerów regionu.   Certyfikacja ma za zadanie uznawanie i docenianie wiedzy i umiejętności osób kierujących organizacjami oraz wskazywanie im możliwej dalszej drogi rozwoju zawodowego. W tym roku Certyfikat Menedżera otrzymała również Pani Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!  
czytaj więcej

Rusza Polski Most Krzemowy – projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

15 - 01 - 2014
Rozpoczął  się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy (zamknięcie naboru: 28 stycznia 2014 r.). Jest to projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.   Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami, inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.   W ramach trzech etapów projektu oferowany jest: Udział w szkoleniu na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.