KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Konferencja na zakończenie projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”

10 - 12 - 2013
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji poświęconej podsumowaniu projektu „Kobieta – skuteczny lider i menedżer”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Realizowany był od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie woj. łódzkiego. W ramach Projektu prowadzone były szkolenia skierowane do kobiet zatrudnionych na stanowiskach menedżerskich, chcących z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, podwyższyć swoje kwalifikacje. Realizatorem Projektu była Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
czytaj więcej

Przedłużono rekrutację w projekcie „Przedsiębiorczy Niepełnosprawni”

09 - 12 - 2013
Informujemy, że rekrutacja w projekcie „Przedsiębiorczy Niepełnosprawni” została przedłużona do dnia 17.12.2013.   Szczegóły dostępne na stronie Lidera Projektu: http://www.aktywizacja.org.pl/lodz/przedsiebiorczy
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony 1/WKA/UP/2013 na obsługę prawną

29 - 11 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na „Prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – sygnatura postępowania 1/WKA/UP/2013.   do pobrania: - ogłoszenie o zamówieniu - specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
czytaj więcej

Projekt „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”

28 - 11 - 2013
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego jest partnerem Fundacji Aktywizacja  w projekcie ,,Przedsiębiorczy niepełnosprawni”. Projekt ten jest formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych z województwa łódzkiego. Grupą docelową są osoby pozostające bez  zatrudnienia (bezrobotni i osoby nieaktywne zawodowo) z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (w normie intelektualnej) w wieku od 18 do 64 lat.   Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez stworzenie im dogodnych warunków do samozatrudnienia i utrzymania własnej firmy przez 12 miesięcy.   Do 6 grudnia  trwa rekrutacja w ramach tego projektu.   Wszystkie informacje można znaleźć pod adresem http://aktywizacja.org.pl/lodz/przedsiebiorczy..
czytaj więcej

Konferencja „Współpraca w regionie łódzkim na rzecz wspierania innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw”

19 - 11 - 2013
Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają na konferencję Współpraca w regionie łódzkim na rzecz wspierania innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw   22 listopada 2013r., godz. 1000-1300 do siedziby Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro   Więcej informacji: http://frp.lodz.pl/gew2013_konf_22-11-2013.php
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.