KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 2/GU/2014

20 - 03 - 2014
Niniejszym unieważniamy zapytanie ofertowe z dnia 12 marca 2014 r. nr 2/GU/2014  na bezgotówkowy zakup paliwa płynnego dla pojazdów służbowych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Zamawiający informuje, iż do dnia składania ofert tj. 19.03.2014 r. nie wpłynęła żadna oferta.   do pobrania: Unieważnienie zapytania ofertowego
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe Nr DA/GU-3 /2014

19 - 03 - 2014
Uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów biurowych. Wykaz asortymentowy oraz szczegółowy opis wymagań jakościowych dla poszczególnych artykułów został zawarty w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 26.03.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr DA/GU-3/2014.   Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania, którzy złożyli oferty i  umieści informacje na stronie internetowej.   Do pobrania: Zaproszenie do
czytaj więcej

Konkurs na najlepszy biznesplan

18 - 03 - 2014
17 marca ruszyła kolejna VI edycja Konkursu Prezydenta Miasta Łodzi na najlepszy biznesplan „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł na Biznes”. Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczych postaw wśród młodych ludzi, których chcemy zachęcić do wiązania swojej przyszłości z Łodzią. Konkurs to doskonała trampolina do osiągnięcia własnych marzeń biznesowych.   Do wzięcia udziału w Konkursie zachęcamy młode osoby w wieku od 18 do 35 roku życia, które mają swój pomysł na biznes i chcą go realizować w Łodzi w tym studentów oraz początkujące firmy z Łodzi (działające nie dłużej niż 12 miesięcy).     Zapraszamy do udziału! Informacje na stronie: http://mlodziwlodzi.pl/inicjatywy/konkurs-mlodzi-w-lodzi-mam-pomysl-na-biznes/  
czytaj więcej

„Win – Win w Rwandzie: inwestycje dla rozwoju” – zaproszenie na spotkanie dotyczące możliwości inwestycji w Rwandzie.

18 - 03 - 2014
SPOTKANIE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH W RWANDZIE odbędzie się 24.marca (poniedziałek) w godz: 10.30- 12.30 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej- ul. Więckowskiego 13. II p., Łódź.     O możliwościach inwestycyjnych opowie powie JE, Pani Christine Nkulikiyinka, Ambasador Rwandy w Niemczech.   Czy wiesz, że:   * Rwanda jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Afryce , z silnym i stabilnym przywództwem politycznym oraz stabilnymi warunkami ekonomicznymi * Średni wzrost gospodarczy w Rwandzie to 8 % w ciągu ostatnich 6 lat? * Od 5 lat Rwanda zalicza się do trójki najwyżej notowanych państw w indeksie Banku Światowego dla prowadzenia działalności gospodarczej w Afryce? * w Rwandzie można zarejestrować swoją firmę w 6
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe 2/GU/2014 – Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego dla pojazdów służbowych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

12 - 03 - 2014
Zapytanie ofertowe 2/GU/2014 – Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego dla pojazdów służbowych Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.   do pobrania:   Zapytanie ofertowe Zaproszenie do składania ofert Załącznik Nr 1 formularz cenowy Załącznik Nr 2 oswiadczenie    
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.