KONSULTANCI
  • JEREMIE2 tel: 42 664 3 043
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
WIĘCEJ

Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego nr 1/KNT/RPO WŁ/2014

30 - 10 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „zakupu kompletu mebli składających się na wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz zakup mebli do Sali konferencyjnej, wszystkie meble objęte minimum 24 miesięczną gwarancją" w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty. Nowy Styl Sp. z o.o. Mikomax Meble Biurowe Michał Haze Biurostyl PPHU Bogusława Dobrowolska   Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  3 oferentów: Nowy Styl Sp. z o.o., Mikomax Meble Biurowe Michał Haze, Biurostyl PPHU Bogusława Dobrowolska. Wyboru firmy dokonano na podstawie
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/ŁIP/RPO WŁ/2014

30 - 10 - 2014
W ramach wyboru wykonawcy zadania „zakupu kompletu mebli składających się na wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz zakup mebli do Sali konferencyjnej, wszystkie meble objęte minimum 24 miesięczną gwarancją” w ramach prowadzonego przez Zamawiającego projektu „Klaster Nowych Technologii”, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-2013 otrzymano trzy oferty. Nowy Styl Sp. z o.o. Mikomax Meble Biurowe Michał Haze Biurostyl PPHU Bogusława Dobrowolska   Niezbędne wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym spełniło  3 oferentów: Nowy Styl Sp. z o.o., Mikomax Meble Biurowe Michał Haze, Biurostyl PPHU Bogusława Dobrowolska. Wyboru firmy dokonano na podstawie
czytaj więcej

Do wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniach nr 1/ŁIP/PR/RPO WŁ/2014 oraz 1/KNT/PR/RPO WŁ/2014

27 - 10 - 2014
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówieniaprzedstawiamy poniżej zestawienie pytań i odpowiedzi, jakie otrzymałZamawiający oraz dopuszczonych w postępowaniu zmian: 1.       Czy inwestor dopuszcza szafy w elementach z montażem na miejscu?Tak, pod warunkiem iż montaż zostanie dokonany przez Oferenta w momenciedostarczenia zamówienia2.       Czy w krześle biurowym obrotowym oparcie może być bez regulacjiwysokości?Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów wskazanych w zapytaniuofertowym tj. w szczególności "wysokie oparcie wyprofilowane w okolicylędźwiowej"3.       Czy inwestor dopuszcza tapicerkę o wymienionych parametrach ale bezspełnienia jednego wymagania: odporności na światło? Tak, ale jedynie w odniesieniu do krzesła biurowego obrotowego, któregodotyczyło pytanie4.   
czytaj więcej

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych z gr. II do otrzymania wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „ZŁOTA 30TKA”

27 - 10 - 2014
  Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych z gr. II (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 14 kwietnia 2014r.) do uzyskania wsparcia finansowego pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Złota 30tka”.   ostateczna Lista rankingowa wsparcie pomostowe przedluzone gr. II W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:   Kinga Mrówczyńska tel. 042 664 37 61 e-mail k_mrowczynska@larr.lodz.pl
czytaj więcej

Misja gospodarcza przedsiębiorców na Białoruś, 18-22.11.2014

24 - 10 - 2014
Szanowni Państwo,   Informujemy, że termin zgłoszeń do udziału w misji gospodarczej do Witebska i Mińska (Białoruś) został przedłużony do 27 października 2014r.   Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy następujące zmiany związane z kompleksową organizacją misji:     - przelot na trasie Warszawa – Mińsk – Warszawa (lot bezpośredni)   - zakwaterowanie w hotelach w Mińsku, Baranowiczach i Witebsku w dniach 18 – 22 listopada 2014r.   - śniadanie w dniach 19 – 22 listopada 2014r.   - organizację spotkania informacyjnego nt. ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Białorusi   - organizację spotkań biznesowo-inwestycyjnych z instytucjami oraz firmami z Obwodu Mińskiego, Witebskiego oraz Brzeskiego we współpracy z WPHI Ambasady RP w Mińsku   - pośrednictwo w uzyskaniu
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.