KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Zielona strona gospodarki”

10 - 06 - 2014
Jeżeli jesteś mikro, małym oraz średnim przedsiębiorcom z terenu województwa łódzkiego, działającym w branży Odnawialnych Źródeł Energii ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE czterodniowe szkolenia w ramach projektu  „Zielona strona gospodarki” z zakresu:   1.              Fotowoltaiki w dniach 29 maja 2014 r. do 01 czerwca 2014 r. oraz 2.                Małych elektrowni wiatrowych w dniach 12 czerwca 2014 r. do 15 czerwca 2014 r.   Szkolenia odbędą się w Łodzi przy ul. Tuwima 22/26   W ramach szkoleń zapewniamy serwis kawowy, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz zwrot kosztów dojazdu. W szkoleniu mogą brać udział osoby w wieku od 19 do 64 lat.   Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie obecności   ·         do dnia 27 maja 2014 r w przypadku
czytaj więcej

Szkolenie „Rozliczanie projektów unijnych – przygotowywanie wniosku o płatność w ramach PO KL”

06 - 06 - 2014
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu pt. „Rozliczanie projektów unijnych – przygotowywanie wniosku o płatność w ramach PO KL”, które odbędzie się 24 czerwca 2014 w godz. 9:00 – 16:00 w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Szkolenie adresowane jest do beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również do osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem swojej wiedzy i kwalifikacji w obszarze rozliczania projektu. Udział w szkoleniu zalecany jest przede wszystkim: koordynatorom projektów PO KL, specjalistom ds. finansowych w projektach PO KL, osobom sporządzającym Wnioski o Płatność oraz pracownikom służb finansowo-księgowych instytucji realizujących projekty PO KL. Celem szkolenia jest przygotowanie beneficjentów do
czytaj więcej

Medale Europejskie rozdane!

05 - 06 - 2014
W dniu 4 czerwca br w Teatrze Wielkim w Warszawie odbył się Finał 25 edycji Medalu Europejskiego. Jest to ogólnopolska, niekomercyjna inicjatywa organizowana przez Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli.   Głównym celem tego przedsięwzięcia jest pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców.   Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.   W tym roku wśród Laureatów znalazła się również Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.   Czujemy się
czytaj więcej

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRZEZIŃSKIEGO

03 - 06 - 2014
W dniu 31maja 2014 roku podczas uroczystej sesji  Rada Powiatu Brzezińskiego podjęła uchwałę o przyjęciu Strategii Rozwoju Powiatu Brzezińskiego na lata 2014 -2020 oraz Strategii Promocji Powiatu Brzezińskiego.   Dokument Strategii Rozwoju Powiatu został przygotowany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  w ścisłej współpracy z pracownikami Starostwa Powiatowego w Brzezinach.   Prace nad Strategią Rozwoju trwały od października 2013 roku i uczestniczyli w nich m. in. pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzezinach, dyrektorzy wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, ale też burmistrzowie i wójtowie z terenu Powiatu, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy, którzy zgłosili swoje uwagi do projektu Strategii.   Przyjęcie Strategii Rozwoju zbiegło się z obchodami XIII
czytaj więcej

Lista wstępnych wyników prac Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Przedsiębiorczy niepełnosprawni”

30 - 05 - 2014
Na stronie Fundacji Aktywizacja znajduje się lista wstępnych wyników prac Komisji Oceny Wniosków w projekcie Przedsiębiorczy niepełnosprawni. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Partnerem realizowanego projektu.   Lista przedstawia punktację osób, które złożyły wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia finansowego pomostowego. Informujemy, że są to wyniki wstępne, które mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu procedury odwoławczej.   Termin składania odwołań mija w dniu 3 czerwca 2014 r. (do godz.16:00)   Link: http://aktywizacja.org.pl/images/Aktualnosci/Profesjonalni/wst%C4%99pna_lista_os%C3%B3b_zakwalifikowanych.pdf
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.