KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Dotacja dla osób po 50 roku życia

21 - 01 - 2014
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalne Centrum w Łodzi realizuje projekt „Dojrzały biznes” współfinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   Projekt "Dojrzały biznes" jest skierowany do 24 osób (10 kobiet i 14 mężczyzn), które są zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, ukończyły 50 lat, mieszkają na terenie jednego z trzech powiatów: powiatu m. Łodzi, powiatu zgierskiego lub powiatu pabianickiego i chcą otworzyć własną działalność gospodarczą.   W ramach projektu można otrzymać: ·         bezzwrotną dotację inwestycyjną w wysokości do 30.000 PLN, ·         półroczne finansowe wsparcie pomostowe (przeznaczone na opłaty typu ZUS, czynsz itp.) w wysokości do 1.500 PLN miesięcznie.   Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio
czytaj więcej

Rozwój firm branży spożywczej z województwa łódzkiego w Chinach

16 - 01 - 2014
W imieniu Pana Marszałka Województwa Łódzkiego pana Witolda Stępnia serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które dotyczą możliwości ekspansji firm z branży rolno-spożywczej Województwa Łódzkiego w Chinach.   1.      - Seminarium ‘Jak to się robi w Chinach’ przygotowane we współpracy z wieloletnimi praktykami rozwoju polskich produktów na rynku chińskim w dniu 14.02.2014 r.w Sali Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź, al. Piłsudskiego 8, I piętro,Do pobrania: zaproszenie    2.      - Międzynarodowe Targi Produktów Spożywczych i Alkoholi w mieście Chengdu, prowincja Syczuan, w Chinach w dniach 28-31 marca 2014 r.   Targi Tang Jiu Hui  skierowane  są do wszystkich producentów produktów regionalnych sektora rolno-spożywczego, produktów ekologicznych i
czytaj więcej

Certyfikacja Menedżerów Województwa Łódzkiego

16 - 01 - 2014
W dniu 15 stycznia 2014 Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ oraz Klub 500 - Łódź po raz czwarty wyróżnił certyfikatami najlepszych menedżerów regionu.   Certyfikacja ma za zadanie uznawanie i docenianie wiedzy i umiejętności osób kierujących organizacjami oraz wskazywanie im możliwej dalszej drogi rozwoju zawodowego. W tym roku Certyfikat Menedżera otrzymała również Pani Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!  
czytaj więcej

Rusza Polski Most Krzemowy – projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

15 - 01 - 2014
Rozpoczął  się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy (zamknięcie naboru: 28 stycznia 2014 r.). Jest to projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.   Projekt ma na celu wsparcie polskich firm z branż nowych technologii w ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez wsparcie informacyjne, doradcze i szkoleniowe, a także powiązanie Beneficjentów Projektu z przedsiębiorcami, inwestorami oraz doradcami działającymi w jednym z głównych światowych ośrodków innowacji, tj. Dolinie Krzemowej w USA.   W ramach trzech etapów projektu oferowany jest: Udział w szkoleniu na temat specyfiki prowadzenia działalności i podejmowania współpracy gospodarczej na
czytaj więcej

Spotkanie dotyczące wspierania eksportu 14 stycznia 2014

15 - 01 - 2014
W dniu 14 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z sektora MŚP na temat instrumentów finansowych wspierających eksport, logistyki towarów na rynki świata, planowanych targów i misji gospodarczych na rok 2014 oraz dobrych praktyk zaistnienia polskiego biznesu na rynkach zagranicznych.   W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 przedsiębiorców z woj. łódzkiego. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili Wicemarszałek Woj. Łódzkiego Pani Dorota Ryl a także Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Pan Jarosław Bełdowski. Na spotkaniu Ekspert Departamentu Wspierania Eksportu BGK Pan Andrzej Ślączko omawiał kwestie nowego programu, którego celem jest pobudzenia wzrostu polskiego eksportu poprzez ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.