KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Zapraszamy do udziału w sesji indywidualnych spotkań biznesowych polskich i bałkańskich firm

05 - 08 - 2014
Zapraszamy do udziału w sesji indywidualnych spotkań biznesowych polskich i bałkańskich firm, która odbędzie się 14 października 2014 r. w Hotelu Double Tree by Hilton w Łodzi przy okazji Szczytu Polska – Bałkany, organizowanego w ramach VII Europejskiego Forum Gospodarczego (więcej o Forum: http://efg2014.pl/).     Podczas Szczytu Polska – Bałkany (Bułgaria, Chorwacja Rumunia i inne) omówione zostaną następujące zagadnienia:   1. Współpraca gospodarcza Polski z krajami Europy Południowo-Wschodniej. 2. Klimat inwestycyjny w krajach Europy Południowo-Wschodniej i w Polsce – szanse dla eksporterów i importerów. 3. Zachęty i możliwości inwestycyjne dzięki nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014- 2020 – Bułgaria, Chorwacja, Polska i Rumunia. 4. Inwestuj
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 3/PR/RPO WŁ/2014

01 - 08 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „wykonanie projektu architektonicznego stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium w dniach 6-8 października 2014r.” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Region Łódzki – kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw - projekty dotyczące udziału lub organizacji udziału w targach, misjach i imprezach gospodarczych za granicą, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano dwie oferty.   Studio Design WEXPOL Jacek Lewandowski     Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełnił jeden oferent.   Wyboru firmy dokonano na podstawie
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony nr DK/01/2014

30 - 07 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na Zakup i usługę wdrożenia Zintegrowanego Systemu do Zarządzania dla Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.   Do pobrania: Ogłoszenie_o_zamówieniu_BZP SIWZ Zał_nr_1_do_SIWZ_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMÓWIENIA Zał_nr_2_do_SIWZ_FORMULARZ_OFERTOWY Zał_nr_3_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 22 ust 1 Zał_nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 24 ust. 1 Zał_nr_5_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_ art 24 ust 1 pkt 2 Zał_nr_6_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_o przyn. do grupy kap. Zał_nr_7_do_SIWZ_ WYKAZ OSÓB Zał_nr_8_do_SIWZ_ WYKAZ_USŁUG Zał_nr_9_do_SIWZ_ISTOTNE_POSTANOWIENIA_UMOWY Zał_nr_10_do_SIWZ_Arkusz_Funkcjonalności_Systemu Zał_nr_11_do_SIWZ_SZCZEGÓŁOWA_KALKULACJA_CENOWA   2014-08-01: Modyfikacja_SIWZ Zał_10_do_SIWZ_Arkusz_Funkcjonalności_Systemu_po_modyfikacji   2014-08-06: 1_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2_Odpowiedzi na pytania 3_Modyfikacja_SIWZ_2 4_Zał_nr_9_do_SIWZ_ISTOTNE_POSTANOWIENIA_UMOWY_po_modyfikacji 5_Zał_nr_10_do_SIWZ_ARKUSZ_FUNKCJONALNOŚCI_SYSTEMU_po_modyfikacji_2 6_Zał_nr_11_do_SIWZ_SZCZEGÓŁOWA_KALKULACJA_CENOWA_po_modyfikacji Zał_10_do_SIWZ_Arkusz_Funkcjonalności_Systemu_po_modyfikacji_2 Zał_nr_11_do_SIWZ_SZCZEGÓŁOWA_KALKULACJA_CENOWA_po_modyfikacji   2014-09-03: Przedłużenie terminu związania ofertą Oświadczenie do przedłużenia terminu zwiazania ofertą   2014-09-11: Zawiadomienie o wykluczeniu, odrzuceniu i unieważnieniu postepowania   2014-09-22: Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wykluczenia wykonawców, o unieważnieniu czynności odrzucenia ofert, o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o powtórzeniu czynności badania ofert oraz o czynności ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.   2014-10-08: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  
czytaj więcej

1 edycja targów art. konsumpcyjnych w Nankinie ( Chiny) 19 – 21 września br

22 - 07 - 2014
Niewątpliwy sukces jakim były targi artykułów konsumpcyjnych w Ningbo skłonił władze innych chińskich miast do organizacji podobnych wydarzeń. Uprzejmie zatem informuję, iż dniach 19 – 21 września br. odbędzie się 1 edycja targów art. konsumpcyjnych w Nankinie (www.nicge.com)   Prowincja Jiangsu, której stolicą jest Nankin to jedna z bogatszych prowincji Chin. Więcej informacji nt. prowincji znajdą Państwo tu https://shanghai.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,532,Prowincja_Jiangsu.html   Organizatorzy targów nie ukrywają wzorowania się na targach w Ningbo. Przewidują również matchmaking podczas dni targowych. WPHI Szanghaj chciałoby również zorganizować dla Państwa spotkanie b2b w stolicy prowincji Anhui (Hefei – więcej informacji https://shanghai.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,848,Charakterystyka_prowincji_Anhui_marzec_2014_r.html) lub innym mieście.   W maju br. Hefei odwiedziła polska delegacja 9
czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na „Wykonanie usług projektowania oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR S.A.”, nr sprawy 4/PR/RPO WŁ/2014.

18 - 07 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie usług projektowania (wraz z przygotowaniem) oraz wykonania materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby działań realizowanych przez ŁARR S.A.”, nr sprawy 4/PR/RPO WŁ/2014. Ogłoszenie o zamówieniu_BZP SIWZ Zal_nr_1_do_OPZ_Key Visual_LARR2013 Zal_nr_1_do_SIWZ_OPZ Zal_nr_2_do_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY Zal_nr_3_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 22 ust 1 Zal_nr_4_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_art. 24 ust. 1 poprawiony Zal_nr_5_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_ art 24 ust 1 pkt 2 Zal_nr_6_do_SIWZ_OSWIADCZENIE_o przyn. do grupy kap. Zal_nr_7_do_SIWZ_WYKAZ OSOB Zal_nr_8_do_SIWZ_WYKAZ USŁUG Zal_nr_9_do_SIWZ_projekt_umowy     2014-08-07 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.