KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/PR/RPO WŁ/2014

21 - 08 - 2014
W zawiązku z realizacją projektu „Region Łódzki- kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej” uprzejmie informujemy, iż Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę wynajmu 2 hostess na czas trwania targów Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014r. Szczegółowy opis wymagań został zawarty w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie wszystkich załączników i zwrotne przesłanie do dnia 29.08.2014 r. zgodnie z wytycznymi zawartymi w zapytaniu ofertowym. Do realizacji zostanie przyjęta oferta najkorzystniejsza cenowo i spełniająca wszystkie kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym Nr 5/PR/RPO
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych Nr 1/FR/RPOWŁ/2014

13 - 08 - 2014
Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych w związku z realizacją projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne” realizowanego w ramach osi Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.     
czytaj więcej

Możliwości nawiązania współpracy z przedsiębiorstwem ZF Hungary Kft

07 - 08 - 2014
Ze względu na coraz większe znaczenie branży motoryzacyjnej, w tym produkcji części zamiennych i komponentów dla gospodarki Polski i Węgier, pragniemy przekazać Państwu informacje otrzymane od Pana Gábora Fülöp Sekretarza Generalnego Izby Przemysłowo-Handlowej Komitatu Heves na Węgrzech (HKIK), na temat firmy ZF Hungaria Kft, która jest filią niemieckiej firmy ZF Friedrichshafen AG.   Firma ZF Hungaria, jest producentem skrzyni biegów do samochodów ciężarowych, autobusów i samochodów dostawczych ora pickupów. Roczny potencjał produkcyjna firmy wynosi ok. 100 tys. szt. i zatrudnia 840 osób, obroty rocznie sięgają 200 mln euro. Najważniejszymi odbiorcami produktów firmy są fabryki produkcyjne światowych marek, jak Volkswagen, Renault, Nissan, MAN,
czytaj więcej

Konkurs Łódzkie promuje kapitalne pomysły

05 - 08 - 2014
Już dziś ruszył konkurs Łódzkie promuje kapitalne pomysły, który ma na celu wyłonienie tych Projektodawców, którzy w wymierny sposób przyczynili się do rozwoju naszego regionu, realizując ciekawe i potrzebne projekty dla mieszkańców Łódzkiego.   Nasze 2 projekty własne PO KL zostały nominowane do ww. konkursu.   „Kobieta-skuteczny lider i menedżer” (priorytet VIII) i „Młodzi w Biznesie” (Priorytet VI)   Na stronie www.pokl.lodzkie.pl w dniach 1-17.08.2014 r. będzie można głosować na najlepsze projekty w ramach 4 kategorii:   1. Projekt przeciwdziałający bezrobociu Priorytet VI PO KL „Młodzi w Biznesie” 2. Projekt integracji społecznej Priorytet VII PO KL 3. Projekt dla przedsiębiorstwa oraz uczelni Priorytet VIII PO
czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w sesji indywidualnych spotkań biznesowych polskich i bałkańskich firm

05 - 08 - 2014
Zapraszamy do udziału w sesji indywidualnych spotkań biznesowych polskich i bałkańskich firm, która odbędzie się 14 października 2014 r. w Hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi przy okazji Szczytu Polska – Bałkany, organizowanego w ramach VII Europejskiego Forum Gospodarczego (więcej o Forum: http://efg2014.pl/).     Podczas Szczytu Polska – Bałkany (Bułgaria, Chorwacja Rumunia i inne) omówione zostaną następujące zagadnienia:   1. Współpraca gospodarcza Polski z krajami Europy Południowo-Wschodniej. 2. Klimat inwestycyjny w krajach Europy Południowo-Wschodniej i w Polsce – szanse dla eksporterów i importerów. 3. Zachęty i możliwości inwestycyjne dzięki nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014- 2020 – Bułgaria, Chorwacja, Polska i Rumunia. 4. Inwestuj
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.