KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE „ZŁOTA 30TKA”: TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE PODSTAWOWE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

27 - 01 - 2014
Informujemy, że na stronie projektu „Złota 30tka” http://larr.pl/projekt-zlota-30tka/ znajdują się dokumenty Komisji Oceny Wniosków.  Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego podstawowego należy składać najpóźniej do godz. 14.00 do dnia 17 lutego 2014r. w siedzibie ŁARR S.A. (Łódź, ul. Tuwima 22/26 – VIII piętro – pok. 808 lub 809). Po przekroczeniu wskazanego terminu wnioski nie będą przyjmowane. Szczegółowe informacje na temat przyznawania wsparcia oraz rejestracji działalności gospodarczej zawarte są w Regulaminie projektu oraz w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków..
czytaj więcej

Gala wręczenia stypendiów Politechniki Łódzkiej

27 - 01 - 2014
22 stycznia 2014 na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podczas uroczystej Gali wręczone zostały jednorazowe stypendia naukowe dla szczególnie uzdolnionych studentów  Politechniki Łódzkiej. Kapituła konkursu wyłoniła 10 laureatów konkursu, którzy otrzymali stypendia w wysokości 5.000 zł. !   To pokazuje, że łódzcy przedsiębiorcy są bardzo zainteresowani wyłanianiem najlepszych talentów, służących rozwojowi lokalnej gospodarki.   Wśród grona donatorów nie mogło zabraknąć również Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. Wszystkim laureatom jeszcze raz GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!    
czytaj więcej

Zmiana maksymalnej kwoty pożyczki

23 - 01 - 2014
Od 3 lutego 2014 r., obniżeniu do 150.000 zł ulega maksymalna kwota pożyczki udzielanej w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Począwszy od tego dnia przyjmowane będą wyłącznie wnioski o pożyczkę do wyżej wymienionej kwoty..
czytaj więcej

Działanie 8.2 PO IG – Przedłużenie naboru wniosków w ramach I konkursu w 2014 r.

23 - 01 - 2014
Uprzejmie informujemy, iż w związku z bardzo dużym zainteresowaniem trwającym konkursem sygnalizowanym przez środowiska społeczno-gospodarcze, organizacje przedsiębiorców, jak również bezpośrednio przez samych przedsiębiorców dzwoniących na dyżury informacyjne, w uzgodnieniu z właściwymi Instytucjami uległ wydłużeniu termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Działania 8.2 PO IG ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r.   Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PARP pod adresem http://poig.parp.gov.pl/index/more/38059..
czytaj więcej

Wstępna lista osób zakwalifikowanych z gr. I do otrzymania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”

22 - 01 - 2014
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstepna_lista_rankingowa_wsparcie_pomostowe_przedluzone_gr.I (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą do 20 sierpnia 2013r.) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Młodzi w biznesie”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: - Daniel Król – (42) 291 78 94, d_krol@larr.lodz.pl - Paulina Chmielewska – (42) 291 78 91, p_chmielewska@larr.lodz.pl
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.