KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 6/PR/RPO WŁ/2014

29 - 08 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wynajmu 2 tłumaczy polsko-niemiecko-angielsko języcznych na czas trwania targów Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014 r. " w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki- kluczowy partner”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano dwie oferty.   Lidiex Sp. z o.o. Eureka, Karolina Sacha –    Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  2 oferentów: Lidex Sp. z o.o., Eureka, Karolina Sacha. Wyboru
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 5/PR/RPO WŁ/2014

29 - 08 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wynajmu 2 hostess na czas trwania targów Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014 r. " w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki- kluczowy partner”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty.   4mat Agencja Promocyjno-Reklamowa Anna Czmielewska Gold Group Joanna Pudłowska Agencja Hostess InPlus   Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  2 oferentów: 4mat Agencja Promocyjno-Reklamowa Anna Czmielewska,
czytaj więcej

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu „Złota 30tka”

27 - 08 - 2014
Wsparcie udzielane jest na podstawie aneksu, do umowy o świadczenie usług szkoleniowo doradczych, zawieranego między beneficjentem pomocy a realizatorem projektu. W ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego przewidziano możliwość refundacji kosztów szkoleń specjalistycznych. Przez szkolenie specjalistyczne należy rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności. Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze nie powinno obejmować szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ta materia była przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.   Przed podpisaniem aneksu do umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych należy wypełnić (na miejscu) informację o pomocy de minimis załącznik (do wglądu): formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.     Beneficjent we
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/FR/RPOWŁ/2014

27 - 08 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „organizacja przelotu dla uczestników misji do Paryża  w związku z udziałem w  branżowych targach spożywczych „SIAL PARIS” w dniach 19.10-23.10.2014r. w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez organizację targów i misji zagranicznych celem ekspansji na światowe rynki zagraniczne”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano cztery oferty.   Delta Tour Centrum podróży BILLOT Łódź Impuls S.C. operator serwisu
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne poświecone wdrażaniu i rozliczaniu projektów ramach Działania 8.2 POIG – 10.09.2014 r.

27 - 08 - 2014
Regionalna Instytucja Finansująca -  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na: spotkanie informacyjne poświęcone wdrażaniu i rozliczaniu projektów o dofinansowanie  w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka     Termin: 10 września 2014 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź     Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:  - zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie, - aneksowanie umowy o dofinansowanie, - rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania, - rozwiązanie umowy o dofinansowanie i zwrot dofinansowania.     Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 8 września 2014 r. do godz.13:00 W celu zarejestrowania prosimy o przesłanie na adres: a_gilewicz@larr.lodz.pl
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.