KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU „OD POMYSŁU DO BIZNESU”

16 - 09 - 2014
Uprzejmie informujemy, że w wyniku wyczerpania środków finansowych Funduszu Pożyczkowego działającego w ramach projektu „od pomysłu do biznesu”, od dnia 16 września br. nabór wniosków zgłoszeniowych zostaje wstrzymany. Informacja o wznowieniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie organizatora po zgromadzeniu odpowiedniej wolnej kwoty środków finansowych..
czytaj więcej

Szkolenie z zakresu rozliczania i sprawozdawczości w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich

16 - 09 - 2014
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi działający w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza  Beneficjentów na szkolenie z zakresu rozliczania i sprawozdawczości w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich.   Termin szkolenia: 24 września 2014 r. w godzinach 8.30-15.15 Rejestracja w godzinach 8:00-8.30   Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ul. Gen. Traugutta 21/23, Łódź, piętro XVII   Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres GPILodz@lodzkie.pl, bądź przesłanie zgłoszenia na nr fax: 42 663 30 94 do dnia 23 września 2014 r. do godz. 12:00, bądź osobiste dostarczenie formularza do siedziby Punktu.   Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale
czytaj więcej

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Z GR. I DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZŁOTA 30TKA”

16 - 09 - 2014
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z gr.I (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 1 maja 2014 do 14 kwietnia 2014r..) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Złota 30tka”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Kinga Mrówczyńska tel. 042 664 37 61 e-mail k_mrowczynska@larr.lodz.pl Edyta Ratajczyk tel. 042 291 78 93, e-mail e_ratajczyk@larr.lodz.pl      
czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie „AKADEMIA AMBASADORÓW CSR”

11 - 09 - 2014
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza małych i średnich przedsiębiorców do udziału w projekcie „AKADEMIA AMBASADORÓW CSR” realizowanym przez LOCUS Spółdzielnię Socjalną oraz Stowarzyszenie ANTY-RAMA w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.   Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w działania mające na celu upowszechnianie społecznej odpowiedzialności biznesu na terenie województwa łódzkiego.   Projekt obejmuje: Spotkania informacyjne przybliżające historię, założenia, cele i narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu; Warsztaty, podczas których przedstawione zostaną praktyczne aspekty CSR, z naciskiem na nawiązanie współpracy między MŚP i NGO uczestniczących w projekcie; Spotkania networkingowe, dające możliwość integracji środowiska MŚP i NGO, rozbudowania sieci kontaktów oraz prezentacji działalności firmy na forum; Wizyty studyjne,
czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w III Międzynarodowym Kongresie Bioekonomii 19 września 2014 r., godz. 09:30 andel’s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

11 - 09 - 2014
19 września 2014 roku już po raz trzeci ekonomiści, biolodzy, socjolodzy, naukowcy, a także przedsiębiorcy i samorządowcy spotkają się, aby wymienić informacje i doświadczenia związane z rolą bioekonomii w rozwoju gospodarczym. Zaplanowane podczas Kongresu panele skupią się głównie na takich zagadnieniach jak: zielona infrastruktura jako elementarny składnik tworzenia smart cities; mechanizmy finansowania biogospodarki z uwzględnieniem funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej; wydłużenie aktywności zawodowej poprzez promowanie koncepcji „srebrnej gospodarki”. Dodatkowo w ramach warsztatów tematycznych podjęta zostanie dyskusja o zagrożeniach cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu hałasu na nasze zdrowie i komfort życia. Międzynarodowy Kongres Bioekonomii to kluczowe wydarzenie w ramach Tygodnia Bioekonomii, który w tym roku odbędzie
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.