KONSULTANCI
  • Konsultanttel.: 42 208 9 311
  • RIFtel.: 42 664 3 042
  • JEREMIE tel: 42 664 3 043
WIĘCEJ

Spotkanie informacyjne poświecone wdrażaniu i rozliczaniu projektów ramach Działania 8.2 POIG – 10.09.2014 r.

27 - 08 - 2014
Regionalna Instytucja Finansująca -  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na: spotkanie informacyjne poświęcone wdrażaniu i rozliczaniu projektów o dofinansowanie  w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka     Termin: 10 września 2014 r. Godz: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź     Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:  - zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie, - aneksowanie umowy o dofinansowanie, - rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania, - rozwiązanie umowy o dofinansowanie i zwrot dofinansowania.     Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 8 września 2014 r. do godz.13:00 W celu zarejestrowania prosimy o przesłanie na adres: a_gilewicz@larr.lodz.pl
czytaj więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania i rozliczania projektów w ramach Działania 4.4 POIG – 09.09.2014

27 - 08 - 2014
  Regionalna Instytucja Finansująca -  Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na: spotkanie informacyjne poświęcone wdrażaniu i rozliczaniu projektów w ramach Działania 4.4  Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka     Termin: 9 września 2014 r. Godz.: 10:00 – 14:00   Miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź     Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:     Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników prowadzona będzie do dnia 5 września 2014 r. do godz.13:00 W celu zarejestrowania prosimy o przesłanie na adres: j_chudy@larr.lodz.pl  następujących informacji:       Potwierdzenie terminu i miejsca
czytaj więcej

Szkolenie z rozliczania projektów realizowanych w ramach PO KL

25 - 08 - 2014
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu „Rozliczanie projektów unijnych – przygotowywanie wniosku o płatność w ramach PO KL”. termin: 17 września 2014 r. czas trwania: 9:00 – 15:45 (8 godzin dydaktycznych) miejsce szkolenia: Łódź, ul. Tuwima 22/26   Szkolenie adresowane jest do beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również do osób zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem swojej wiedzy i kwalifikacji w obszarze rozliczania projektu. Udział w szkoleniu zalecany jest przede wszystkim: koordynatorom projektów PO KL, specjalistom ds. finansowych w projektach PO KL, osobom sporządzającym Wnioski o Płatność oraz pracownikom służb finansowo-księgowych instytucji realizujących projekty PO KL. Celem szkolenia jest przygotowanie beneficjentów do
czytaj więcej

XV Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa w Zduńskiej Woli

25 - 08 - 2014
24 sierpnia br. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A uczestniczyła, w organizowanej po raz piętnasty przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Regionalnej Wystawie Rolno-Przemysłowej. Impreza wystawiennicza stanowi dla firm związanych z przemysłem i rolnictwem okazję do zaprezentowania swoich produktów, nawiązania kontaktów czy też zawarcia kontraktów handlowych.   Patronat honorowy nad wystawą objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Łódzki oraz Marszałek Województwa Łódzkiego. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających oraz wystawców i na trwałe wpisała się w kalendarz imprez odbywających się na terenie powiatu zduńskowolskiego.   XV Regionalna Wystawa Rolno-Przemysłowa miała na celu prezentację osiągnięć gospodarczych naszego powiatu oraz powiatów ościennych, tj: łowickiego, łęczyckiego, bełchatowskiego,
czytaj więcej

Misja Gospodarcza w obwodzie winnickim na Ukrainie – II Międzynarodowe Forum Inwestycyjne

25 - 08 - 2014
 W dniach 21-22.08.2014 w obwodzie winnickim na Ukrainie odbyło się II Międzynarodowe Forum Inwestycyjne - " Winniczyzna - biznes w centrum Ukrainy". Uczestnikami wydarzenia były delegacje z Mołdawii, Rumunii, Włoch, Białorusi oraz z Polski. Województwo łódzkie reprezentowały następujące   firmy: Foodtrade - Dawid Piorun, FON-SKB Sp. z o.o. S.K.A., Enika Sp. z o.o., "marczak" Krzysztof Marczak, AB3K Energy S.A., Zakłady mięsne "Zbyszko" oraz Centrum Doradztwa Podatkowego CeDePe. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z przedsiębiorcami uczestniczyli w wystawie w celu zaprezentowania swoich produktów i usług oraz odbyli liczne spotkania biznesowe. W październiku planowana jest rewizyta ukraińskich przedsiębiorców podczas Europejskiego Forum Gospodarczego w
czytaj więcej
Doradztwo w zakresie uzyskania wsparcia finansowego oraz asysta w rozpoczęciu działalności gospodarczej
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na badania i rozwój, nowe inwestycje oraz wspieranie polskiego eksportu.
Wsparcie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie przygotowania strategii rozwoju oraz promocji. Organizacja misji gospodarczych oraz doradztwo biznesowe.
Preferencyjne pożyczki oraz poręczenia dla MŚP, przeznaczone na finansowanie planowanych wydatków inwestycyjnych na terenie woj. łódzkiego.