KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Szkolenie z zakresu rozliczania i sprawozdawczości w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich

16 - 09 - 2014
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi działający w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza  Beneficjentów na szkolenie z zakresu rozliczania i sprawozdawczości w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich.   Termin szkolenia: 24 września 2014 r. w godzinach 8.30-15.15 Rejestracja w godzinach 8:00-8.30   Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ul. Gen. Traugutta 21/23, Łódź, piętro XVII   Potwierdzenie udziału następuje poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres GPILodz@lodzkie.pl, bądź przesłanie zgłoszenia na nr fax: 42 663 30 94 do dnia 23 września 2014 r. do godz. 12:00, bądź osobiste dostarczenie formularza do siedziby Punktu.   Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale
czytaj więcej

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Z GR. I DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „ZŁOTA 30TKA”

16 - 09 - 2014
Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z gr.I (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 1 maja 2014 do 14 kwietnia 2014r..) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Złota 30tka”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.   Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Kinga Mrówczyńska tel. 042 664 37 61 e-mail k_mrowczynska@larr.lodz.pl Edyta Ratajczyk tel. 042 291 78 93, e-mail e_ratajczyk@larr.lodz.pl      
czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w projekcie „AKADEMIA AMBASADORÓW CSR”

11 - 09 - 2014
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa zaprasza małych i średnich przedsiębiorców do udziału w projekcie „AKADEMIA AMBASADORÓW CSR” realizowanym przez LOCUS Spółdzielnię Socjalną oraz Stowarzyszenie ANTY-RAMA w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.   Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w działania mające na celu upowszechnianie społecznej odpowiedzialności biznesu na terenie województwa łódzkiego.   Projekt obejmuje: Spotkania informacyjne przybliżające historię, założenia, cele i narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu; Warsztaty, podczas których przedstawione zostaną praktyczne aspekty CSR, z naciskiem na nawiązanie współpracy między MŚP i NGO uczestniczących w projekcie; Spotkania networkingowe, dające możliwość integracji środowiska MŚP i NGO, rozbudowania sieci kontaktów oraz prezentacji działalności firmy na forum; Wizyty studyjne,
czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w III Międzynarodowym Kongresie Bioekonomii 19 września 2014 r., godz. 09:30 andel’s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

11 - 09 - 2014
19 września 2014 roku już po raz trzeci ekonomiści, biolodzy, socjolodzy, naukowcy, a także przedsiębiorcy i samorządowcy spotkają się, aby wymienić informacje i doświadczenia związane z rolą bioekonomii w rozwoju gospodarczym. Zaplanowane podczas Kongresu panele skupią się głównie na takich zagadnieniach jak: zielona infrastruktura jako elementarny składnik tworzenia smart cities; mechanizmy finansowania biogospodarki z uwzględnieniem funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej; wydłużenie aktywności zawodowej poprzez promowanie koncepcji „srebrnej gospodarki”. Dodatkowo w ramach warsztatów tematycznych podjęta zostanie dyskusja o zagrożeniach cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu hałasu na nasze zdrowie i komfort życia. Międzynarodowy Kongres Bioekonomii to kluczowe wydarzenie w ramach Tygodnia Bioekonomii, który w tym roku odbędzie
czytaj więcej

XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju

05 - 09 - 2014
Wczoraj zakończyło się XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, w którym wzięli udział najważniejsi politycy sceny polskiej i międzynarodowej. Podczas Forum zostały poruszone między innymi tematy amerykańskich inwestycji w Polsce, zmian w spółkach państwowych oraz działalności samorządów lokalnych. Właśnie na tym ostatnim temacie skupił się Prezes Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przemysław Andrzejak, który prowadził panel dyskusyjny „Po co jest nam potrzebna silna marka regionu?”, podczas którego głos zabrali między innymi politycy z Meksyku, Finlandii, Szwecji czy Ukrainy.      
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.