KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

30 - 05 - 2014
W dniu 29 maja 2014 roku podczas uroczystej sesji  Rada Powiatu Opoczyńskiego podjęła uchwałę o przyjęciu Strategii Rozwoju Powiatu Opoczyńskiego na lata 2014 -2020.   Dokument ten został przygotowany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  w ścisłej współpracy z pracownikami Starostwa Powiatowego w Opocznie.   Prace nad Strategią Rozwoju trwały od lipca 2013 roku i uczestniczyli w nich m. in. pracownicy Starostwa Powiatowego w Opocznie, dyrektorzy wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, ale też burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy, którzy zgłosili swoje uwagi do projektu Strategii.   Konsultacje były przeprowadzone w formie badania ankietowego ( listopad, grudzień 2013 r.) oraz
czytaj więcej

Zapraszamy na konferencje pt. „ Jak Finansować Rozwój Firmy: Anioły Biznesu, Fundusze PE/VC, Banki czy Giełda”

29 - 05 - 2014
W dniu 12 czerwca br w hotelu Holiday Inn Łódź, odbędzie się konferencja pt. „ Jak Finansować Rozwój Firmy: Anioły Biznesu, Fundusze PE/VC, Banki czy Giełda”. Wydarzenie adresowane dla mikro, małych i średnich firm, instytucji otoczenia biznesu oraz agend samorządowych. W trakcie konferencji zostanie zaprezentowane, jak dokonać stosownej oceny potrzeb technologicznych, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz jak uzyskać wsparcie we wdrożeniu technologii mogących przynieść dodatkowe korzyści związane z rozwojem i podniesieniem konkurencyjności. Przedstawione zostaną także propozycję finansowania dla firm rozpoczynających działalność tzw. start-up’ów.   Więcej informacji na temat wydarzenia na:  https://online.ikongres.pl/conference/JAK_FINANSOWAC_ROZWOJ_FIRMY_-_Lodz
czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

26 - 05 - 2014
Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.   Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe*, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny.   Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach: produkt przyszłości jednostki naukowej, produkt przyszłości przedsiębiorcy, produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.   Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt: jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony), albo został wdrożony do praktyki produkcyjnej - w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu
czytaj więcej

Konferencja „Efektywne pozyskiwanie pracowników- Jak naprawić polski rynek pracy”

26 - 05 - 2014
W dniu 27 maja br w Centrum Biznesowym Synergia, ul. Wólczańska 128/134 o godzinie 11:00 rozpocznie się konferencja pt. „Efektywne pozyskiwanie pracowników- Jak naprawić polski rynek pracy”. Wydarzenie podzielone jest na dwa bloki tematyczne:   -Rynek pracodawcy – rynek pracownika. Kiedy i jaka zmiana nas czeka? Jak wyprzedzić konkurencję i być lepiej przygotowanym na nowe wyzwania? -Jak skutecznie walczyć z bezrobociem na rynku lokalnym? Możliwości, szanse, i odpowiedzi na potrzeby pracodawców w kontekście reformy rynku pracy.     Więcej na: http://rzppzl.pl/
czytaj więcej

Działanie 8.2 PO IG – zatwierdzenie uzupełniającej listy rankingowej – I nabór w 2014 r.

19 - 05 - 2014
W związku z zatwierdzeniem w dniu 16 maja 2014 r. przez Instytucję Zarządzającą uzupełniającej listy rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach I naboru przeprowadzonego w 2014 roku dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PARP zamieszczona została ww. Uzupełniająca lista rankingowa projektów nr 8.2/1/2014  http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/19751.pdf
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.