KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 3/PR/RPO WŁ/2014

01 - 08 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wykonanie projektu architektonicznego stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano dwie oferty.   Studio Design WEXPOL Jacek Lewandowski     Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełnił jeden oferent.   Wyboru firmy dokonano na podstawie
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony nr DK/01/2014

30 - 07 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i usługę wdrożenia Zintegrowanego Systemu do Zarządzania dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.   Do pobrania: Ogłoszenie_o_zamówieniu_BZP SIWZ Zał_nr_1_do_SIWZ_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA Zał_nr_2_do_SIWZ_FORMULARZ_OFERTOWY Zał_nr_3_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 22 ust 1 Zał_nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 24 ust. 1 Zał_nr_5_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_ art 24 ust 1 pkt 2 Zał_nr_6_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_o przyn. do grupy kap. Zał_nr_7_do_SIWZ_ WYKAZ OSÓB Zał_nr_8_do_SIWZ_ WYKAZ_USŁUG Zał_nr_9_do_SIWZ_ISTOTNE_POSTANOWIENIA_UMOWY Zał_nr_10_do_SIWZ_Arkusz_Funkcjonalności_Systemu Zał_nr_11_do_SIWZ_SZCZEGÓŁOWA_KALKULACJA_CENOWA   2014-08-01: Modyfikacja_SIWZ Zał_10_do_SIWZ_Arkusz_Funkcjonalności_Systemu_po_modyfikacji   2014-08-06: 1_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2_Odpowiedzi na pytania 3_Modyfikacja_SIWZ_2 4_Zał_nr_9_do_SIWZ_ISTOTNE_POSTANOWIENIA_UMOWY_po_modyfikacji 5_Zał_nr_10_do_SIWZ_ARKUSZ_FUNKCJONALNOŚCI_SYSTEMU_po_modyfikacji_2 6_Zał_nr_11_do_SIWZ_SZCZEGÓŁOWA_KALKULACJA_CENOWA_po_modyfikacji Zał_10_do_SIWZ_Arkusz_Funkcjonalności_Systemu_po_modyfikacji_2 Zał_nr_11_do_SIWZ_SZCZEGÓŁOWA_KALKULACJA_CENOWA_po_modyfikacji   2014-09-03: Przedłużenie terminu związania ofertą Oświadczenie do przedłużenia terminu zwiazania ofertą   2014-09-11: Zawiadomienie o wykluczeniu, odrzuceniu i unieważnieniu postepowania   2014-09-22: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wykluczenia wykonawców, o unieważnieniu czynności odrzucenia ofert, o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o powtórzeniu czynności badania ofert oraz o czynności ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.   2014-10-08: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
czytaj więcej

1 edycja targów art. konsumpcyjnych w Nankinie ( Chiny) 19 – 21 września br

22 - 07 - 2014
Niewątpliwy sukces jakim były targi artykułów konsumpcyjnych w Ningbo skłonił władze innych chińskich miast do organizacji podobnych wydarzeń. Uprzejmie zatem informuję, iż dniach 19 – 21 września br. odbędzie się 1 edycja targów art. konsumpcyjnych w Nankinie (www.nicge.com)   Prowincja Jiangsu, której stolicą jest Nankin to jedna z bogatszych prowincji Chin. Więcej informacji nt. prowincji znajdą Państwo tu https://shanghai.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,532,Prowincja_Jiangsu.html   Organizatorzy targów nie ukrywają wzorowania się na targach w Ningbo. Przewidują również matchmaking podczas dni targowych. WPHI Szanghaj chciałoby również zorganizować dla Państwa spotkanie b2b w stolicy prowincji Anhui (Hefei – więcej informacji https://shanghai.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,848,Charakterystyka_prowincji_Anhui_marzec_2014_r.html) lub innym mieście.   W maju br. Hefei odwiedziła polska delegacja 9
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie usług projektowania oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR S.A.”, nr sprawy 4/PR/RPO WŁ/2014.

18 - 07 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie usług projektowania (wraz z przygotowaniem) oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR S.A.”, nr sprawy 4/PR/RPO WŁ/2014. Ogłoszenie o zamówieniu_BZP SIWZ Zal_nr_1_do_OPZ_Key Visual_LARR2013 Zal_nr_1_do_SIWZ_OPZ Zal_nr_2_do_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY Zal_nr_3_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 22 ust 1 Zal_nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 24 ust. 1 poprawiony Zal_nr_5_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_ art 24 ust 1 pkt 2 Zal_nr_6_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_o przyn. do grupy kap. Zal_nr_7_do_SIWZ_WYKAZ OSOB Zal_nr_8_do_SIWZ_WYKAZ USŁUG Zal_nr_9_do_SIWZ_projekt_umowy     2014-08-07 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe przedłużone w projekcie „Złota 30tka”

18 - 07 - 2014
Informujemy, że Wnioski o wsparcie pomostowe przedłużone należy składać po czwartym miesiącu od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach: - I termin do 18 sierpnia 2014 roku  - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą do 14 kwietnia 2014 roku (po czwartym miesiącu działalności firmy), - II termin do 15 września 2014 roku dla osób rozpoczynających działalność po 14 kwietnia 2014 roku (po czwartym miesiącu działalności firmy).   Dla pierwszej grupy przeznaczonych jest siedem wsparć pomostowych przedłużonych, dla drugiej grupy przeznaczone są trzy wsparcia pomostowe przedłużone. W przypadku niewykorzystania wsparć przez którąkolwiek z grup możliwe jest przesunięcie środków na uczestników kwalifikujących się
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.