KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Szkolenie dla kobiet na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich

07 - 11 - 2014
Dowodzisz żywym organizmem – grupą osób posiadających własne cele, marzenia, obawy, upodobania i niezbywalne prawa. Od Ciebie w ostateczności zależy, jaki stworzą zespół i co – jako ten zespół – osiągną. Realizacja ambitnych zamierzeń czy wyśrubowanych celów firmy nie jest możliwa bez sprawnej pracy zespołowej. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., dostrzegając potrzebę ciągłego doskonalenia kompetencji kobiet na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych w zakresie budowania efektywnego zespołu, zaprasza do udziału w szkoleniach skierowany do Pań chcących podwyższyć swoje kwalifikacje. Szkolenie skoncentrowane jest na treningu umiejętności praktycznych, tj. aktywnym ćwiczeniu prezentowanych metod, a wzbogacone jest o najlepsze przykłady z zarządzania i bogatego doświadczenia wykładowcy Pani
czytaj więcej

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE „DOSTĘPNE ŹRÓDŁA DOFINANSOWANIA. JAK SKUTECZNIE ZBUDOWAĆ BIZNES PLAN”

05 - 11 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza osoby planujące założyć działalność gospodarczą oraz nowopowstałe firmy na szkolenie w temacie:   „Dostępne źródła dofinansowania. Jak skutecznie zbudować biznes plan”   Szkolenie odbędzie się w dniu 19.11.2014r. w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie ŁARR S.A., ul. Tuwima 22/26, Sala konferencyjna (VII p.).   Program szkolenia:   Wstęp – analiza potrzeb uczestników Analiza pomysłu na biznes Instrumenty finansowania i merytorycznego wsparcia dla małych przedsiębiorczości – pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności oraz rozwój nowopowstałej firmy (dotacje, pożyczki) Procedura aplikowania o środki   10.30 – 10.45 Przerwa kawowa   Jak dobrze przygotować dokumenty Moduł 1. Etapy przygotowania biznesplanu Moduł 2. Profil firmy, jej cele, misja i wizja Moduł 3. Charakterystyka produktu / usługi Moduł
czytaj więcej

10 listopada 2014 roku dniem wolnym od pracy w ŁARR S.A.

31 - 10 - 2014
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2014 Prezesa Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z dnia 30 stycznia 2014 roku, na podstawie art 130 par. 2 Kodeksu pracy, dzień 10 listopada 2014 roku jest dniem wolnym od pracy w ŁARR S.A., z tytułu przypadającego w sobotę święta Wszystkich Świętych (1 listopada 2014 roku)..
czytaj więcej

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/KNT/RPO WŁ/2014

30 - 10 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „zakupu kompletu mebli składających się na wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz zakup mebli do Sali konferencyjnej, wszystkie meble objęte minimum 24 miesięczną gwarancją" w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty. Nowy Styl Sp. z o.o. Mikomax Meble Biurowe Michał Haze Biurostyl PPHU Bogusława Dobrowolska   Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  3 oferentów: Nowy Styl Sp. z o.o., Mikomax Meble Biurowe Michał Haze, Biurostyl PPHU Bogusława Dobrowolska. Wyboru firmy dokonano na podstawie
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/ŁIP/RPO WŁ/2014

30 - 10 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „zakupu kompletu mebli składających się na wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz zakup mebli do Sali konferencyjnej, wszystkie meble objęte minimum 24 miesięczną gwarancją” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty. Nowy Styl Sp. z o.o. Mikomax Meble Biurowe Michał Haze Biurostyl PPHU Bogusława Dobrowolska   Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  3 oferentów: Nowy Styl Sp. z o.o., Mikomax Meble Biurowe Michał Haze, Biurostyl PPHU Bogusława Dobrowolska. Wyboru firmy dokonano na podstawie
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.