KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Zapraszamy do udziału w spotkaniu z cyklu: Biznesowe Porady

04 - 04 - 2014
Głównym celem spotkań jest wypracowanie formuły dialogu pomiędzy instytucjami oraz przedsiębiorcami. W szczególności zależy nam na dzieleniu się informacjami i wsparciu przez instytucje oraz kontynuacji dialogu środowisk nauki, przedsiębiorstw oraz samorządów wokół rozwijającego się systemu innowacji województwa łódzkiego. Profil wydarzenia będzie miał charakter panelu dyskusyjnego. Taka formuła spotkania pozwoli na zbliżenie środowiska biznesu i instytucji, które  z perspektywy przedsiębiorcy pełnią rolę kontrolującą aniżeli wspomagającą.   Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele następujących instytucji:   Ewa Florczyk - dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - „Inicjatywy gospodarcze województwa łódzkiego”   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi   Tomasz Fraszka – wojewódzki inspektor Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Łodzi   mgr inż..
czytaj więcej

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W PROJEKCIE „ZŁOTA 30TKA”

02 - 04 - 2014
W wyniku prac Komisji Oceny Wniosków sporządzona została ostateczna lista uczestników projektu „Złota 30tka”, którzy otrzymają dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej. 
czytaj więcej

Unieważnienie zapytania ofertowego Nr DA/GU-3/2014

28 - 03 - 2014
Niniejszym unieważniamy zapytanie ofertowe z dnia 18 marca 2014 r. nr DA/GU-3/2014 na zakup i dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zgodnie z zapisem zapytania ofertowego w Rozdz. VII punkt 4.   Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedz na w/w zapytania ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.   do pobrania: Unieważnienie zapytania ofertowego
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony Nr 1/PR/RPO WŁ/2014

27 - 03 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ogłasza przetarg nieograniczony na „Kompleksowe wykonanie usług projektowania (wraz z przygotowaniem) oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR S.A.”   Dokumenty do pobrania: Ogloszenie_o_zamowieniu_BZP SIWZ Zal_nr_1_do_OPZ_Key Visual_LARR2013 Zal_nr_1_do_SIWZ_OPZ Zal_nr_2_do_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY Zal_nr_3_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 22 ust 1 Zal_nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 24 ust. 1 Zal_nr_5_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_ art 24 ust 1 pkt 2 Zal_nr_6_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_o przyn. do grupy kap. Zal_nr_7_do_SIWZ_WYKAZ OSÓB Zal_nr_8_do_SIWZ_WYKAZ USŁUG Zal_nr_9_do_SIWZ_PROJEKT_UMOWY   2014-04-01: Odpowiedz_Zamawiajacego   2014-04-17: Unieważnienie_postępowania  
czytaj więcej

Targi SIAL Paryż 2014 – 19-23 października 2014r.

27 - 03 - 2014
W związku z przygotowanym przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektem unijnym pt. „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” serdecznie zapraszamy przedsiębiorców z województwa łódzkiego do udziału w wyjeździe na Międzynarodowe Targi SIAL Paryż 2014, które odbędą się w dniach 19-23 października 2014r. w Paryżu (Francja).   SIAL Paryż to jedne z największych i najbardziej prestiżowych targów rolno-spożywczych na świecie. Gromadzą blisko 6 tysięcy wystawców ze 106 krajów oraz ponad 136 tysięcy zwiedzających z 200 państw. W programie Targów znajduje się szereg konferencji, debat oraz wywiadów poświęconych tematyce odżywania, zdrowia, zrównoważonego rozwoju, budowania relacji z klientem, innowacji i nowych trendów w
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.